Naar artikel

Verkeersregels in Hongarije

Tot welke leeftijd moet je kind in een kinderzitje? Wat is de maximumsnelheid? De ANWB verzamelde de belangrijkste Hongaarse verkeersregels.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.
Veilig rijden
 • In Hongarije geldt de algemene regel dat de bestuurder van een voertuig veilig moet rijden en anderen niet in gevaar mag brengen.
 • Op basis van deze regel kunnen bestuurders een boete krijgen als ze tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eten of drinken.

Rijden onder invloed

 • Er geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Ook als je in het verkeer stilstaat (bijvoorbeeld voor een stoplicht) mag je geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Veilig wandelen

 • Let op: Het is verboden een mobiele telefoon te gebruiken of een hoofdtelefoon op te hebben als je als voetganger een weg oversteekt.
 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde kom aan de linkerkant en binnen 1 m van rand van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt, behalve als het veiliger voor ze is om aan de rechterkant te lopen (bijvoorbeeld in een blinde bocht). 
 • Mensen die met een fiets, bromfiets of motor aan de hand lopen, moeten echter aan de rechterkant van de weg lopen.
Basisverkeersregels
 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een gelijkwaardig kruispunt moet je voorrang verlenen aan: 
  • alle voertuigen die van rechts komen;
  • trams, ook als ze van links komen.
 • Bestuurders moeten voetgangers die oversteken tussen een vluchtheuvel en het trottoir, voorrang verlenen.

Rotonde

 • Het verkeer dat de rotonde nadert, moet voorrang verlenen aan verkeer dat al op de rotonde rijdt.
 • Verkeer op een rotonde moet voorrang verlenen aan een tram die de rotonde op wil rijden.
 • Je moet geen richting aangeven als je de rotonde oprijdt, maar wel als je op de rotonde van richting verandert of als je de rotonde verlaat.

Inhalen

 • Inhalen is verboden in bochten, op kruisingen en op spoorwegovergangen.

Reddingsstrook bij file

 • In Hongarije ben je verplicht in een file een reddingsstrook (mentősáv) in het midden vrij te houden voor de hulpdiensten.
 • Deze plicht geldt op alle wegen met minstens twee rijstroken per rijrichting.
 • Begin met het vormen van een reddingsstrook zodra zich een file vormt en het verkeer stapvoets gaat rijden.
 • Verkeer op de meest linkse rijstrook moet zo veel mogelijk links gaan rijden en verkeer op de andere rijstroken moet zo ver mogelijk naar rechts.
 • Je moet in principe de vluchtstrook vrijhouden, maar je mag deze gebruiken als dat noodzakelijk is om voorrangsvoertuigen voldoende ruimte te geven.
 • Als je niet meewerkt aan het vormen van een reddingsstrook bij een file, kun je een boete krijgen.
 • Let op: Voor motorrijders is het in Hongarije verboden om over de reddingsstrook te rijden.

Stilstaan

 • Een doorgetrokken gele streep of een zigzagstreep langs de weg geeft aan dat je daar niet mag stilstaan. 
 • Je mag ook niet stilstaan op plaatsen waar je voertuig het verkeer hindert of anderen het zicht op een verkeersbord of verkeerslicht ontneemt.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Ja mag niet parkeren op het weggedeelte tussen de vluchtheuvel van een tramhalte en het trottoir.
 • Je mag ook niet parkeren op minder dan 15 m van een bus- of tramhalte. 
 • Parkeren is ook verboden voor een openbaar gebouw, station, hotel, theater enzovoort.
 • Een onderbroken gele streep langs de weg geeft aan dat je daar niet mag parkeren.
 • In Budapest zijn verschillende parkeerzones ingesteld waar verschillende parkeertarieven gelden. Ga naar budapest.com/travel/getting_around.en.html voor meer informatie.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Buiten de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen toegestaan als het nodig is, bijvoorbeeld om aan te geven dat je iemand wilt inhalen.

