Naar artikel

Koop annuleren

Als je na het tekenen van de koopovereenkomst spijt krijgt van je aankoop of om andere reden van de koop af wilt, dan is het mogelijk om te annuleren. Daar zijn vaak wel kosten aan verbonden. Meer over annuleren lees je hieronder.

Koop = koop

Zodra de koopovereenkomst gesloten is, zit je er in principe aan vast. De koop is gesloten op het moment dat de koper het aanbod van de verkoper aanvaardt. Beide partijen moeten de gemaakte afspraken nakomen.

Annuleren

Annuleren is niet in de wet geregeld, je kunt niet zomaar van de koop af. Wil je zonder wettelijke grondslag toch van de koop af, dan zijn hier meestal kosten aan verbonden. Kijk in de voorwaarden van de verkoper wat de kosten zijn, soms is dat de hele aankoopprijs. Je kunt proberen hierover te onderhandelen met de verkoper. Annuleren is niet meer mogelijk als er geleverd is.

Voorbeeld

Als de BOVAG-voorwaarden van toepassing zijn, dan is het mogelijk om op grond van artikel 8 de koopovereenkomst schriftelijk te annuleren. Je moet binnen 10 dagen na de annulering aan de verkoper alle schade vergoeden die hij door de annulering lijdt. Deze schade is vastgesteld op 15% van de aankoopprijs. Betaal je niet op tijd, dan mag de verkoper je aan de overeenkomst houdenen moet je de auto afnemen.

Ontbinden

Als je wél een wettelijke grondslag hebt om van de koop af te zien, dan is er sprake van ontbinding. Er kan bijvoorbeeld worden ontbonden als het product niet goed is. In dat geval krijg je de aankoopsom terug.

Geen bedenktijd

Bij de koop van roerende zaken zoals een auto, caravan of motor, etc. is er geen wettelijke bedenktijd. Alleen bij aankoop via internet of telefoon geldt een bedenktijd. Dit valt onder koop op afstand.