Deze site ondersteunt de browser Internet Explorer niet meer. Wij raden aan om Microsoft Edge of Chrome te gebruiken.

Naar artikel

Verkeersregels in Servië

Tot welke leeftijd moet je kind in een kinderzitje? En hoe hard mag je rijden in Servië? De ANWB maakte een overzicht van de belangrijkste verkeersregels.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,3 promille.
 • Voor bestuurders die korter dan twee jaar een rijbewijs hebben, geldt een absoluut alcoholverbod. Dit geldt ook voor bestuurders van een bromfiets of motor en hun eventuele passagiers.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.
 • Een passagier onder invloed van alcohol of psychoactieve middelen mag niet voorin worden vervoerd.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.
 • Het is ook verboden om audio- of videoapparatuur zodanig te gebruiken dat je als bestuurder geen geluidssignalen meer kunt horen of afgeleid wordt.

Rijden in de bergen 

 • Op bergwegen met een waarschuwingsbord voor een steile helling of afdaling en op andere smalle bergwegen moet dalend verkeer voorrang verlenen aan stijgend verkeer en stoppen of indien nodig terugrijden, tenzij het stijgende voertuig gemakkelijker kan uitwijken.   
 • In de bergen hebben voertuigen met een caravan of aanhangwagen altijd voorrang en moeten personenauto's voorrang verlenen aan bussen en vrachtauto's. 
 • Ga voor meer informatie over veilig rijden in de bergen naar anwb.nl/auto/themas/vakantie-met-de-auto/autorijden-in-de-bergen

Veilig wandelen

 • Let op: Het is voor voetgangers verboden om bij het oversteken van een straat een mobiele telefoon te gebruiken of een koptelefoon of oortjes te dragen. Voetgangers wordt overigens met klem geadviseerd om bij het wandelen nooit een mobiele telefoon te gebruiken of een koptelefoon of oortjes te dragen (hooguit één oortje in één oor). 
 • Iedereen die in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt, wordt geadviseerd een reflector, kleding met reflecterende strepen of een reflecterend veiligheidsvest te dragen.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Let op: Je moet altijd voorrang verlenen aan fietsers op fietspaden.
 • Trams hebben altijd voorrang.
 • Binnen de bebouwde kom moet je voorrang verlenen aan bussen en schoolbussen die aangeven te willen wegrijden bij de bushalte. 

Rotonde

 • Als je een rotonde op wilt rijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden als dat wordt aangegeven met een voorrangs- of stopbord en/of verkeerstekens op de weg.
 • Als er bij een rotonde geen voorrangs- of stopborden en/of andere verkeerstekens staan, hebben bestuurders van rechts voorrang, net als op een gewone kruising.

Inhalen

 • Je mag rijdende trams rechts inhalen, als daar ruimte voor is tussen de tram en de rechterrand van de weg.
 • Je mag stilstaande trams niet voorbijrijden als er geen vluchtheuvel voor passagiers is. Is er wel een vluchtheuvel, dan mag je de stilstaande tram voorzichtig voorbijrijden.
 • Je mag een schoolbus waar kinderen in- en uitstappen, niet voorbijrijden.

Stilstaan

 • Het is verboden stil te staan (of te parkeren) op plaatsen waar je voertuig niet goed zichtbaar is (zoals na een scherpe bocht of boven aan een heuvel) of een obstakel vormt voor het overige verkeer.
 • Je mag een voertuig bovendien niet laten stilstaan op onder andere de volgende plaatsen:
  • In tunnels en op bruggen.
  • Op en voor put- en riooldeksels.
  • Binnen 15 m van een spoorwegovergang, tram- of bushalte.
  • Waar je andere weggebruikers het zicht ontneemt op een verkeersbord of verkeerslicht.

Parkeren

 • Als een voertuig langer dan 3 minuten stilstaat, wordt dat beschouwd als parkeren.
 • Als parkeren op de stoep is toegestaan (dit wordt door een bord aangegeven), moet er ten minste 1,6 m ruimte voor de voetgangers worden overgelaten.
 • Belgrado kent drie parkeerzones waar respectievelijk 1, 2 of 3 uur mag worden geparkeerd. In de regel moet betaald worden van maandag t/m vrijdag (7-21 uur) en op zaterdagmorgen. Je kunt betalen met een sms'je of een parkeerkaart die je bij een kiosk kunt kopen.

