All Risk autoverzekering

Een All Risk autoverzekering wordt ook wel een WA Volledig Casco verzekering genoemd. Een WA Volledig Casco autoverzekering dekt niet alleen schade die jij zelf veroorzaakt. Ook schade die ontstaat buiten jouw schuld om is gedekt. Hierbij maakt het niet uit wie de aansprakelijke is. Het wettelijk verplichte WA-deel van de verzekering dekt de schade die wordt toegebracht aan de auto van anderen die veroorzaakt is met jouw auto. Een All Risk autoverzekering voorkomt dus dat je voor hoge kosten opdraait in het geval van schade aan jouw auto. Houd hierbij wel rekening met mogelijk een eigen risico bijdrage en een terugval in je no-claim korting.

Autoverzekering verschil WA en All Risk

Autobezitters zijn wettelijk verplicht om een WA-dekking af te sluiten. Deze WA-dekking dekt de schade die aan anderen is toegebracht. De schade aan je eigen auto wordt echter niet gedekt. Wanneer je een ongeluk veroorzaakt kun je de schade aan jouw auto dus niet op de WA autoverzekering van de tegenpartij verhalen. Je draait zelf voor de kosten op. Een All Risk autoverzekering dekt dit risico. Met een All Risk autoverzekering ben je dus uitgebreider verzekerd, ook voor schade aan de eigen auto door een ongeluk of als gevolg van brand of diefstal. All Risk autoverzekeringen worden ook wel als WA Volledig Casco verzekeringen aangeboden en bestaan uit het wettelijk verplichte WA gedeelte en het aanvullende All Risk (Volledig Casco) gedeelte.

Wel of geen All Risk autoverzekering?

Voor een All Risk autoverzekering betaal je meer premie dan voor alleen een WA autoverzekering. Of je jezelf wel of niet all risk verzekert hangt af van de leeftijd en waarde van je auto en het aantal schadevrije jaren. Je kunt ook laten meewegen of je een eventuele schade zelf wilt of kunt betalen. Meer weten? Lees hier of een All Risk autoverzekering voor jou interessant is.

Dekking All Risk autoverzekering

Een All Risk autoverzekering dekt de schade aan de eigen auto, ook als deze schade door eigen toedoen wordt toegebracht. Denk daarbij aan schade die ontstaat als gevolg van een aanrijding, omslaan van de auto, slippen, diefstal, brand en blikseminslag of stormschade. Verder zijn je accessoires automatisch meeverzekerd tot een waarde van € 2.500,- bij een autoverzekering met een all risk dekking.