Schadevrije jaren

Op basis van je schadevrije jaren krijg je korting op de premie van je autoverzekering

Als je een nieuwe autoverzekering wilt afsluiten spelen de schadevrije jaren die je hebt opgebouwd een belangrijke rol. Wat zijn schadevrije jaren precies en waar vind je ze?

Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren zijn jaren waarin je geen schade veroorzaakt. Voor ieder jaar dat je geen schade claimt bij jouw autoverzekering, krijg je één schadevrij jaar. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe meer korting je krijgt op de basispremie van je autoverzekering. Deze korting wordt ook wel no-claimkorting genoemd.

Waarom zijn schadevrije jaren belangrijk?

Het aantal schadevrije jaren bepaalt je no-claimkorting. Deze korting heeft grote invloed op de premie die je uiteindelijk betaalt. Voor het bepalen van je premie is het belangrijk dat je het aantal schadevrije jaren precies opgeeft. Want als je een autoverzekering afsluit, neemt jouw nieuwe verzekeraar het daadwerkelijke aantal schadevrije jaren over van je oude verzekeraar. Als het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgegeven niet klopt, bepaalt je nieuwe verzekeraar de premie opnieuw en dan zal de premie hoger zijn dan je dacht.

Bonus-malusladder en no-claimkorting

Het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd bepaalt op welke trede je start op de Bonus/Malusladder. De trede bepaalt je no-claimkorting. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe hoger je korting.

Met de autoverzekering van de ANWB kan je tot 80% no-claimkorting ontvangen. Iedereen die 13 of meer schadevrije jaren heeft opgebouwd, krijgt daarnaast bij de ANWB Reguliere Autoverzekering 10% extra korting.

Opbouw no-claimkorting ANWB Autoverzekering

Schadevrije jaren  No-claimkorting
 8  80%
 7  75%
 6  70%
 5  65%
 4  60%
 3  55%
 2  50%
 1  45%


Waar kun je jouw schadevrije jaren vinden?

Je schadevrije jaren vind je terug op het polisblad van je huidige verzekeraar. Kun je jouw schadevrije jaren niet vinden, bel dan even met je verzekeraar of maak zelf een voorzichtige inschatting. Ga hiervoor uit van het aantal jaar dat je al verzekerd bent en trek daar voor elke schade die je zelf hebt veroorzaakt 4 à 5 jaar van af. Ben je bijvoorbeeld al 12 jaar verzekerd en heb je 2 schades gehad, dan heb je waarschijnlijk nog 2 tot 4 schadevrije jaren over. Let op: dit is slechts een indicatie.

Sinds 1 januari 2016 gebruiken verzekeraars allemaal dezelfde terugvaltabel om te bepalen hoeveel schadevrije jaren je verliest na een schade. Deze is bepaald door het Verbond van Verzekeraars en vastgelegd in Bedrijfsregeling 11 Roy-data (BR11).

Roy-data

Roy-data is een database waarin verzekeraars het aantal schadevrije jaren van hun verzekerden zetten. Pas als jouw schadevrije jaren verwerkt zijn en in deze database staan, kunnen wij je de juiste no-claimkorting geven. Je premie kan nog veranderen als je niet het juiste aantal schadevrije jaren hebt opgegeven bij het aanvragen van de verzekering.

Schadevrije jaren overnemen van partner

Wanneer jouw partner schadevrije jaren heeft opgebouwd, maar geen autoverzekering meer heeft, kan je partner deze schadevrije jaren aan jou overdragen. Je partner moet dan afstand doen van zijn/haar opgebouwde schadevrije jaren door een afstandsverklaring te tekenen en naar ons op te sturen. De afstandsverklaring kan worden aangevraagd door te mailen naar verzekeringen@anwb.nl of even te bellen met 088-269 28 37.

Je ontvangt maximaal het aantal schadevrije jaren dat je kon opbouwen vanaf het moment dat je jouw rijbewijs hebt. Bijvoorbeeld: je partner heeft zeven schadevrije jaren. jij hebt sinds vijf jaar je rijbewijs, dus je ontvangt vijf schadevrije jaren. De overige twee jaren vervallen.

Je leasejaren meenemen

Wanneer je een leaseauto hebt gehad, kan je op basis van de leaseverklaring no-claimkorting krijgen op de ANWB Autoverzekering. Je ontvangt treden(*) in plaats van schadevrije jaren.

Wanneer je een leaseverklaring hebt waaruit blijkt dat je bijvoorbeeld vier jaar schadevrij hebt gereden, ontvang je vier treden. De no-claimkorting die je dan ontvangt bedraagt 60%. Dit is dezelfde no-claim korting die je krijgt als je 4 schadevrije jaren kunt aantonen.

Je kunt ook zelf je schadevrije jaren opvragen die je in het verleden hebt opgebouwd met het kenteken van destijds voordat je in je lease-auto bent gaan rijden. Ook moet de polis in het verleden beëindigd zijn.

(*) Treden bepalen de hoogte van de no-claimkorting. Treden zijn niet hetzelfde als schadevrije jaren. De no-claimkorting wordt wel op dezelfde manier bepaald.

Regels en aanvullende informatie

  • Leaseverklaring wordt altijd gecontroleerd door onze acceptatie-afdeling.
  • Werkgeversverklaring is geen geldig bewijs van leasejaren.
  • Er worden treden i.p.v. schadevrije jaren toegekend.
  • Opgebouwde schadevrije jaren vervallen als je drie jaar geen autoverzekering hebt gehad.