De mooiste fietsroutes langs het water

Zoek in de zomer verkoeling aan het water

Een rondje fietsen langs de kust, een kronkelend riviertje of over een slingerende rivierdijk? Met de wind in de haren? Dat kan met deze mooie fietsroutes! Deze ANWB Fietsroutes bieden verkoeling én afwisseling. Ze voeren allemaal (gedeeltelijk) langs het water. Stop onderweg bij een Gastvrij Pluspunt en kom heerlijk tot rust.

Fietsroutes langs het water in Noord-Nederland

In het noorden van ons land kun je prachtig fietsen. Maak een mooie fietstocht in Noord-Holland, Groningen of Friesland.

Waterland - 37 km, Durgerdam, Noord-Holland

Op een steenworp noordelijk van Amsterdam regeert de stilte. Het drukke stadsleven maakt baan voor polder, weide en water. Schilderachtige dorpjes geven charme aan het landschap. Toch hebben de kustdorpjes een bewogen geschiedenis met als terugkerend element watersnoodrampen. Tot de aanleg van de Waterlandse Zeedijk. De houten miniatuurhuisjes van het dijkdorp Durgerdam kijken gezamenlijk uit over het IJmeer, onderdeel van het IJsselmeer. Na Monnickendam duikt de route dieper de polder in. Met als hoogtepunt Broek in Waterland, in de 18e eeuw het 'schoonste dorp van Holland'.
Bekijk de route

Lauwersmeerroute - 38 km, Ulrum, Groningen

In het noordwesten van Groningen is het landschap de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. In 1969 werd de Lauwerszee van de Waddenzee afgesloten. Vroegere zandplaten vielen droog en het Lauwersmeer bleef over. De afsluiting van de Lauwerszee was de laatste fase in een lange strijd tegen het water. Op de vroegere zeebodem van de Lauwerszee is de afgelopen decennia een uniek natuurgebied ontstaan, dat inmiddels de status van Nationaal Park heeft. Op de oude oost-west lopende kustlijnen, de hoogopgeslibde kwelderranden, werden kort na het begin van onze jaartelling de eerste wierden of terpen opgeworpen. Daarop ontstonden dorpen als Ulrum, Leens, Niekerk en Hornhuizen. Vanaf de middeleeuwen werd het land hier ingedijkt. In deze polders bepaalt de akkerbouw het beeld. te midden van de uitgestrektheid liggen karakteristieke dorpen met enkele bijzondere horecagelegenheden.
Bekijk de route

Oldambtroute - 54 km, Heiligerlee, Groningen

Langs de randen van het Schier­eiland van Winschoten, zoals het zandgebied tussen de Dollardpol­ders wordt genoemd, ligt een aantal door het landijs opgestuwde ruggen met daartussen lager gelegen hoog­veengronden. Op de ruggen liggen de wegdorpen. De vestingdorpen Oudeschans en Nieuweschans in het grensgebied speelden tijdens de Tachtigjarige Oorlog een belangrijke rol. Ten noorden van Winschoten is de Blauwe Stad aangelegd om de sterk teruggelopen landbouw­functie te vervangen door een gecombineerde woon-, recreatie- en natuurfunctie. Op de plaats van het drooggevallen Huningameer - brongebied van het veenriviertje de Tjamme - is hier inmiddels het nieuwe Oldambtmeer uitgegraven, dat met ruim 800 ha een van de grootste meren van Nederland is.
Bekijk de route

Rondje Tjeukemeer - 63 km, Heerenveen, Friesland

Geen Friese elf steden in dit gebied, maar wel eindeloze ruimte en prachtige polders, dorpjes , meren en waterwegen. En dat allemaal over prachtige fietspaden, ver weg van steden en wegen. Dit is het Friesland zoals iedereen zich dat wenst: weids, vlak en afwisselend. Al fietsend is de geschiedenis van de streek goed zichtbaar, want de vervening heeft hier letterlijk diepe sporen getrokken. De vele meren en sloten, waarvan het landschap hier vergeven is, dwingen soms tot omrijden, maar wel móói omrijden.
Bekijk de route

Tussen Heegermeer en IJsselmeer - 47 km, Gaastmeer, Friesland

Het landschap tussen Heeg en de IJsselmeerkust kenmerkt zich door weidse polders maar bovenal door water, veel water. Door zijn overvloed aan meren, poelen en plassen, die via talloze vaarten en sloten met elkaar verbonden zijn, werd dit deel van Friesland hét watersportgebied van Nederland. Maar tussen de ‘griene greiden en witte silen’ – de groene weiden en witte zeilen – liggen ook kleine dorpen die via kronkelende dijkjes en smalle weggetjes te bereiken zijn. Hindeloopen en Workum zijn twee stadjes met een rijkdom aan monumenten en tradities.
Bekijk de route

Fietsroutes langs het water in Midden-Nederland

Het midden van Nederland biedt ideale mogelijkheiden voor mooie fietsroute. Maak een mooie fietstocht in Zuid-Holland, Utrecht of Overijssel.