Maximumsnelheid Hongarije

 Binnen bebouwde komBuiten bebouwde komAutowegenAutosnelwegen
Bromfietsen4040verbodenverboden
Personenauto's en campers < 3500 kg en motoren5090110130
Personenauto's en motoren, met aanhangwagen/caravan50707080
Campers > 3500 kg50707080
 • In steeds meer (binnen)steden wordt de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom verlaagd naar 30 km/h.
Flitspaalsignalering
 • Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Auto en camper

Verlichting
 • Binnen de bebouwde kom ben je overdag, net als in Nederland, alleen bij slecht zicht verplicht om licht te voeren.
 • Buiten de bebouwde kom moet je ook overdag dimlicht of dagrijlicht (ook led) voeren.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.
Kinderen
 • Kinderen met een lengte van minder dan 1,50 m moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Kinderen onder de 3 jaar mogen niet worden vervoerd in een auto waarin geen goedgekeurd kinderzitje aanwezig is.
 • Kinderen onder de 3 jaar mogen met de rug naar voren, voor in de auto, in een kinderzitje wordt vervoerd, mits de airbag is uitgeschakeld.
 • Kinderen met een lengte van minimaal 1,35 m mogen achter in de auto een gewone autogordel dragen.
Lading
 • De breedte van de lading mag niet meer dan 2,50 m bedragen. 
 • Zijwaarts mag lading aan beide kanten niet meer uitsteken dan 40 cm.
 • Als de lading naar achteren meer dan 1 m uitsteekt, is het verplicht een rode of rood-wit gestreepte vlag of een rood-wit gestreept markeringsbord van minimaal 40 x 40 cm aan het uiteinde te bevestigen (het markeringsbord is verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel).
 • In het donker of bij slecht zicht moet lading die meer dan 1 m uitsteekt, ook met verlichting worden gemarkeerd (vóór wit, achter rood).

Fietsendrager

 • Een fietsendrager mag aan beide kanten niet meer uitsteken dan 40 cm.
 • Als de fietsendrager de achterlichten en reflectoren van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet de drager zijn voorzien van een verlichtingsbalk.

Kentekenplaat en NL-sticker

 • Als de fietsendrager of bagagebox op je trekhaak de kentekenplaat van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet je er een witte kentekenplaat op aanbrengen met het kenteken van je voertuig.
 • Je moet in dat geval ook een ovale witte NL-sticker aanbrengen op de fietsendrager of bagagebox. Je mag de sticker niet op de witte kentekenplaat plakken. Je kunt de NL-sticker eventueel op een fiets aanbrengen. Een NL-sticker is verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel.
Dashcam
 • Het gebruik van een dashboardcamera in je auto kan handig zijn, bijvoorbeeld voor het registreren van een aanrijding. Let op: in sommige landen is het gebruik van een dashcam vanwege data- en privacywetgeving problematisch of zelfs verboden. Kijk voor details op anwb.nl/juridisch-advies.
Slepen
 • Op auto(snel)wegen is slepen uitsluitend toegestaan tot de eerste afrit. 
 • Als de sleepkabel of -stang 3 m lang is, moet de kabel of de stang beter zichtbaar worden gemaakt door een gekleurde doek of lamp in het midden te bevestigen.

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima
 NederlandHongarije opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m3 m  (A)
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m  (B)
Lengte combinatie18 m18,75 m  (B)
 • A: De maximumhoogte van 3 m geldt alleen voor caravans en aanhangwagens die worden getrokken door een personenauto. Voor overige voertuigen is de maximumhoogte 4 m.
 • B: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Motor

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • Ook de bestuurder en passagier(s) van een trike en een quad zonder gesloten carrosserie moeten een helm dragen.
Verlichting
 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.
Passagiers
 • Het is toegestaan een passagier te vervoeren, mits de motor een speciale zitplaats en voetsteunen heeft voor een passagier.
 • Bestuurders die korter dan twee jaar in het bezit zijn van hun motorrijbewijs, mogen geen passagier vervoeren.
Aanhanger
 • Het is toegestaan een aanhanger achter de motor te koppelen.
 • Het is verboden om met een motor met zijspan of een trike een aanhanger te trekken.
Filerijden
 • Het is toegestaan om met de motor uiterst voorzichtig tussen stilstaande auto's in een file door te rijden, mits er voldoende ruimte is en overige verkeersdeelnemers die aangeven te willen afslaan, niet worden gehinderd.
 • Zodra het verkeer weer gaat rijden, moet je als motorrijder je plaats in de rij weer innemen.

