Verkeersregels in Italië

Ben je van plan om met de auto in Italië te gaan rijden? Lees dan eerst de afwijkende verkeersregels door.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille. Bij een alcoholgehalte van 0,8 promille of meer in het bloed, krijgt de bestuurder een zware boete en mogelijk zelfs gevangenisstraf.
 • Voor bestuurders die minder dan drie jaar een rijbewijs hebben, geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. 
 • Let op: Ook als het voertuig stilstaat in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het is verboden tijdens het rijden een hoofdtelefoon te gebruiken. Gebruik van een headset met één oortje is wel toegestaan.

Rijden in de bergen 

 • Op smalle bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer (en moet een dalend voertuig mogelijk achteruitrijden), tenzij het stijgende voertuig zich dichter bij een uitwijkplaats bevindt. Een postauto heeft altijd voorrang.
 • Ga voor meer informatie over veilig rijden in de bergen naar anwb.nl/auto/themas/vakantie-met-de-auto/autorijden-in-de-bergen

Rijden in een tunnel

 

 • Je bent in een tunnel verplicht met dimlicht te rijden (dagrijlicht is onvoldoende).
 • Je moet extra afstand houden tot je voorganger. Vaak wordt de afstand die je moet aanhouden, aangegeven op borden bij de ingang van de tunnel. In de Mont Blanc- en de Fréjustunnel is dit bijvoorbeeld 150 m.
 • Ga voor meer informatie over veilig rijden in een tunnel naar anwb.nl/verkeer/buitenland/tunnels/rijden-in-de-tunnel.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde kom op wegen met tweerichtingsverkeer zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt. Let op: Op wegen met eenrichtingsverkeer moeten voetgangers in Italië aan de rechterkant lopen.
 • Vanaf een halfuur voor zonsondergang tot een halfuur na zonsopgang is het voor voetgangers die langs een weg lopen zonder straatverlichting, verboden om naast elkaar te lopen.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Trams en lijnbussen hebben altijd voorrang.
 • Als op een gelijkwaardige kruising twee elkaar tegemoetkomende bestuurders allebei linksaf willen slaan, dan moeten zij voor elkaar langs gaan (en niet om elkaar heen).

Rotonde

 

 • De meeste rotondes in Italië zijn voorzien van voorrangsborden en haaientanden, wat betekent dat bestuurders die een rotonde naderen, voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich al op de rotonde bevinden.
 • Als er bij een rotonde echter geen voorrangsborden en/of andere verkeerstekens staan, hebben bestuurders van rechts voorrang, net als op een gewone kruising. Wees bij dit soort rotondes extra voorzichtig, want niet alle weggebruikers zijn op de hoogte van deze regel. 

Passeren

 • Op smalle wegen heeft bij het uitwijken het zwaardere voertuig (bijvoorbeeld een vrachtwagen) voorrang op het lichtere voertuig (bijvoorbeeld een personenauto). Bij gelijkwaardige voertuigen moet het voertuig uitwijken dat zich het dichtst bij een uitwijkplaats bevindt.

Inhalen

 • Bestuurders mogen een rijdende tram rechts inhalen als daar voldoende ruimte voor is.
 • Als er bij een tramhalte geen vluchtheuvel aanwezig is, mogen bestuurders een stilstaande tram niet voorbijrijden zolang er passagiers in- en uitstappen.
 • In straten met eenrichtingsverkeer mag een rijdende tram ook links worden ingehaald als daar voldoende ruimte voor is.

Stilstaan

 • Het is verboden stil te staan (of te parkeren) op plaatsen waar je voertuig niet goed zichtbaar is of een obstakel vormt voor het overige verkeer, zoals in een bocht, op een heuvel of bij een kruispunt.
 • Het is bovendien verboden stil te staan op onder andere de volgende plaatsen:
  • In een tunnel.
  • Bij een spoorwegovergang.
  • Bij een verkeersbord als je daarmee andere verkeersdeelnemers het zicht op het bord ontneemt.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren, mits er minimaal 3 m vrije wegbreedte overblijft.
 • Het is verboden te parkeren bij een bus- of tramhalte en voor een afvalcontainer.
 • In alle grote steden bevinden zich zones voor betaald parkeren, aangegeven door blauwe borden met een witte P. Ook zijn er zones waar maar een beperkte tijd mag worden geparkeerd. Deze zijn gemarkeerd met blauwe strepen op de weg. 
 • In delen van het historische centrum van Rome is het verboden om op werkdagen van 7 tot 20 uur te parkeren. Dit geldt niet voor bewoners van dit gebied.

