Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

De renaissance van de fiets

Begin jaren zeventig kregen de fiets en het fietsen hernieuwde aandacht. Actiegroepen vroegen om meer ruimte en meer veiligheid voor fietsers. De oprichting van de Fietsersbond in 1975 was een teken aan de wand.

Dit alles leidde tot de aanleg van meer vrijliggende fietspaden, fietsstroken en het toestaan van tweerichtingsverkeer voor fietsers in eenrichtingsstraten. De opkomst van nieuwe typen sportieve fietsen en mountainbikes zorgde daarnaast voor een groeiende populariteit van de fiets als recreatiemiddel. Fietswinkels beleefden gouden tijden. 
De ANWB had altijd al veel aandacht voor de fiets en ondernam nu nieuwe initiatieven. Zo keurde de bond nieuwe fietstypen en ijverde het voor reflectoren op fietsen en in banden om het zicht vanaf de zijkant te verbeteren. Ook pleitte de ANWB bij overheden voor nieuwe vrijliggende fietspaden en meer stallingen en legde het veel nieuwe bewegwijzerde fietsroutes aan.

 

Witte fietsen

Ook was de ANWB betrokken bij de introductie van witte fietsen op de Hoge Veluwe. Het park begon hiermee in 1974 om extra bezoekers te trekken. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het park in 1975 schonk de ANWB een extra hoeveelheid witte fietsen. Sindsdien helpen ANWB-vrijwilligers met het onderhoud van de fietsen. Inmiddels staan op de Hoge Veluwe 4.000 fietsen ter beschikking van de bezoekers. Ze zijn een enorme publiekstrekker.

Fietsdag

De oliecrisis van 1973 met zijn lege zondagse autosnelwegen stimuleerde het fietsen. Op een van die zondagen in het najaar van 1973 organiseerden de VVV’s een landelijke fietsdag. Vanaf 1974 organiseerde de ANWB samen met lokale VVV’s en de Nederlandse Rijwieltoer Unie (NRTU) ieder voorjaar zo’n landelijke fietsdag. Het eerste jaar trok de fietsdag zo’n 20.000 deelnemers. Begin jaren tachtig deden elk jaar maar liefst 200.000 tot 300.000 mensen mee aan de fietsdagen. Ze werden georganiseerd tot en met 2005.

Bijna 24 miljoen fietsen

De fietsenverkoop steeg: vanaf midden jaren zeventig gingen er jaarlijks ongeveer één miljoen fietsen over de Nederlandse toonbanken, waaronder ook steeds meer racefietsen en toerfietsen. Recreatief fietsen en fietsen voor het dagelijks gebruik blijven populair. Nederland telt tegenwoordig bijna 24 miljoen fietsen, waaronder meer dan één miljoen e-bikes. Voor de ANWB blijft de fiets en het stimuleren van het fietsen een belangrijk aandachtspunt. Fietsen is niet alleen gezond, het is ook een duurzame manier van recreëren en een goed middel tegen verkeersdrukte in steden. Daarom is de ANWB nog steeds betrokken bij het opzetten van nieuwe (snel)fietsroutes en de aanleg van nieuwe fietspaden. Ook 140 jaar na de oprichting staat de fiets bij de ANWB nog steeds in het middelpunt van de belangstelling. 

Zie ook