Bromfiets en snorfiets

 • In Hongarije bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor de bestuurder en een eventuele passagier.
Veiligheidsvest
 • Brom- en snorfietsers moeten buiten de bebouwde kom 's nachts, en overdag bij slecht zicht, een reflecterend veiligheidsvest dragen.
Verlichting
 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.
Passagiers
 • Het is verboden een passagier mee te nemen op een brom- of snorfiets, met uitzondering van een kind in een kinderzitje.
 • Kinderen met een lengte van minder dan 1,50 m moeten op de bromfiets- of snorfiets in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd.
Aanhanger
 • Brom- en snorfietsen mogen geen aanhanger trekken.
Plaats op de weg
 • Binnen de bebouwde kom mag een brom- of snorfiets niet op het fietspad rijden.
 • Buiten de bebouwde kom mag een brom- of snorfiets op het fietspad rijden (maximumsnelheid 30 km/h) of op de weg (40 km/h).

Fiets

 • De hierna vermelde verkeersregels voor een fiets gelden ook voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h en een vermogen tot 300 watt.
 • Een elektrische fiets met een vermogen van meer dan 300 watt en/of die sneller kan dan 25 km/h, wordt beschouwd als een bromfiets en hiervoor gelden ook de regels voor bromfietsen.  
Helm
 • Het dragen van een helm is niet verplicht.
 • Buiten de bebouwde kom geldt voor fietsers de volgende maximumsnelheid: 
  • Met helm 50 km/h 
  • Zonder helm 40 km/h
Veiligheidsvest
 • Fietsers zijn verplicht om 's nachts, en overdag bij slecht zicht, buiten de bebouwde kom een reflecterend veiligheidsvest te dragen.
Mobiele telefoon
 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden. Ook als je in het verkeer stilstaat (bijvoorbeeld voor een stoplicht) mag je geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.
Verlichting en overige vereisten
 • Fietsen moeten in het donker en bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben en gele of oranje reflectoren op de pedalen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.
Passagiers
 • Personen van 16 jaar en ouder mogen een kind van maximaal 10 jaar op de fiets vervoeren in een fietszitje.
Fietsende kinderen
 • Alleen kinderen die 12 jaar of ouder zijn, mogen op de rijbaan fietsen.
Aanhanger
 • Aan een fiets mag een speciale fietsaanhanger worden gekoppeld.
Plaats op de weg
 • Als er een fietspad aanwezig is, moet hiervan gebruik worden gemaakt.
 • Op gecombineerde fiets-/voetpaden moet gebruik worden gemaakt van het voor fietsers bestemde gedeelte of, als er geen scheiding is aangebracht, moet de snelheid worden aangepast om voetgangers niet in gevaar te brengen.
 • De maximumsnelheid op deze fietspaden is 20 km/h.
 • Als binnen de bebouwde kom de kant van de weg ongeschikt is om te fietsen, mag je ook op het trottoir fietsen, maar je mag voetgangers daarbij niet hinderen en je mag niet harder rijden dan 10 km/h. 
 • Fietsers mogen, mits dat met een verkeersbord of beschildering op het wegdek wordt aangegeven, ook op de busbaan rijden. 
Linksaf slaan
 • Het is verboden om op de fiets buiten de bebouwde kom vanaf een hoofdweg of vanaf een fietspad parallel aan een weg fietsend linksaf te slaan. Als je hier linksaf wilt slaan, moet je afstappen en de weg lopende oversteken. 
Fietsendrager
 • Regels voor het vervoer van fietsen op een fietsendrager vind je bij Auto en camper.

