Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

De voorzitters van de ANWB

Zeventien voorzitters heeft de ANWB gekend vanaf 1883 tot nu toe.

Van de man die het initiatief nam tot de oprichting van de ANWB de Engelsman Charles  Bingham tot aan de huidige voorzitter Marga de Jager. Sinds 2017 is de hoofddirecteur / CEO van de ANWB ook voorzitter. Daarvoor waren de hoofddirecteur en de voorzitter altijd twee afzonderlijke personen. 

 

Tot 1930 waren de voorzitters van de ANWB nauw betrokken bij het praktische reilen zeilen van de ANWB. Zeker voorzitter Edo Bergsma toonde zich tijdens zijn 53-jarig voorzitterschap een duizendpoot. Toen vanaf 1930 directeuren en hoofddirecteuren de dagelijkse gang van zaken in de ANWB onder zich namen, kregen de achtereenvolgende voorzitters meer een rol van meedenker en bewaker van de inbreng van leden in de ANWB, zowel via het algemeen bestuur en later de bondsraad als via regio- en afdelingsvergaderingen en participatie in commissies en werkgroepen.  Voorzitters waren het maatschappelijk gezicht van de ANWB.

Opvallend veel voorzitters waren afkomstig uit het openbaar bestuur. Naast hun voorzitterschap vervulden ze vaak functies als rechter, hoofdingenieur, burgemeester of commissaris van de koningin.  Met Karla Peijs (2015-2017) had de ANWB zelfs een oud-minister als voorzitter. Edo Bergsma zette als burgemeester in dit opzicht de toon. Alle voorzitters hadden gemeen dat over een groot maatschappelijk netwerk beschikten en goed waren in het afwegen van uiteenlopende belangen.

De ANWB heeft één erevoorzitter gekend: tussen 1937 en 2004 vervulde prins Bernhard deze functie. De prins was zeer geïnteresseerd in het werk van de ANWB en woonde herhaaldelijk de presentaties van de Wegenwacht bij. 

Zie ook:

Meer over de organistie van de ANWB