Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Klachten na aankoop

Na de aankoop blijkt de fiets, auto, motor of caravan een gebrek te hebben. Als koper kun je vaak een beroep doen op een (commerciële) garantie van de verkoper of fabrikant. Daarnaast heb je ook een wettelijk recht en kun je de verkoper aanspreken op non-conformiteit (de ‘wettelijke’ garantie).

Conformiteitsvereiste

Volgens de wet heb je recht op een deugdelijk product. Dat is een product dat geschikt is voor normaal gebruik. Dit wordt ook wel 'wettelijke garantie' genoemd. Kun je aantonen dat het product niet de eigenschappen heeft die je op grond van de overeenkomst mocht verwachten (non-conformiteit), dan kun je van de verkoper herstel of vervanging van het product eisen. Dit staat in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek en dat wordt ook wel het conformiteitsvereiste genoemd. Welke eigenschappen je mag verwachten van het product is onder andere afhankelijk van:

  • het soort product
  • de prijs van het product
  • bouwjaar
  • kilometerstand of draaiuren
  • waar het product is gekocht (dealer of particulier)
  • informatie van de verkoper
  • informatie op de koopovereenkomst
  • aanbod in de brochure of folder van de fabrikant

In het algemeen geldt: hoe ouder en goedkoper een product is, hoe minder je er van mag verwachten. Zo mag men van een 9 jaar oude auto van € 2000,- met een kilometerstand van ruim 350.000km minder verwachten dan van een 2 jaar oude auto van €25.000,- met 40.000km op de teller.

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht

Bij de koop van een nieuw product mag je er vanuit gaan dat deze de eigenschappen heeft die voor een normaal gebruik nodig zijn. Bij de koop van een gebruikt product zoals een tweedehands auto mag je daar niet zomaar vanuit gaan. De koper heeft dan de verplichting om onderzoek te doen, zoals het maken van een proefrit en doorvragen bij de verkoper.
Je mag bij de aankoop afgaan op wat de verkoper over het product vertelt. De verkoper heeft een informatieplicht. Hij moet je informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn.
Een particuliere verkoper is minder deskundig dan een professional. Daarom wordt er in dat geval meer onderzoek verwacht van de koper, bijvoorbeeld door middel van een aankoopkeuring.

Klachttermijn

Als het product gebrekkig is klaag dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij de verkoper. Je kunt je rechten verspelen als je te lang wacht met klagen.

Bewijslast

Ten eerste moet je bewijzen dat het product niet deugdelijk is (niet beantwoordt aan de overeenkomst). Als de verkoper vervolgens aantoont dat het gebrek is veroorzaakt door bijvoorbeeld verkeerd gebruik, dan is het aan jou om tegenbewijs te leveren.

Daarnaast moet je aantonen dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering van het product. Als het gebrek zich binnen 12 maanden* na aflevering voordoet, dan gaat de wet er bij consumentenkoop (koop tussen consument en ondernemer) van uit dat het gebrek al aanwezig was bij aflevering. De bewijslast ligt dan dus bij de verkoper; het is aan de verkoper te bewijzen dat het product bij aflevering niet gebrekkig was.

* voor koopovereenkomsten gesloten vóór 27 april 2022 is de termijn 6 maanden.

Wat kan je eisen bij een gebrekkig product?
Stappenplan 'Klachten na aankoop'