Verkeerslichten

 • Het verkeerslicht knippert aan het einde van de groene fase voordat het op oranje springt.
 • Verkeerslichten die als pijl oplichten, kunnen de gebruikelijke kleuren hebben of zwart van kleur zijn.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom en 's nachts is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Een bestuurder die ernstig gewonden of zieken vervoert, mag te allen tijde geluidssignalen geven.
 • Buiten de bebouwde kom mogen bestuurders overdag ook geluidssignalen geven als ze willen inhalen.

Bijzonderheden

 • Als je in het donker of bij slecht zicht met een auto de weg wilt oprijden vanaf een oprit of vanuit een garage, ben je verplicht dat te doen met hulp van iemand buiten de auto die je aanwijzingen geeft.

Auto en camper

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag is verplicht.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.

Kinderen

 • Let op: Kinderen van 3 tot 12 jaar mogen niet voorin zitten.
 • Kinderen van 3 tot 12 jaar moeten achterin in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Kinderen tot 3 jaar mogen voorin worden vervoerd mits ze in een goedgekeurd kinderzitje zitten dat met de rug naar voren is geplaatst en mits de airbag voor de passagier is uitgeschakeld.

Slepen

 • Slepen op de snelweg is alleen toegestaan tot de eerstvolgende afrit.
 • De afstand tussen de twee voertuigen mag bij gebruik van een sleepstang maximaal 3 m zijn, met een sleepkabel 3-5 m.
 • De trekkende auto moet aan de voorkant een gevarendriehoek voeren en de gesleepte auto aan de achterkant.

Bijzonderheden

Alcohol

 • Het is in Servië verboden om een passagier die zichtbaar onder invloed van alcohol verkeert voorin de auto te vervoeren.

Bromfiets en snorfiets

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het meenemen van een passagier is toegestaan, mits er een speciale zitplaats voor een passagier aanwezig is.
 • Kinderen tot 12 jaar mogen niet op een brom- of snorfiets worden vervoerd. 
 • Het is verboden een passagier te vervoeren die onder invloed is van alcohol of verdovende middelen.

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

 NederlandServiëopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m(A)
Lengte combinatie18 m18,75 m(A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Uitrusting

 • In een auto die een caravan of aanhangwagen trekt, moeten twee gevarendriehoeken aanwezig zijn.

Elektrische step

 • In Servië is nog geen wetgeving voor elektrische steps en een elektrische step is niet toegestaan op de openbare weg. Ook (legaal) een elektrische step huren is daarom niet mogelijk in Servië.
 • Naar verwachting wordt in de loop van 2021 wetgeving voor elektrische steps van kracht en worden elektrische steps toegestaan op de openbare weg.

Fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht.

Veiligheidsvest

 • In het donker en overdag bij slecht zicht zijn fietsers verplicht een reflecterend veiligheidsvest te dragen.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Alleen personen ouder dan 18 mogen een kind jonger dan 8 achter op de fiets vervoeren, mits het kind in een passend en goed bevestigd kinderzitje wordt vervoerd.
 • Het is verboden een passagier te vervoeren die onder invloed is van alcohol of verdovende middelen.

Fietsende kinderen

 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet op de openbare weg fietsen.
 • Kinderen van 9 jaar en ouder mogen wel fietsen in voetgangersgebieden, gebieden waar 30 km/h uur wordt gereden en schoolzones. Kinderen onder 9 jaar mogen daar alleen fietsen onder begeleiding van iemand die ouder is dan 16 jaar.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld van maximaal 1 m breed.
 • In een aanhanger mogen geen passagiers worden vervoerd.
 • Achter op de aanhanger moeten driehoekige rode reflectoren worden aangebracht.

Naast elkaar rijden

 • Het is verboden om naast elkaar te rijden.

