Reeuwijkse Plassenroute

Nederland, Zuid-Holland, Bodegraven

94
33
31
52
32
34
36
49
48
45
21
20
18
19
94

Er zijn zo van die plekken waar je denkt: ik woon verkeerd. Of dat je gaat dromen over een tweede huisje aan het water. Zoals bij de Reeuwijkse Plassen. Zij vervullen de glansrol in deze route. Soms vangt u tussen het gebladerte door een glimp op van het water, dan weer is het zicht volkomen vrij.

 

Fietsveiligheid route-informatie: op de redelijk smalle paden kan het bij mooi weer vrij druk zijn met wandelaars en fietsers, zeker in het weekend of op vrije dagen. Houd rekening met tegenliggers, pas je snelheid aan en ga waar nodig achter elkaar fietsen – dit geldt zeker voor het traject 94-33-31.

Toegankelijkheid: deze route is in principe geschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.), mits men rekening houdt met bovenstaande.

De stervormige Wiericker­schans (1673) was onderdeel van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. In tijden van oorlog kon een strook land van Mui­den tot Gorinchem onder water worden gezet. Knappe jongen die daar doorheen kwam! Maar op dit punt aan de Oude Rijn was de linie het smalst en dus het zwakst. Het fort kwam ter versterking. Het ligt er nog in de oorspronkelijke staat. Wel zijn de brede gracht en de wallen nu weelderig begroeid.

Home-roasting is in. Steeds meer mensen branden thuis hun eigen koffie. Bij Museum/proeverij De Koffietuin kunt u het ook proberen om vervol­gens op het terras te genieten van het resultaat. Het wordt nog lastig kiezen, want er zijn meer dan 25 soorten koffie. Uiteraard is het ook mogelijk een gewoon bakkie te bestellen. Al dan niet met een punt home­made appeltaart, brownie of vega pasteitje (Nieuwerbrug Weijpoort 12, www.koffietuin.nl, zomer za en zo 11-17 uur).

De Reeuwijkse Plassen zijn in de 18e eeuw ontstaan door het afgraven en uitbaggeren van veen. En er is iets aan de hand met de plassen: ze zijn rechthoekig van vorm. Dit heeft alles te maken met hoe de grond hier zo’n duizend jaar geleden geschikt werd gemaakt voor de akkerbouw. Het onbe­woonbare moeras moest zó worden bewerkt dat er gewas­sen konden groeien. Eerst moest het water worden afge­voerd.

En ze zijn niet lukraak gaan spitten, nee, ze deden het volgens een vast patroon. Haaks op een bestaande water­loop groeven ze parallel lopen­de sloten, van ongeveer dezelf­de lengte en op gelijke afstand van elkaar. Zo ontstonden de lange stroken grond, die de 18e­-eeuwse turfstekers aantroffen in het landschap. En zij groeven volgens de oude patronen, strook voor strook. Vandaar.

De toren Wierickewachter bij de brug over de Dubbele Wiericke geeft een goed uitzicht op de omgeving en geeft informatie over wat er in de omtrek te zien is, zoals de vissluis, het gemaal, de maatregelen tegen bodeminklinking en tegen de CO2-afgifte van het veen enover  de waterhuishouding van het gebied. En niet te vergeten het prachtige landschap van het Groene Hart, met de torenspitsen van Gouda, Haastrecht, Hekendorp, Waarder en Driebruggen.

Streekmuseum Oudheidka­mer Reeuwijk is een oudheidka­mer van formaat. In kwantiteit én kwaliteit. In de sloot voor de deur drijft een paar sluipwijker­tjes. Deze speciaal voor ondiepe poldersloten ontworpen schuit­jes zetten de toon. Want de turfwinning in Sluipwijk en Reeuwijk vormt de ruggengraat binnen de vaste collectie. De ka­chel in de boerenwoonkeuken is vanzelfsprekend turfgestookt. Een turfstekershuisje, een stoephok en de zondagse voor­kamer doen oude tijden herle­ven. En de boerderij uit 1907 die onderdak biedt, is eigenlijk een museumstuk op zich (Reeuwijk Oudeweg 3, www.streekmuseumreeuwijk.nl, apr.-nov. za 10-17, zo 13-17 uur).

Op een stuk grasland staat het kunstwerk Is someone out there? kavel 18 van Arno van der Mark. Hij heeft twintig gietijze­ren voetstukken neergezet, elk met een geheimzinnige inscrip­tie. Hiermee wil hij de beleving van deze alledaagse plek intensiveren. Niemand loopt er meer nonchalant aan voorbij; wat doorsnee was, wordt opge­merkt.

Wil je meer weten over deze route?

In het NPO Radio 5 programma Thuis op 5 vertelt onze wandel- en fietsexpert Marieke Haafkens meer over deze route en wat er allemaal te zien is. Luister hier. Of bekijk Mariekes fietsvlog waarin ze je meeneemt door de landschappen van het Groene Hart.