Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete uit Zwitserland

Als je in Zwitserland te hard rijdt, dan zijn de boetes in vergelijking met Nederland een stuk hoger. Krijg je een boete uit Zwitserland, dan kan het zijn dat je een brief in het Nederlands ontvangt. In dat geval mag je ook in het Nederlands reageren.

Ernstige verkeersovertredingen

Ernstige overtredingen worden streng aangepakt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aanzienlijke snelheidsovertredingen. Of overtredingen waarbij er een risico is op een ongeval met zwaar letsel of overlijden, bijvoorbeeld gevaarlijk/roekeloos inhalen. Er worden hoge boetes opgelegd en in sommige gevallen ook een gevangenisstraf van 1 tot 4 jaar.

Aanzienlijke snelheidsovertredingen zijn:

  • vanaf 40 km/h in een 30 km/h-zone
  • vanaf 50 km/h binnen de bebouwde kom (50 km/h)
  • vanaf 60 km/h buiten de bebouwde kom (80 km/h)
  • vanaf 80 km/h op autowegen (120 km/u)


Rijontzegging

Naast een geldboete kunnen zware verkeersovertredingen ook een rijontzegging opleveren. Deze geldt alleen voor Zwitserland en dus niet voor Nederland of andere landen buiten Zwitserland. Om de periode in te laten gaan hoef je het rijbewijs niet naar Zwitserland te sturen. In de beschikking staat voor welke periode het rijverbod geldt.

Administratiefrechtelijke afhandeling

Lichte verkeersovertredingen worden in Zwitserland administratiefrechtelijk afgedaan. Ben je het niet eens met de boete of rijontzegging, dan kan bezwaar maken binnen 10 dagen bij de rechtbank. 

Tagessätze

Zwitserland heeft voor lichte verkeersovertredingen een lijst met vaste boetebedragen. Bij zware snelheidsovertredingen van bijvoorbeeld 35 km/h op de snelweg werkt het boetesysteem anders dan in Nederland.

Voor een snelheidsovertreding van bijvoorbeeld 35 km/h is de straf 10 "Tagessätze". Één Tagessatz staat voor een bepaald percentage van je inkomen, dit percentage wordt vermenigvuldigd met tien en het totaal is het boetebedrag. Staat er 20 Tagessätze voor een overtreding, dan wordt het percentage van het inkomen vermenigvuldigd met twintig, etc. Één Tagessatz kan staan voor een bedrag van CHF 1 tot CHF 3000.

Bijkomende kosten

Bij de afhandeling van een zware verkeersovertreding wordt over het algemeen een gerechtelijk onderzoek uitgevoerd. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Dit onderzoek voert de Zwitserse overheid ook uit als je geen bezwaar maakt. Naast de kosten voor gerechtelijk onderzoek komen ook de administratiekosten voor eigen rekening.

Rekeningnummer buiten Zwitserland

Zwitserse boetes kun je meestal betalen via een rekeningnummer van een bank buiten Zwitserland. Bijvoorbeeld Duitsland ( UBS in Frankfurt), Frankrijk en Italië. Hier is voor gekozen om je bankkosten te besparen en de betaling van de boete te vergemakkelijken.