Kanaalroute

Nederland, Zeeland, Middelburg

58
05
62
34
35
63
58
57
84
94
93
85
87
83
38
57
58

Het Kanaal door Walcheren verbindt Middelburg met Veere en Vlissingen. Het werd tussen 1870 en 1873 gegraven om Middelburg weer een verbinding met de open zee te geven. Die was immers afgesloten door de aanleg van de spoordam tussen Walcheren en Zuid-Beveland. Het kanaal speelt nog steeds een rol in de beroepsvaart. En voor plezierjachten is het een ideale verbinding tussen het Veerse Meer en de Westerschelde.

 

Fietsveiligheid route-informatie: geen bijzonderheden; deze route is geschikt om met de e-bike te fietsen.

Toegankelijkheid: deze route is geschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.).

De pakhuizen en rederswoningen herinneren aan de bloeitijd in de 16e eeuw, toen Middelburg een van de belangrijkste havensteden van de Noordelijke Nederlanden was. Vooral de handel in wijn, wol en slaven bracht de stad rijkdom.

Midden in het vlakke land ligt een vliedberg. Vermoedelijk hadden vliedbergen een verdedigingsfunctie. De hoogte varieert van drie tot ruim tien meter. Bovenop stond een verschansing met uitkijktoren, vanwaar een landheer indringers onder schot kon houden.

Bij Veere komt het Kanaal door Walcheren uit op het Veerse Meer. Schutsluizen zorgen voor het overbruggen van het hoogteverschil met het buitenwater. In de Tweede Wereldoorlog is de grote sluis ernstig beschadigd. De kleine sluis heeft het oorlogsgeweld grotendeels overleefd en verkeert nog in oorspronkelijke staat. De houten sluisdeuren doen al ruim honderd jaar dienst.

Vlak bij Kleverskerke ligt een langgerekte dam in het land. Vanaf de 16e eeuw verzandde de verbinding die Middelburg met de open zee had via het riviertje de Arne en het Sloe. Men legde daarom in 1817 een kanaal aan naar het Veerse Gat, waar een nieuwe Middelburgse haven kwam. De handel leefde echter niet op en begin 20e eeuw werd de haven gedempt. De dam markeert de plaats van die haven. Het kanaal werd rond 1870 opgenomen in het Kanaal door Walcheren, dat hiervandaan met een bocht naar Veere loopt.

Het loont om in Oost-Souburg door te fietsen tot het einde van de Kanaalstraat. De ringwal, die in de 9e eeuw werd opgeworpen om de bewoners te beschermen tegen invallen en plundertochten van de Vikingen, is fraai gereconstrueerd. Buiten de wal liep een gracht, binnen stond een tiental boerderijen.

De moderne ophaalbrug in Vlissingen markeert het einde van het Kanaal door Walcheren. LInks liggen de binnenhavens die bij de aanleg van het kanaal zijn gegraven. Via een sluizencomplex kunnen schepen naar het open water van de Westerschelde. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het getijdenverschil. De sluizen hebben een dubbel stel deuren. Het ene werkt bij vloed en wordt dan door het hoge water van de Westerschelde hermetisch gesloten. Het andere sluit bij eb door de druk van het binnenwater.

Langs de boulevard van Vlissingen (even buiten de route, volg de fietsbordjes richting het centrum) staan enkele monumenten, waarvan het standbeeld van Michiel de Ruyter en de Gevangentoren – restant van de 16e-eeuwse Westpoort – de bekendste zijn. Vanaf de boulevard heb je prachtig zicht op grote zeeschepen die vlak langs de kust varen. Ze worden bestuurd door loodsen die met kleine loodsboten aan boord worden gebracht. Een indrukwekkend schouwspel. De loodsboten kun je ook zien liggen in de binnenhaven, die je passeert op weg naar de boulevard.