Elektrische step

 • In Hongarije is nog geen speciale wetgeving van kracht voor elektrische steps (elektromos rollerek of e-rollerek). Verwacht wordt dat er begin 2023 een nieuwe wet komt die elektrische steps (tot 25 km/h) gelijkstelt aan fietsers. 
 • Momenteel worden elektrische steps door de politie beschouwd als bromfietsen, maar in praktijk gelden veel bromfietsregels niet voor elektrische steps. Hierna worden de onofficiële regels vermeld die in de praktijk worden aangehouden voor het rijden op een elektrische step.
Eisen
 • Minimumleeftijd: Er geldt geen minimumleeftijd. (Bromfiets:16 jaar.)
 • Rijbewijs: Een rijbewijs is niet verplicht. (Bromfiets: bromfietsrijbewijs (AM))
 • Reflecterend veiligheidsvest: Een veiligheidsvest wordt aangeraden. (Bromfiets: verplicht in het donker en bij slecht zicht.)
 • Helm: Een helm wordt aangeraden. (Bromfiets: verplicht.)
Verkeersregels
 • Je mag op de stoep, het fietspad en de rijbaan rijden. (Bromfiets: Je moet op de rijbaan rijden. Alleen buiten de bebouwde kom mag je ook op een fietspad rijden.)
 • De maximumsnelheid is 25 km/h. (Bromfiets: 40 km/h op de rijbaan en 30 km/h op een fietspad buiten de bebouwde kom.)
 • Je bent verplicht zowel 's avonds als overdag je voor- en achterlicht te laten branden.
 • Er geldt een absoluut alcoholverbod voor het rijden op een elektrische step.
 • Het vasthouden van een telefoon is verboden.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden
 • Aangeraden bij winterse omstandigheden - Het gebruik van winterbanden is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden bij winterse omstandigheden.
 • Het wordt ten zeerste aangeraden om in de winter op banden te rijden met een profieldiepte van ten minste 4 mm.
 • De ANWB adviseert je winterbanden te gebruiken met het sneeuwvloksymbool (3MPSF). Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Let op: In Duitsland en buurlanden, zoals Oostenrijk, Roemenië en Slowakije is het rijden op winterbanden verplicht bij winterse omstandigheden.
Sneeuwkettingen
 • Verplicht in auto in winterperiode - Bij winterse omstandigheden is het verplicht om goed passende sneeuwkettingen in de auto te hebben. 
 • Het gebruik van sneeuwkettingen kan op bepaalde wegen als de weersomstandigheden dat vereisen, verplicht worden gesteld met een rond, blauw verkeersbord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat.
 • Sneeuwkettingen mogen alleen worden gebruikt op wegen die met sneeuw of ijs zijn bedekt.
 • Als sneeuwkettingen worden gebruikt, moeten deze in elk geval op de aangedreven wielen worden gemonteerd.
 • De maximumsnelheid bij het gebruik van sneeuwkettingen is 50 km/h.
 • Let op: Bij een grensovergang kan met het ronde blauwe verkeersbord met daarop een witte autoband met een sneeuwketting worden aangegeven dat alleen die voertuigen Hongarije binnen mogen waarin sneeuwkettingen aanwezig zijn voor de aangedreven wielen. Er kan in dat geval worden gecontroleerd of je sneeuwkettingen in je auto hebt.
Spijkerbanden
 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is verboden.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Hongarije wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Op Hongaarse verkeersborden worden voornamelijk pictogrammen gebruikt en weinig tekst.
 • Een rechthoekig wit bord met een smalle rode rand en een zwarte plaatsnaam geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.
Auto en motor
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een blauw rond bord met in witte letters een getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders minimaal moeten houden tot hun voorganger.
 • Een wit driehoekig verkeersbord met een rode rand met daarop een zwarte rotswand met vallende stenen waarschuwt voor het risico van vallende stenen of stenen op de rijbaan.
Aanduidingen
HongaarsNederlands
AutopalyaAutosnelweg
BalLinks
Elsobbségadás kötelezoVoorrang verlenen
JármuVoertuig
JobbRechts
Kerékpar, bicikliFiets
Kervlo útOmleiding
Kivéve .Uitgezonderd .
Környezet zonaMilieuzone
LassúLangzaam
Megállni tilosVerboden te parkeren
ParkoloParkeerplaats
VamTol
Vamkoteles útTolweg
VasútSpoorbaan
VeszélyGevaar
Vigyázz gyermekeinkreLet op: denk om onze kinderen
Bekijk al het reisaanbod 

Zin in vakantie? Bij ANWB vind je een divers reisaanbod dat altijd aansluit bij jouw wensen. Van rondreizen in Europa tot groepsreizen in Azië.

Boek je uitje met korting 

Waar gaan jullie vandaag naartoe? Hier vind je talloze uitjes, vaak met korting voor ANWB-leden.

Reis evenementen 
Ontdek het wereldwijde reisaanbod van ANWB tijdens een van onze evenementen, waarbij onze reisspecialisten je graag adviseren en voorzien van leuke weetjes, praktische informatie én handige tips.

Speciaal voor jou geselecteerd

Vanaf8,35per maand
Pechhulp in het buitenland 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

Shop nu
Shop alles voor je vakantie 

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.

ANWB doorlopende reisverzekering 

Het hele jaar door goed verzekerd met de ANWB Reisverzekering. 24/7 ANWB Hulp en 5% Korting voor leden