Geluidssignalen

 • Buiten de bebouwde kom mag een bestuurder geluids- of lichtsignalen geven bij onoverzichtelijke bochten en kruisingen.
 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Een bestuurder die ernstige gewonden of zieken vervoert, mag te allen tijde geluidssignalen geven.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Autowegen Autosnelwegen
Bromfietsen 45 45 verboden verboden
Motoren < 150 cm³ (A) 50 90 90 verboden
Personenauto's, campers met toegestane maximummassa < 3500 kg en motoren > 150 cm³ 50 (B) 90 110/90 (C) 130/110/100 (D)
Motorvoertuigen met aanhangwagen/caravan (A) 50 70 70 80
campers met toegestane maximummassa > 3500 kg 50 80 80 100
 • A: Op Italiaanse motoren tot 150 cm³ moet een sticker met de aanduiding 90 worden aangebracht. Op Italiaanse aanhangers (dus ook caravans) moeten 2 stickers met de aanduiding 70 en 80 worden aangebracht. Voor buitenlandse voertuigen geldt deze verplichting niet.
 • B: Waar dit door borden wordt aangegeven (bijvoorbeeld op ringwegen) is de maximumsnelheid 70 km/h.
 • Waar de snelweg drie of meer rijstroken per richting heeft, mag op sommige stukken 150 km/h worden gereden. Dit wordt door borden aangegeven.
 • C: De lagere maximumsnelheid van 90 km/h op autowegen geldt:
  • Bij regen of andere neerslag.
  • Voor beginnend bestuurders (nog geen 3 jaar in het bezit van rijbewijs A of B).
 • D: Deze lagere maximumsnelheden gelden in de volgende gevallen op autosnelwegen:
  • 110 km/h bij regen of andere neerslag. 
  • 100 km/h voor beginnend bestuurders (nog geen 3 jaar in het bezit van rijbewijs A of B).

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.
 • Zie voor meer informatie: anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Buiten de bebouwde kom is dimlicht of dagrijlicht (ook led) ook overdag verplicht.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.
 • Binnen de bebouwde kom zijn automobilisten net als in Nederland overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht slecht is.
 • Mistlampen achter mogen alleen worden gebruikt als het zicht minder is dan 50 m.

Kinderen

 • Kinderen met een gewicht van 9 kg of minder moeten met de rug naar voren in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd. Als het zitje op een plaats met een airbag wordt geplaatst, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
 • Kinderen die minder dan 36 kg wegen of kleiner dan 1,50 m zijn, moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Voor auto's met een Nederlands kenteken gelden in principe de regels voor het vervoer van kinderen in Nederland. Automobilisten wordt echter geadviseerd de regels van Italië te volgen.

Kinderzitje met alarm

 • Vanaf november 2019 is in Italië een wet van kracht die bestuurders verplicht om voor kinderen jonger dan 4 jaar een kinderzitje te gebruiken waarin een alarmsysteem is ingebouwd dat waarschuwt als het kind per ongeluk in de auto wordt achtergelaten. 
 • Het is gevaarlijk een kind in een stilstaande auto achter te laten omdat daarin de temperatuur heel snel kan oplopen en het kind oververhit kan raken, wat zeer ernstige en soms zelfs fatale gevolgen kan hebben.
 • De wet die een kinderzitje met alarm verplicht stelt, geldt voor bestuurders van een in Italië geregistreerde auto. Nederlandse toeristen die Italië bezoeken met hun eigen auto, zijn niet verplicht een kinderzitje met alarm te gebruiken. Nederlandse toeristen die een Italiaanse auto huren, echter wel.

Roken in de auto

 • Het is strafbaar om te roken in een auto of camper in het bijzijn van een passagier onder de 18 jaar of een zwangere vrouw. De boete voor overtreding van deze regel is zeer hoog.

Lading

 • De lading op een auto of aanhangwagen mag niet naar voren uitsteken.
 • Goed zichtbare lading mag in de breedte maximaal 30 cm uitsteken, gerekend vanaf het stadslicht of achterlicht. Moeilijk zichtbare horizontaal vervoerde lading, zoals stangen, dunne balken of plaatwerk, mag niet uitsteken.
 • Naar achteren uitstekende lading moet altijd voorzien zijn van een vierkant reflecterend waarschuwingsbord (van kunststof of metaal) van 50 x 50 cm dat wit is met 5 diagonale rode strepen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Markeringsbord Italië Spanje. 's Nachts moet de lading tevens worden voorzien van een rood licht.
 • Een lading die de hele breedte van het voertuig beslaat, moet worden gemarkeerd met twee van dergelijke reflecterende borden aan beide uiteinden, waarbij de borden zo moeten worden bevestigd dat de strepen samen een omgekeerde V vormen.
 • Het naar achteren uitstekende deel van de lading mag niet meer dan 30% van de lengte van de auto bedragen.

