Geschiedenis

Op deze pagina's vind je een heleboel weetjes en mijlpalen uit de rijke geschiedenis van de ANWB.

Wegenwacht 75 jaar

De Wegenwacht is in 2021 al 75 jaar actief met pechhulpverlening op de Nederlandse wegen. Lees hier meer over de geschiedenis van de voertuigen waarmee we Nederland mobiel hielden.

Viering 135 jaar ANWB

Ter ere van het 135-jarig jubileum van de ANWB in 2018 is een boek uitgegeven 'Het avontuur van de ANWB'.  Op snelwegen en in steden zijn de gele Wegenwachtauto’s niet te missen. Op de radio klinkt de ANWB-verkeersinformatie en in bijna elke grotere plaats is een ANWB-winkel aanwezig. Ruwweg één op de twee huishoudens in Nederland is lid van de vereniging. Twee jaar na de oprichting in 1883 had de vereniging 290 leden. Nu zijn het er een paar miljoen. Hoe en waarom werd de ANWB zo groot en maatschappelijk relevant? De ANWB organiseerde aanvankelijk toertochten en wegwedstrijden voor de aangesloten fietsers. Toen ze zich in 1900 omvormde tot toeristenbond verbreedde ze haar werkterrein tot automobilisten, watersporters en kampeerders. Zo nam ze het initiatief tot de aanleg van de eerste fietspaden, pleitte ze succesvol voor het geschikt maken van het Nederlandse wegennet ten bate van de auto, stond ze aan de basis van de eerste nationale parken en wist ze de aanleg van meer en betere kampeerterreinen voor elkaar te krijgen.
Lees alles over deze rijke geschiedenis in het jubileumboek: Het avontuur van de ANWB

Hoe alles begon

Wegenwacht auto

Een toevallige ontmoeting bij Bennebroek

In het voorjaar van 1883 ontmoetten leden van de Haagse en Haarlemse Vélocipède club elkaar op hun zondagse rijtoer ter hoogte van Bennebroek. De captains van beide verenigingen - allebei uit Engeland afkomstig - waren al enige tijd lid van de Engelse Cyclist Touring Club. Tijdens de tocht naar Bennebroek werd door beide heren van gedachten gewisseld over de mogelijke oprichting van een Nederlandse bond naar het model van de CTC.

Bijeenkomst

Vervolg in Leiden

Ze spraken af om op 10 juni opnieuw bijeen te komen. Dit maal in Leiden. Daar werd besloten een vergadering uit te schrijven voor alle Nederlandse wielerclubs en aan die vergadering voor te stellen een bond op te richten. De verenigingen werden uitgenodigd om op 1 juli 1883 naar Utrecht te komen voor een bijeenkomst 'Ter bevordering van het vélocipède rijden in Nederland'.

Door het gemis van een centrale organisatie heeft het vélocipède rijden zich in Nederland nog niet op eenzelfde manier ontwikkeld als in de ons omringende landen. Daarom werd de clubs dringend verzocht die zondag enkele vertegenwoordigers naar Utrecht af te vaardigen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan werd hen verzocht om vooraf schriftelijk aan te geven of men bereid was een eventueel voorstel schriftelijk te ondersteunen. De brief werd ondertekend door C.H. Bingham als president van het voorlopig comité en door de captains en secretarissen van de Haagse en Haarlemse verenigingen. Ze werd verzonden aan de wielerverenigingen te: Apeldoorn, Breda, Rotterdam, Brummen, Deventer, Den Haag, Haarlem, Leeuwarden, Nijmegen, Zutphen en Zwolle.

oprichting

De oprichtingsvergadering van 1 juli 1883 te Utrecht

De bijeenkomst in Utrecht werd bijgewoond door vertegenwoordigers van (bijna) alle aangeschreven lokale verenigingen. De aanwezige vertegenwoordigers van de Deventer Vélocipède-Club 'Immer Weiter' werden als enige niet direct lid van de nieuwe Bond.

De reden daarvan was dat het overgrote deel van hun clubvergadering het afstaan van de helft der contributie toentertijd 'zonde van het geld' had gevonden. Een belangrijk deel van die contributie werd namelijk gebruikt om de leden - die eens per jaar een fietstocht maakten van Deventer naar Apeldoorn - in restaurant Bleumink te onthalen op biefstuk met gebakken aardappeltjes. Daar konden Bingham en de zijnen niet tegenop.

Digitale archief Kampioen

Vrijwel direct na de oprichting had de ANWB ook een eigen verenigingsorgaan. Aanvankelijk 'Het Maandblad', sinds 1883 jaar kennen we het als de Kampioen. De Kampioen is het eerste Nederlandstalige blad dat door Google digitaal toegankelijk werd gemaakt.

Dus, wil je zelf lezen waar A.L. Couvee - indertijd de eerste 'bezoldigd' verslaggever - in 1886 over schreef? Of ben je gericht op zoek naar (historische) informatie over de ANWB? Grijp dan nu je kans!

De gedigitaliseerde jaargangen van de Kampioen zijn nu gratis te raadplegen. Oók voor niet-leden.