Hoofdtelefoon en oortjes

 • Tijdens het fietsen mogen de oren niet zijn afgedekt door een hoofdtelefoon en mag ook geen in-ear-hoofdtelefoon worden gebruikt.

Plaats op de weg

 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Waar fietspaden ontbreken, moet zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg worden gereden.
 • De maximumsnelheid op een fietspad is 35 km/h.

Maximumsnelheid Servië

 Binnen bebouwde komBuiten bebouwde komAutowegenAutosnelwegen
Personenauto's5080100130
Personenauto's met aanhangwagen/caravan50808080
Motoren5080100130
Campers, toegestane maximummassa < 3500 kg50808080
 • In de buurt van scholen geldt een snelheidsbeperking van 30 km/h.
 • Bestuurders die minder dan een jaar in bezit zijn van een rijbewijs, mogen niet harder rijden dan 90% van de maximumsnelheid (dus bijvoorbeeld met een auto maximaal 90 km/h op autowegen en 117 km/h op autosnelwegen).

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Kleding

 • In de schemering, in het donker en bij slecht zicht is de bestuurder verplicht een reflecterend veiligheidsvest te dragen.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het is toegestaan om op een motor maximaal een passagier te vervoeren.
 • Kinderen tot 12 jaar mogen niet op een motor worden vervoerd.
 • Het is verboden een passagier te vervoeren die onder invloed is van alcohol of verdovende middelen.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om een aanhanger van maximaal 1 m breed aan een motor te koppelen.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Servië wijken nauwelijks af van die in Nederland.

Auto en motor

 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een driehoekig bord met een rode rand met een dikke zwarte stip op een gele achtergrond geeft aan dat je een gevaarlijk punt nadert.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een witte snelheidsaanduiding (bijvoorbeeld 40) geeft de minimumsnelheid aan.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden

 • Verplicht in winterperiode bij winterse omstandigheden - Tussen 1 november en 1 april is bij winterse omstandigheden het gebruik van winterbanden verplicht. Deze periode kan worden vervroegd en/of verlengd als de weersomstandigheden dat vereisen.
 • Er is sprake van winterse omstandigheden als de weg is bedekt met sneeuw of ijs.
 • Banden met de aanduiding M+S worden als winterband beschouwd. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop zowel de aanduiding M+S als het sneeuwvloksymbool (3PMSF) wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • De voorgeschreven minimale profieldiepte voor winterbanden is 4 mm.
 • Winterbanden moeten in elk geval op de aangedreven wielen worden gemonteerd. De ANWB adviseert je winterbanden op alle wielen te monteren.
 • Als je op zomerbanden rijdt tijdens winterse omstandigheden en betrokken raakt bij een ongeval, bestaat de kans dat je (mede)aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval omdat je het verkeer onnodig in gevaar hebt gebracht.

Sneeuwkettingen

 • Verplicht in de auto in winterperiode - Tussen 1 november en 1 april moeten er goed passende sneeuwkettingen in de auto aanwezig zijn.
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dat wordt aangegeven met een rond, blauw verkeersbord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat.
 • Sneeuwkettingen moeten in elk geval op de aangedreven wielen worden gemonteerd.

Spijkerbanden

 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is verboden voor alle voertuigen op alle wegen.

Bijzonderheden

Voertuigen vanaf 3500 kg

 • In voertuigen met een toegestane maximummassa van 3500 kg of meer moet in de winterperiode ook een sneeuwschep aanwezig zijn.

Speciaal voor jou geselecteerd

Shop alles voor je vakantie
Shop nu

Shop alles voor je vakantie

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.
Pechhulp in het buitenland
vanaf7,95per maand

Pechhulp in het buitenland

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.
ANWB Reisverzekering
Nu15%korting

ANWB Reisverzekering

Met de doorlopende reisverzekering van de ANWB kun je erop vertrouwen dat alles écht goed geregeld is.
ANWB Creditcard
vanaf16.-per jaar

ANWB Creditcard

Nu goed voorbereiden, om straks weer heerlijk op vakantie te gaan. Vergeet niet op tijd de ANWB Creditcard aan te vragen.