Reeuwwijkse Plassenroute - 27 km, Bodegraven, Zuid-Holland

Er zijn zo van die plekken waar je denkt: ik woon verkeerd. Of dat je gaat dromen over een tweede huisje aan het water. Zoals bij de Reeuwijkse Plassen. Zij vervullen de glansrol in deze route. Soms vangt u tussen het gebladerte door een glimp op van het water, dan weer is het zicht volkomen vrij.
Bekijk de route

Haringvlietroute - 44 km, Hellevoetsluis, Zuid-Holland

Deze route gaat grotendeels over fietspaden langs de wateren die het zuidoostelijke deel van Voorne omringen. Hellevoetsluis toont zich van zijn mooiste kant: aan het water, waar de stad is ontstaan. Dan volgen duinen met het befaamde Quakjeswater. De oversteek over het eiland gaat via dijkjes die al lang niet meer aan zee grenzen. Ze illustreren hoe Voorne is ontstaan: door stukje bij beetje nieuwe delen land in te polderen.
Bekijk de route

Ronde Venenroute - 39 km, Uithoorn, Utrecht

De meeste polders in het Groene Hart hebben een rechthoekige vorm met rechte dijken, sloten en wegen. De Ronde Venen zijn daar een uitzondering op (de naam zegt het al). De buitengrens van deze 'waaier' van polders wordt gevormd door slingerende veenriviertjes als de Kromme Mijdrecht en Oude Waver. Het cirkelvormige patroon is bij Mijdrecht en Vinkeveen echter doorbroken als gevolg van turfwinning. De zo ontstane veenplassen werden drooggelegd, behalve de Vinkeveense Plassen. In de droogmakerijen overheerst de rechte lijn.
Bekijk de route

Buitenplaatsenroute - 43 km, Oud-Zuilen, Utrecht

In de 17e eeuw (de Gouden Eeuw) bouwden welgestelde Amsterdammers buitenplaatsen langs de Vecht. Rond deze huizen werden siertuinen en parkbossen aangelegd. Veel van die buitenhuizen zijn verdwenen. Een aantal heeft een andere functie gekregen. Zij geven de Vecht een bijzondere charme, die nog eens versterkt wordt door het groen langs de rivier. Het noordelijke deel van de route voert u over de oevers van de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het zuidelijke deel brengt u naar het romantische Slot Zuylen en door de fraaie Molenpolder bij Maarsseveen.
Bekijk de route

Windesheimroute - 31 km, Wijhe, Overijssel

Fietsen over de hoge IJsseldijken geeft zicht op schitterende, open landschappen. Aan weerszijden liggen mooie natuurterreinen en tal van meertjes die aan dijkdoor¬braken herinneren. Verder komt u langs een oud en een nieuw gemaal, een voormalig kloosterterrein, een energiecentrale, twee landgoederen, molens en zeer oude kerken. Neem uw verrekijker mee, want langs de IJssel leven veel vogels. De route is genoemd naar het voormalig klooster Windesheim.
Bekijk de route

Waalroute - 34 km, Bergharen, Gelderland

Je doorkruist op deze tocht vier verschillende landschappen. Vanaf Winssen tot Weurt ligt rechts van de Waalbandijk een oeverwallandschap. Op deze hogere stroomrug is vanouds de bewoning geconcentreerd. Links van de dijk kijk je fraai over de Waal en het uiterwaardenlandschap. De kolken of waaien langs de dijk getuigen van een eeuwenoude strijd tegen het water. Op de terugweg vanaf Weurt tot vlakbij Bergharen fiets je door een open komkleilandschap dat voornamelijk in gebruik is als grasland. Bergharen is gelegen op een langgerekte rivierduin die duidelijk boven het komkleilandschap uitsteekt.
Bekijk de route

Langs Almeerse wateren - 40 km, Almere, Flevoland

Met behulp van een van de grootste gemalen ter wereld viel Zuidelijk Flevoland in 1968 droog. Datzelfde gemaal zorgt er nu voor dat de polder droog blijft. Toch is er in en om Flevostad Almere water te over, van moerasplassen tot uitgegraven recreatieplassen en vaarten. Diverse bijzondere vogelsoorten weten dat water te vinden, maar er zwemmen ook bevers in rond. Verrekijker mee dus op deze tocht. Aan de oevers springt bijzondere architectuur in het oog.
Bekijk de route

Langs het Veluwemeer - 44 km, Harderhaven, Flevoland

Het Veluwemeer is een langwerpig meer dat in 1956 ontstond bij de inpoldering van Oostelijk Flevoland. Het gebied langs het meer nodigt uit tot  en heerlijke fietstocht. Net achter de kustlijn rijgen bossen en natuurgebieden zich aaneen. Aan het Veluwemeer zelf zijn er volop mogelijkheden voor water- en strandrecreatie. Wordt het pootjebaden tijdens de tussenstop of toch een uitgebreide lunch bij een van de beachclubs of restaurants?
Bekijk de route

Fietsroutes langs het water in Zuid-Nederland

Zeeland, Noord-Brabant en Limburg beschikken over prachtige fietsroutes langs het water.