Fietsen

 • Fietsen op een fietsendrager mogen zijwaarts aan beide kanten van de auto of camper maximaal 30 cm uitsteken.
 • De fietsendrager moet worden voorzien van het hierboven genoemde reflecterende rood-witte bord.

Dashcam

Bijzonderheden

Banden

 • Van 15 mei tot en met 15 oktober is het verboden te rijden op bepaalde winterbanden die geschikt zijn voor snelheden tot 160 km/h (snelheidsindex Q) of lager (F t/m P). De boete voor een overtreding is hoog. Het is wel toegestaan om in Italië in de zomer op winterbanden te rijden die geschikt zijn voor hogere snelheden (snelheidsindex R, S, T, U, H, V, W en Y).

Verkeersregels bromfiets

Helm

 • Voor zowel snor- als bromfietsers is het dragen van een helm verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het is toegestaan om passagiers te vervoeren als de bestuurder 18 jaar of ouder is en de snor- of bromfiets daarvoor volgens het kentekenbewijs geschikt is.
 • Het vervoeren van een kind jonger dan 5 jaar is niet toegestaan.

Plaats op de weg

 • Het is voor snor- en bromfietsen verboden om op fietspaden te rijden.

Bijzonderheden

Achteruitkijkspiegel
 • Voor snor- en bromfietsen is een achteruitkijkspiegel verplicht.
Rijverbod
 • In Zuid-Tirol geldt bij winterse omstandigheden en bij (beginnende) sneeuwval een rijverbod voor bromfietsen.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht.
 • (Begin 2020 wordt een nieuwe wet van kracht die bepaalt dat voor kinderen tot 12 jaar een fietshelm verplicht is op de fiets.)

Veiligheidshesje

 • Voor fietsers die 's nachts buiten de bebouwde kom, of in een tunnel rijden, is het dragen van een retroreflecterend veiligheidshesje verplicht.

Mobiele telefoon 

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben en gele of oranje reflectoren op de pedalen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Op de fiets mogen geen passagiers worden vervoerd, tenzij de fiets daarvoor is toegerust.
 • Kinderen jonger dan 4 jaar mogen niet worden vervoerd. Kinderen van 4 t/m 7 jaar alleen door een volwassene, en in een geschikt kinderzitje.

Naast elkaar rijden

 • Het is toegestaan om met maximaal twee personen naast elkaar te fietsen wanneer hiervoor ruimte is en het andere verkeer niet gehinderd wordt.
 • Buiten de bebouwde kom is het 's nachts verboden om naast elkaar te fietsen. Ook als het zicht slecht is en in tunnels moet er achter elkaar worden gefietst.
 • Kinderen tot 10 jaar mogen echter altijd rechts naast een andere persoon van 10 jaar of ouder fietsen.

Fietsen onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

Plaats op de weg

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten fietsers hiervan gebruikmaken.
 • Op gecombineerde fiets-/voetpaden moet gebruikgemaakt worden van het voor fietsers bestemde gedeelte of, als er geen scheiding is aangebracht, moet de snelheid worden aangepast om voetgangers niet in gevaar te brengen.

Elektrische fiets

 • Voor een elektrische fiets (bicicletta a pedalata assistita) met trapondersteuning tot 25 km/h die een vermogen heeft van maximaal 250 watt, gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.
 • Het dragen van een fietshelm is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.
 • Als je 's nachts buiten de bebouwde kom, of in een tunnel rijdt, moet je een retroreflecterend veiligheidshesje dragen.
 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten bestuurders van een elektrische fiets hiervan gebruikmaken.

Speedpedelec

 • Voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km/h gelden dezelfde regels als voor een bromfiets.
 • De minimumleeftijd om op een speedpedelec te rijden is 14 jaar en de bestuurder moet in het bezit zijn van het bromfietsrijbewijs.
 • De bestuurder is verplicht een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) te dragen. Het dragen van een fietshelm of speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776:2016) is niet toegestaan. Let op: Bestuurders die geen goedgekeurde bromfietshelm dragen, riskeren een aanzienlijke boete en inbeslagname van hun fiets.
 • Speedpedelecs mogen niet op het fietspad rijden.

