Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Koopovereenkomst

Een koop is gesloten zodra beide partijen het eens zijn over de koop. Er zijn twee manieren om een koopovereenkomst te sluiten: mondeling of schriftelijk. Voor de gevolgen maakt het niets uit. Het is verstandig de gemaakte afspraken op papier te zetten.

Schriftelijke overeenkomst

Een mondelinge overeenkomst is net zo bindend als een schriftelijke overeenkomst. Toch is het verstandig om de koop schriftelijk vast te leggen. Als afspraken duidelijk op papier staan, is er weinig ruimte voor discussie. Koop je van een particulier dan kun je gebruik maken van een van de ANWB modelcontracten.

Noteer in de overeenkomst alle afspraken met de verkoper. Zoals de koopprijs, leveringstermijn, kleur, kilometerstand, het model en type auto/caravan/etc. en de mee te leveren accessoires.

Laat in de koopovereenkomst je specifieke eisen opnemen. Koop je bijvoorbeeld speciaal een auto omdat deze jouw caravan kan trekken en blijkt na aflevering de auto te zwak voor je caravan, dan kun je de verkoper hierop aanspreken.

Ontbindende voorwaarden

Koop liever niet met ontbindende voorwaarden. Koop pas een product als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Als het niet anders kan, leg de ontbindende voorwaarden dan schriftelijk vast. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn: voorbehoud van financiering of aankoopkeuring. Leg vast wat het voorbehoud precies inhoudt. Om wat voor een keuring gaat het en om welke lening bij welke bank gaat het.

Consumentenkoop

Wanneer je als particulier van een professionele verkoper een product koopt (zoals een auto of caravan) dan is er sprake van een consumentenkoop. De wet biedt bescherming aan de consument. Meer informatie: klachten na aankoop.

Algemene voorwaarden

Veel bedrijven maken gebruik van algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn een onderdeel van de koopovereenkomst. Hierin zijn rechten en plichten van de koper en verkoper geregeld. Bijvoorbeeld onderwerpen als betaling, annulering en garantie. Bekende algemene voorwaarden zijn bijvoorbeeld die van de BOVAG.

De verkoper moet je kennis laten nemen van zijn algemene voorwaarden. Geeft hij deze algemene voorwaarden niet mee, vraag er dan naar en lees ze goed door voor het sluiten van de koop. Vaak staan de voorwaarden ook op de website van een bedrijf.

In algemene voorwaarden mogen geen onredelijke bepalingen staan, die de rechten voor de consument beperken. Een onredelijke bepaling kan worden vernietigd waarna deze bepaling buiten beschouwing moet worden gelaten.

Meer informatie: