Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB maakt kinderen streetwise in het verkeer

Verkeersveiligheid was honderd jaar geleden al een aandachtspunt voor de ANWB. En dat is het nog steeds. Vooral de verkeersveiligheid van kinderen staat hoog op de agenda. Met hernieuwde kracht voert de ANWB sinds het begin van de 21ste eeuw campagnes om de veiligheid van kinderen in het verkeer te verbeteren. 

In 2005 startte de ANWB het programma Streetwise met praktische trainingen op verschillende locaties. Kleuters krijgen verkeerstraining in speelzalen, groep 3/4 in gymzalen, kinderen uit groep 5/6 in een afgezette straat en groep 7/8 op het schoolplein. De trainingen zijn bedoeld als aanvulling op meer theoretische verkeerslessen. De start van Streetwise was ingegeven door peilingen onder leden. Daaruit bleek dat ouders lessen in verkeersveiligheid heel belangrijk vonden én dat zulke lessen weinig werden gegeven.

 

Kwart miljoen leerlingen

De ANWB wil schoolkinderen trainen en zo de basis leggen voor hun latere gedrag in het verkeer. Het uitgangspunt van de trainingen is kinderen zoveel mogelijk ervaring te laten opdoen. Zo leren ze oversteken op zebra’s en tussen geparkeerde auto’s. En ze leren hoelang het duurt voordat een auto bij een noodstop stilstaat. De campagnes hebben een groot bereik: jaarlijks traint de ANWB 250.000 leerlingen, verdeeld over 950 scholen. 

Next Level

Daarnaast organiseerde de ANWB een aantal jaren verkeerslessen voor middelbare scholieren onder de noemer Streetwise Next Level. Jongeren tussen twaalf en zestien jaar lopen veel risico in het verkeer. Vaak moeten ze op deze leeftijd opeens grotere afstanden overbruggen. Bovendien speelt groepsgedrag in deze categorie een grotere rol: onderweg hebben ze vaak meer oog voor elkaar en hun telefoon dan voor het verkeer.

Verlichtingsacties

Met de hulp van vrijwilligers organiseert de ANWB de campagne Lightwise. De ANWB Lichtbrigade richt zich op het verminderen van fietsongevallen. Om fietsers bewust te maken van het belang van goede verlichting organiseert de Lichtbrigade in aanloop naar de wintertijd acties onder het motto ‘Straatverlichting aan? Fietsverlichting aan!’ De campagne is niet alleen bedoeld om de fietsverlichting te controleren, maar ook om aandacht te besteden aan het onderhoud van fietsen. De ANWB heeft gereedschapsets verspreid over meer dan duizend scholen. Ouders beheren de sets.

Zie ook