Vervoer van fietsen

 • Fietsen die achter een auto, camper of caravan op een fietsendrager worden vervoerd moeten voorzien zijn van een reflecterend aluminium of kunststof waarschuwingsbord van 50 x 50 cm dat wit is met 5 rode diagonale strepen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Markeringsbord Italië Spanje.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier. Deze helm moet voldoen aan de ECE-norm 22. Hierop wordt streng gecontroleerd.
 • Op een trike of quad is het dragen van een helm verplicht tenzij het voertuig een gesloten cabine of een veiligheidscel heeft en de zitplaatsen zijn uitgerust met veiligheidsgordels.

Verlichting

 • Ook overdag is het voeren van dimlicht verplicht.

Passagiers

 • Het is toegestaan een passagier te vervoeren.
 • Het vervoeren van een kind jonger dan 5 jaar is niet toegestaan.

Aanhanger

 • Het is niet toegestaan een aanhanger aan een motor te koppelen.

Bijzonderheden

 • In Italië zijn de straffen op het overtreden van verkeersregels voor motorrijders erg streng (om het aantal ongelukken met motoren terug te dringen). Relatief lichte overtredingen, zoals het dragen van een verkeerde helm, kunnen al leiden tot hoge boetes of inbeslagname van de motor.
 • In Zuid-Tirol geldt bij winterse omstandigheden en bij (beginnende) sneeuwval een rijverbod voor motoren.

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland Italië opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m (A)
Hoogte combinatie 4 m 4 m  
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12 m (B)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m (B)
 • A: De breedte wordt gerekend exclusief de spiegels, mits deze inklapbaar zijn.
 • B: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Fietsen

 • Fietsen die achter op de caravan worden vervoerd, moeten worden gemarkeerd met een reflecterend aluminium bord van 50 x 50 cm dat wit is met 5 rode diagonale strepen.

Verkeersborden 

 • De verkeersborden in Italië wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Bruine borden met witte letters zijn wegwijzers voor toeristische bezienswaardigheden en attracties.
 • Een rechthoekig wit bord met een zwarte plaatsnaam geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.

Auto en motor

 • Wegwijzers langs autosnelwegen zijn groen met witte letters en die langs autowegen blauw met witte letters.
 • Let op: Een wit rechthoekig bord met daarop afgebeeld een rond rood omrand verbodsbord en de tekst Zona traffico limitato, dat in veel Italiaanse steden voorkomt, geeft een inrijverbod aan. Alleen auto's met een ontheffing mogen deze zone binnenrijden. 
 • Het waarschuwingsbord voor files is een driehoekig wit bord met rode rand en een uitroepteken (bijzonder gevaar) met een wit onderbord waarop twee rijen auto's worden weergegeven.
 • Een rond blauw bord met daarop een autoband met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een blauw rond bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan. Met een vierkant blauw bord met een wit getal wordt een adviessnelheid aangegeven.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een zwarte stip met daaromheen drie zwarte ringen op een wegwijzer betekent centrum.
 • Een vierkant blauw bord met daarop een witte fietser waarschuwt voor een kruising met een fietspad.

Fiets en voetganger

 • Een voetpad met een fietspad ernaast wordt aangeduid met een rond blauw bord met in wit een voetganger en daarnaast een fiets gescheiden door een verticale streep.
 • Een pad dat zowel voor fietsers als voor voetgangers is bedoeld, wordt aangeduid met een rond blauw bord met in wit een voetganger en daaronder een fiets.

Aanduidingen

Italiaans Nederlands
Alt Stoppen
Alt polizia Stoppen voor de politie (wegversperring)
Alt stazione Stoppen en tol betalen
Aperto Open
Area perdonale Voetgangersgebied
Area successiva Volgende parkeerplaats/tankstation/wegrestaurant
Attenzione Let op, voorzichtig
Chluso Gesloten
Destra Rechts
Deviazione Omleiding
Dogana Douane
Fino a Tot
Nebbia Mist
No autostop Liften verboden
Ospedale Ziekenhuis
Rallentare Langzamer rijden
Sinistra Links
Stazione Tolstation
Strada ghiacciata Gladde weg door ijs
Strada sdrucciolevole Slipgevaar
Tornante, tornantie Gevaarlijke bocht, bochten
Veicoli lenti Strook voor langzaam verkeer
Visibilità inferiore Slecht zicht
Zona traffico limitato Verboden in te rijden (behalve met ontheffing)

