Geschiedenis

1 juli 2018 is het 135 jaar geleden dat de ANWB werd opgericht. Op deze pagina's vind je een heleboel weetjes en mijlpalen uit deze rijke geschiedenis. 

Ter ere van het 135-jarig jubileum van de ANWB is een boek uitgegeven 'Het avontuur van de ANWB'. Lees meer over het boek en de overhandiging van het eerste exemplaar.

Het avontuur van de ANWB

Wegenwacht auto

Een toevallige ontmoeting bij Bennebroek

In het voorjaar van 1883 ontmoetten leden van de Haagse en Haarlemse Vélocipède club elkaar op hun zondagse rijtoer ter hoogte van Bennebroek. De captains van beide verenigingen - allebei uit Engeland afkomstig - waren al enige tijd lid van de Engelse Cyclist Touring Club. Tijdens de tocht naar Bennebroek werd door beide heren van gedachten gewisseld over de mogelijke oprichting van een Nederlandse bond naar het model van de CTC.

Bijeenkomst

Vervolg in Leiden

Ze spraken af om op 10 juni opnieuw bijeen te komen. Dit maal in Leiden. Daar werd besloten een vergadering uit te schrijven voor alle Nederlandse wielerclubs en aan die vergadering voor te stellen een bond op te richten. De verenigingen werden uitgenodigd om op 1 juli 1883 naar Utrecht te komen voor een bijeenkomst 'Ter bevordering van het vélocipède rijden in Nederland'.

Door het gemis van een centrale organisatie heeft het vélocipède rijden zich in Nederland nog niet op eenzelfde manier ontwikkeld als in de ons omringende landen. Daarom werd de clubs dringend verzocht die zondag enkele vertegenwoordigers naar Utrecht af te vaardigen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan werd hen verzocht om vooraf schriftelijk aan te geven of men bereid was een eventueel voorstel schriftelijk te ondersteunen. De brief werd ondertekend door C.H. Bingham als president van het voorlopig comité en door de captains en secretarissen van de Haagse en Haarlemse verenigingen. Ze werd verzonden aan de wielerverenigingen te: Apeldoorn, Breda, Rotterdam, Brummen, Deventer, Den Haag, Haarlem, Leeuwarden, Nijmegen, Zutphen en Zwolle.

oprichting

De oprichtingsvergadering van 1 juli 1883 te Utrecht

De bijeenkomst in Utrecht werd bijgewoond door vertegenwoordigers van (bijna) alle aangeschreven lokale verenigingen. De aanwezige vertegenwoordigers van de Deventer Vélocipède-Club 'Immer Weiter' werden als enige niet direct lid van de nieuwe Bond.

De reden daarvan was dat het overgrote deel van hun clubvergadering het afstaan van de helft der contributie toentertijd 'zonde van het geld' had gevonden. Een belangrijk deel van die contributie werd namelijk gebruikt om de leden - die eens per jaar een fietstocht maakten van Deventer naar Apeldoorn - in restaurant Bleumink te onthalen op biefstuk met gebakken aardappeltjes. Daar konden Bingham en de zijnen niet tegenop.

Digitale archief Kampioen - meer dan 130 jaar

Vrijwel direct na de oprichting had de ANWB ook een eigen verenigingsorgaan. Aanvankelijk 'Het Maandblad', sinds 1883 jaar kennen we het als de Kampioen. De Kampioen is het eerste Nederlandstalige blad dat door Google digitaal toegankelijk werd gemaakt.

Dus, wil je zelf lezen waar A.L. Couvee - indertijd de eerste 'bezoldigd' verslaggever - in 1886 over schreef? Of ben je gericht op zoek naar (historische) informatie over de ANWB? Grijp dan nu je kans!

De gedigitaliseerde jaargangen van de Kampioen zijn nu gratis te raadplegen. Oók voor niet-leden.

70 jaar Wegenwacht

In 2016 vierde de Wegenwacht haar 70-jarig bestaan. Lees meer over 70 jaar Wegenwacht.