Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verschil tussen aanrijding in Nederland en buitenland

In het buitenland geldt een ander rechtssysteem, een andere taal en soms zelfs andere verkeersregels. Hierdoor kan de afwikkeling van de schade anders verlopen dan in Nederland.

Ander rechtssysteem

Als een aanrijding bijvoorbeeld in Duitsland plaatsvond, dan gelden de Duitse verkeersregels. In principe gelden de regels van het land waar de aanrijding heeft plaatsgevonden. Misschien is de tegenpartij naar Nederlands recht wel aansprakelijk voor de aanrijding, maar door afwijkende voorrangsregels in het buitenland niet.

Verzekerde som

Een tweede verschil is de verzekerde som van de WA verzekering van de tegenpartij. In Europa is de verzekerde som voor personenschade tenminste 5 miljoen euro per ongeval. Buiten Europa kan de verzekerde som hoger of lager zijn. Vooral bij letselschade levert een lage dekking een probleem op. Er wordt nooit meer uitgekeerd dan de maximale verzekerde som.

Vertegenwoordiger van EU verzekeraar in Nederland

Binnen de EU is er een wettelijke regeling (6de WAM-richtlijn) die bepaalt dat elke verzekeringsmaatschappij in de EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein een vertegenwoordiger in een ander land moet aanwijzen. Via zo'n vertegenwoordiger kun je de schade in Nederland afwikkelen.

Via de website van het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars kun je achterhalen wie de Nederlandse vertegenwoordiger is van de EU verzekeringsmaatschappij. Deze vertegenwoordiger kun je vervolgens aanschrijven om de schade af te handelen. Dit gaat op dezelfde manier als bij een aanrijding in Nederland. Voor meer informatie: Stappenplan verhalen van schade na een aanrijding.

Het Waarborgfonds Motorverkeer behandelt klachten als de afwikkeling via de vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekering niet goed verloopt of als er geen vertegenwoordiger is aangewezen.

Nederlands Waarborgfonds Motorverkeer

Zonder gegevens van de tegenpartij is het moeilijk om je schade te verhalen. Het Nederlandse Waarborgfonds Motorverkeer kan onder bepaalde voorwaarden, de schade vergoeden. De schade moet zijn veroorzaakt door een motorvoertuig binnen de Europese Unie. Zij kunnen in een aantal gevallen bemiddelen en soms kunnen zij de schade zelfs regelen.

In elk geval moet één van deze situaties van toepassing zijn:

  • de buitenlandse verzekeraar heeft geen schaderegelaar in Nederland aangesteld.
  • de buitenlandse verzekeraar of haar Nederlandse schaderegelaar heeft geen gemotiveerd antwoord gegeven binnen drie maanden na het verzoek om schadevergoeding.
  • de gegevens van het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, kunnen niet worden achterhaald (vergoeding van materiële schade is dan in de meeste landen uitgesloten).
  • de buitenlandse verzekeraar kan niet binnen twee maanden worden achterhaald.

Aanrijding buiten de EU

Het claimen van schade begint bij het aansprakelijk stellen van de WA-verzekering van de tegenpartij en verloopt vaak op dezelfde wijze als bij een schade in Nederland. Er is in deze gevallen geen sprake van een vertegenwoordiger in Nederland via het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars. Stel zo snel mogelijk (de buitenlandse verzekeraar van) de tegenpartij aansprakelijk. Maak hiervoor gebruik van onze modelbrieven.

Meer informatie:

Aanrijding in het buitenland

Waarborgfonds Motorverkeer

Modelbrief aansprakelijk stellen Italiaans

Modelbrief aansprakelijk stellen Frans

Modelbrief aansprakelijk stellen Engels

Modelbrief aansprakelijk stellen Duits

Modelbrief aansprakelijk stellen Spaans