Winterbanden

Winterbanden

 • Verplicht in winterperiode - In heel Italië is het globaal van 15 november t/m 15 april in bepaalde gebieden en op bepaalde wegen verplicht om op winterbanden te rijden als dat wordt aangegeven met een groen of blauw bord met de tekst obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo (winterbanden of sneeuwkettingen aan boord verplicht), tenzij er sneeuwkettingen in de auto aanwezig zijn. Deze periode kan in bepaalde gebieden en voor bepaalde wegen worden vervroegd of verlengd als de weersomstandigheden dat vereisen.
 • Banden met de aanduiding M+S (met of zonder sneeuwvloksymbool) worden als winterbanden beschouwd. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Winterbanden moeten op alle vier de wielen worden gemonteerd.
 • Wanneer er winterbanden zijn gemonteerd, moet de bestuurder zich aan de voorgeschreven maximumsnelheid voor deze banden houden. Deze maximumsnelheid staat met een lettercode op de zijkant van de band vermeld.
 • Als de maximumsnelheid van de winterbanden lager is dan die van de auto, moet op het dashboard binnen het blikveld van de bestuurder een sticker aangebracht worden met daarop de maximumsnelheid van de banden.
 • Let op: In Luxemburg en Duitsland is het rijden op winterbanden verplicht bij winterse omstandigheden en kun je niet volstaan met het meenemen van sneeuwkettingen.

Winterbanden in de zomer

 • Van 15 mei t/m 14 oktober mag op de Italiaanse wegen niet worden gereden met voertuigen die zijn uitgerust met winterbanden (M+S) die een snelheidsindex hebben die lager ligt dan de topsnelheid van de auto (Nordic-banden).
 • Dit verbod geldt ook voor buitenlandse voertuigen.
 • Wie dit verbod niet in acht neemt, riskeert een hoge boete. Bovendien kan het voertuig in beslag genomen worden.

Sneeuwkettingen

 • Verplicht in winterperiode - In heel Italië is het globaal van 15 november t/m 15 april in bepaalde gebieden en op bepaalde wegen verplicht om goed passende sneeuwkettingen in de auto te hebben als dat wordt aangegeven met een groen of blauw bord met de tekst obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo (winterbanden of sneeuwkettingen verplicht), tenzij op winterbanden wordt gereden. Deze periode kan in bepaalde gebieden en voor bepaalde wegen worden vervroegd of verlengd als de weersomstandigheden dat vereisen.
 • Sneeuwkettingen moeten worden aangebracht op de aangedreven wielen.
 • De maximumsnelheid bij het gebruik van sneeuwkettingen is 50 km/h.

Spijkerbanden

 • Toegestaan in winterperiode - Het gebruik van spijkerbanden is toegestaan van 15 november t/m 15 maart voor voertuigen met een toegestane maximummassa tot 3500 kg.
 • Als spijkerbanden worden gebruikt, moeten deze op alle wielen en op de wielen van een eventuele aanhanger worden gemonteerd.
 • Met spijkerbanden mag op autosnelwegen niet harder gereden worden dan 120 km/h en op andere wegen niet harder dan 90 km/h.
 • Italiaanse auto's met spijkerbanden moeten voorzien zijn van spatlappen achter de achterwielen. Voor Nederlandse auto's met spijkerbanden wordt het gebruik van spatlappen achter de achterwielen aangeraden.

Bijzonderheden

Zuid-Tirol en Aostadal

 • In Zuid-Tirol geldt het hele jaar de plicht om bij winterse omstandigheden, zoals sneeuw en sneeuwmodder, op winterbanden te rijden of sneeuwkettingen te gebruiken. 
 • Voor de Brennerautosnelweg (E45/A22) tussen Brenner en Affi en in de stad Bozen geldt van 15 november t/m 30 april de plicht om op winterbanden te rijden of sneeuwkettingen in de auto te hebben ongeacht de weersomstandigheden. 
 • In Zuid-Tirol geldt bij winterse omstandigheden en bij (beginnende) sneeuwval bovendien een rijverbod voor motoren en bromfietsen.
 • Het is in het Aostadal vanaf 15 oktober t/m 15 april verplicht op winterbanden te rijden of sneeuwkettingen in de auto te hebben ongeacht de weersomstandigheden.

Meer praktische info onderweg in Italië

Tanken in Italië
Tol in Italië
Milieuzones in Italië
Route-informatie Italië
Actuele verkeersinformatie Italië
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto