Top 10 meest gestelde vragen over buitenlandse boetes

   

Politiecontrole flitser buitenland

Kentekengegevens kunnen alleen door officiële instanties worden opgevraagd.  

Meestal wordt de bekeuring in (slecht) Nederlands of Engels vertaald. 

Twijfel je aan de echtheid, kijk dan of de volgende punten op de bekeuring staan: naam en adres van de kentekenhouder/bestuurder, welke verkeerregel je hebt overtreden, het boetebedrag, hoe je kunt betalen, of en hoe je bezwaar kunt maken, en de gegevens van de instantie die de boete heeft opgelegd.

Een bekeuring wordt per post naar het huisadres gestuurd, nooit per email. Twijfel je toch nog, bel dan met de instantie die de boete heeft opgelegd.  

Of de bekeuring terecht is opgelegd, kun je zelf het beste beoordelen, bijvoorbeeld als je inderdaad ter plaatse bent geweest en of het jouw kenteken is op de bekeuring. 

Landen bepalen zelf hun verkeersregels. Dat geldt ook voor de hoogte van de boetebedragen. In sommige landen zijn de boetes aanzienlijk hoger dan in Nederland. Soms wordt het boetebedrag gekoppeld aan de hoogte van het inkomen van de overtreder. Je moet dan eerst doorgeven wat jouw inkomen is.  

Ook kunnen er omstandigheden zijn die de minimumboete kunnen verhogen, bijvoorbeeld als je een gevaarlijke situaties hebt veroorzaakt of als er wegwerkzaamheden waren. 

Het is voor sommige landen mogelijk zelf de hoogte van de boete te berekenen: 
België: www.wegcode.be 
Frankrijk: www.service-public.fr 
Duitsland: www.adac.nl  

Als je weet welke instantie de boete heeft opgelegd, neem dan contact op en vraag na hoe te betalen. De afhandeling van Franse boetes vindt bijvoorbeeld altijd plaats door ANTAI. Kun je de instantie niet achterhalen, dan moet je wachten totdat je een herinnering ontvangt. Het kan zijn dat de boete intussen verhoogd is of dat eventuele kortingen zijn vervallen. 

Je kunt het beste contact opnemen met de instantie waar je de aanmaning van hebt ontvangen. Zij zouden je meer duidelijkheid kunnen verschaffen. Overleg met de medewerker de mogelijkheden om toch de oorspronkelijke (lagere) boete te ontvangen. 

Soms ontvang je niet direct de officiële bekeuring, maar krijg je eerst een brief waarin staat dat je een verkeersovertreding hebt begaan en dat je een bekeuring kunt verwachten. Bezwaar maken kan alleen na ontvangst van de officiële bekeuring. Meestal staat daarop vermeld bij welke instantie je bezwaar kunt maken, hoe en binnen welke termijn. Soms kan online bezwaar gemaakt worden, zoals bij Franse verkeersovertredingen (zie ANTAI). 

Als je de bekeuring hebt ontvangen via een incassobureau en je wilt bezwaar maken, neem dan contact met hen op. 

Bij de meeste (eenvoudige) verkeersovertredingen heb je geen recht op een vertaling zolang de zaak niet voor een rechter komt. Veel landen sturen tegenwoordig de boete wel in een begrijpelijke taal (Engels of Nederlands). Bij een zware (strafrechtelijke) verkeersovertreding, waarbij je voor de rechter moet komen, heb je in principe wel recht op een vertaling. 

 

Soms zit er bij de brief waarin wordt vermeld dat je een verkeersovertreding hebt begaan, ook een formulier. Het is verstandig dat formulier in te vullen en terug te sturen.

In Nederland moet je als kentekenhouder de boete betalen. In het buitenland is dat vaak anders en is de bestuurder verantwoordelijk. De kentekenhouder kan verplicht worden om de naam en adres van de werkelijke bestuurder op te geven. Of dat het geval is, zal in de brief/het formulier vermeld staan. Stuur je deze gegevens niet op, dan kun je daarvoor een boete krijgen. 

Ook kan er gevraagd worden om inkomensgegevens zoals in Zwitserland. Stuur je dit niet op dan krijg je meestal een (inkomensafhankelijke) boete die is gebaseerd op een gemiddeld Zwitsers inkomen. Dit ligt hoger dan bij ons. Daarnaast moet je extra kosten betalen voor onderzoek naar het inkomen en eventuele gerechtelijke kosten. 

In veel landen worden naast een boete ook strafpunten opgelegd. Die strafpunten gelden alleen in het land zelf en alleen voor de bestuurder die de overtreding heeft begaan. Bij het bereiken van een bepaald aantal punten mag je in dat land (tijdelijk) niet rijden. Deze strafpunten kunnen niet aan Nederland worden overgedragen.

De strafpunten systemen verschillen per land en ook de registratie ervan verschilt. Zo krijg je uit Italië ook een formulier dat je moet invullen. Doe je het niet, dan krijg je daarvoor een (aparte) boete. 

Een rijverbod geldt alleen in het land waar dit is opgelegd. Een rijverbod houdt in dat je een bepaalde periode geen motorvoertuig in dat land mag besturen. Het rijbewijs wordt meestal ingenomen en na afloop van die periode weer terug gegeven.  

 

Het kan zijn dat je het rijbewijs moet opsturen om strafpunten of een rijverbod op het rijbewijs te laten aantekenen. Wil je het rijbewijs liever niet per post opsturen, neem dan contact op met de instantie om te kijken of een kopie/scan van je rijbewijs voldoende is of dat er andere mogelijkheden zijn. 

In sommige landen krijg je het rijbewijs per omgaande weer terug. In andere landen wordt rijbewijs gedurende het rijverbod vastgehouden en wordt het daarna terug gestuurd naar de gemeente die het rijbewijs heeft afgegeven. 

Doe je niets, dan kun je daarvoor een boete krijgen. Meestal mag je dan ook niet meer rijden in het land van overtreding. 

Als je geen bezwaargronden hebt, is het advies te betalen. Als je niet betaat, kan de boete oplopen.

Betaal je de boete niet en ga je ook niet in beroep, of wordt je beroep afgewezen, dan wordt de boete onherroepelijk. Een boete (uit de Europese Unie) kan in Nederland door het CJIB worden geïnd.  

Vaak geldt dat je geen bezwaar kunt maken als je de boete al hebt betaald. Daarom raden wij aan de boete niet te betalen als je bezwaar maakt. Kijk of hierover iets is vermeld in de boete. 

Let op 
Betaal je niet, dan kan je naam opgenomen worden in het buitenlandse opsporingsregister. Bij bijvoorbeeld een grens- of een verkeerscontrole kun je staande worden gehouden en alsnog moeten betalen.