Inzittendenverzekering

Nut en noodzaak inzittendenverzekering

Zelfs als je de meest uitgebreide dekking kiest voor jouw autoverzekering, is het zinvol een aanvullende Inzittendenverzekering af te sluiten. Alleen met een Inzittendenverzekering ben je als bestuurder zelf namelijk ook verzekerd als er door jouw eigen schuld een ongeluk gebeurt. Bijvoorbeeld voor letselschade en gederfde inkomsten. De inzittendenverzekering geldt bovendien voor alle andere personen die in jouw auto zitten, zoals je kinderen en hun vriendjes. Bij de ANWB geldt de dekking zelfs als jij of jouw inwonende gezinsleden in een andere auto zitten.

Verschil tussen een schade- en ongevallenverzekering inzittenden

Er bestaan 2 soorten Inzittendenverzekeringen: de schadeverzekering voor inzittenden en de ongevallenverzekering inzittenden. De ongevallenverzekering inzittenden keert een vast bedrag uit bij invaliditeit of overlijden door een verkeersongeval, waarbij de hoeveelheid letsel bepaalt hoeveel procent je van dat bedrag krijgt. Deze uitkering staat los van de werkelijk geleden schade. De schadeverzekering voor inzittenden biedt een uitgebreidere dekking. Deze Inzittendenverzekering vergoedt de werkelijke schade na een ongeval tot een bepaald maximum. Dit bedrag is hoger dan dat van de ongevallenverzekering inzittenden. De Consumentenbond adviseert de uitgebreidere schadeverzekering inzittenden.

De ANWB biedt je een uitgebreide dekking van de schadeverzekering tot € 1 miljoen voor inzittenden, zodat jij en jouw inzittenden ook bij een aanrijding uitstekend verzekerd zijn. Ook bij overlijden keren wij € 10.000,- uit.

Inzittendenverzekering bij de ANWB

De Inzittendenverzekering bij de ANWB Autoverzekering biedt je een ruime dekking voor de financiële gevolgen van een auto-ongeluk. Deze 'Zekerheid voor Inzittenden' verzekering sluit je af als aanvullende dekking bij de WA-, Beperkt casco of All risk dekking van jouw ANWB Autoverzekering.

Wij vergoeden:

  • alle kosten die gemaakt moeten worden ten gevolge van blijvende invaliditeit, zoals aanpassingen in huis, medische behandelingen en inkomstenderving. Per auto-ongeluk is de dekking € 1.000.000,-;
  • een bedrag van € 10.000,- na een ongeval waarbij de verzekeringnemer of een inwonend gezinslid overlijdt, ook wanneer hij/zij zich in een andere auto bevindt.