Bruggenroute - 35 km, Kortgene, Zeeland

Noord-Beveland werd tijdens de Sint-Felixvloed (1530) door de golven verzwolgen. Stukje bij beetje werd het eiland teruggewonnen op de zee. Tegenwoordig verbinden grote waterstaatkundige werken het vroegere eiland aan vier zijden met andere delen van Zeeland. De Bruggenroute komt langs de Zeelandbrug (1965) en de Zandkreekdam (1966).
Bekijk de route

Kanaalroutes - 37 km, Middelburg, Zeeland

Het Kanaal door Walcheren verbindt Middelburg met Veere en Vlissingen. Het werd tussen 1870 en 1873 gegraven om Middelburg weer een verbinding met de open zee te geven. Die was immers afgesloten door de aanleg van de spoordam tussen Walcheren en Zuid-Beveland. Het kanaal speelt nog steeds een rol in de beroepsvaart. En voor plezierjachten is het een ideale verbinding tussen het Veerse Meer en de Westerschelde.
Bekijk de route

Bruggenroute - 35 km, Kortgene, Zeeland

Noord-Beveland werd tijdens de Sint-Felixvloed (1530) door de golven verzwolgen. Stukje bij beetje werd het eiland teruggewonnen op de zee. Tegenwoordig verbinden grote waterstaatkundige werken het vroegere eiland aan vier zijden met andere delen van Zeeland. De Bruggenroute komt langs de Zeelandbrug (1965) en de Zandkreekdam (1966).
Bekijk de route

Kanaalroutes - 37 km, Middelburg, Zeeland

Het Kanaal door Walcheren verbindt Middelburg met Veere en Vlissingen. Het werd tussen 1870 en 1873 gegraven om Middelburg weer een verbinding met de open zee te geven. Die was immers afgesloten door de aanleg van de spoordam tussen Walcheren en Zuid-Beveland. Het kanaal speelt nog steeds een rol in de beroepsvaart. En voor plezierjachten is het een ideale verbinding tussen het Veerse Meer en de Westerschelde.
Bekijk de route

Maas en Waalroute - 58 km, Druten, Noord-Brabant

Het Land van Maas en Waal, een 670 jaar oud polderdistrict, is één van de boeiendste stukjes Nederland. Landschappelijk zit het betrekkelijk eenvoudig in elkaar. Langs de Maas en de Waal liggen buitendijks de uiterwaarden en binnendijks de oeverwallen met eeuwenoude plaatsjes. Het midden is een komgebied bestaande uit ondoorlatende zware klei. De kom wordt doorsneden met weteringen die het overtollige water via diverse sluizen lozen op de Maas. In de kom bij Dreumel zijn nog restanten van de oorspronkelijke griendcultuur. Bij Bergharen steekt een rug van rivierduintjes boven de omringende rivierklei uit.
Bekijk de route

Swalmroute - 43 km, Swalmen, Limburg

Golvende Maasterrassen tot ver in Duitsland en het slingerende riviertje de Swalm bepalen het landschapsbeeld op dit deel van de oostelijke Maasoever. Deze tocht biedt een mooie afwisseling van velden en bossen, van de brede Maas en de vele snelstromende beekjes. Belfeld, Reuver, Beesel en Swalmen liggen ingeklemd tussen de Maas en de grens met Duitsland. Het Swalmdal is een bijzonder waardevol natuurgebied. Hier leeft de das en heeft hij zijn burchten gebouwd. Onderweg ziet u nog een andere burcht: het fraai gelegen Kasteel Hillenraad.
Bekijk de route

Peel en Maasvalleiroute - 35 km, Oostrum, Limburg

De Peel en Maasvalleiroute laat je kennismaken met twee verschillende cultuurlandschappen in Noord-Limburg: Maas en Peel. Tussen Geysteren en Broekhuizenvorst fiets je door het aantrekkelijke terrassenlandschap van de Maas waarin dorpen, vrijstaande boerderijen, weiden en boomgaarden liggen. Kleine hoogteverschillen overbruggen de terrassen. De Peel, het dekzandgebied ten westen van de Maasterrassen, biedt met zijn open landschap een heel ander aanzien.
Bekijk de route

Maak onderweg een stop bij een ANWB Gastvrij Pluspunt

Rust tijdens je fietstocht heerlijk uit aan het water bij een van de Gastvrij Pluspunten. Als ANWB-lid kun je hier zelfs de accu van je elektrische fiets opladen! Bekijk alle Gastvrij Pluspunten langs het water.

Misschien vind je dit ook interessant:

Oplaadpunten voor je elektrische fiets
Wandelroutes langs het water
Maak je eigen fietsroute met de Fietsknooppuntenplanner

Speciaal voor jou geselecteerd