Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geschillencommissie Voertuigen

Je hebt met de garage een geschil over je voertuig dat maar niet wordt opgelost. Je kunt het geschil dan voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Deze commissie is onafhankelijk en doet een bindende uitspraak.

Wat is de Geschillencommissie Voertuigen?

De Geschillencommissie Voertuigen is een onafhankelijke organisatie die geschillen behandelt met  bedrijven die zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Voertuigen. BOVAG garages zijn in elk geval aangesloten. De commissie houdt zitting waarbij beide partijen aanwezig kunnen zijn. Tijdens de zitting mogen beide partijen hun verhaal toelichten. Uiteindelijk doet de commissie een bindende uitspraak waar beide zich aan moeten houden. Als de garage zich niet aan de uitspraak houdt dan bestaat er een nakomingsgarantie.

Let op! De commissie doet geen uitspraken in geschillen over:

  • fabrieksgarantie (wél wettelijke garantie)
  • letsel, ziekte of overlijden
  • faillissement van de garage
  • Verdere voorwaarden staan in het reglement van de commissie.

Zaak aanmelden

Vul het aanmeldingsformulier in op de website van de commissie. Een voorwaarde voor behandeling is dat je eerst een brief met de klachten aan de verkoper hebt gestuurd. Na het versturen van de klachtbrief heb je 12 maanden de tijd om de zaak aan te melden bij de commissie.

Kosten

Bij het voorleggen van een geschil aan de commissie moet je klachtengeld betalen. Je krijgt het klachtengeld terug als de commissie je in het gelijk stelt. Kijk voor de hoogte van het klachtengeld op de brochure van de Geschillencommissie.

Tips

Zorg dat het voor de geschillencommissie duidelijk is waar de klacht over gaat. Je moet je klacht met bewijs onderbouwen. Stuur daarom zoveel mogelijk relevant bewijs mee. Zoals de facturen, koopovereenkomst of reparatieopdracht mee. Leg dit op logische volgorde. Zorg daarnaast voor zoveel mogelijk foto's als bewijs van de klachten. Het is belangrijk om zelf persoonlijk op de zitting te verschijnen. Zo kun je een reactie geven op de vragen van de commissie.

Meer informatie:
> Website Geschillencommissie Voertuigen
> Klachten na aankoop