Auto huren in het buitenland

Wat is belangrijk bij de huur van een auto in het buitenland? Onderstaande punten helpen bij de voorbereiding, zoals het huurcontract, de verzekering en wat te doen bij problemen.

Huren vanuit Nederland of ter plaatse

Het van tevoren regelen van een huurauto in Nederland heeft als voordeel dat je makkelijker kunt controleren of de auto voldoende verzekerd is en je de afspraken in het Nederlands maakt. Deze huurovereenkomsten worden doorgaans gesloten met grote verhuurmaatschappijen. Dit is vaak een bemiddelingsovereenkomst. Kom je bij de lokale verhuurder dan moet je meestal alsnog in de rij. Je krijgt over het algemeen een aanvullend contract waar de afspraken nogmaals op staan. Hier moet voor getekend worden. Let goed op dat je niet voor aanvullende of andere afspraken tekent dan die je al met de bemiddelaar hebt afgesproken.

Als je een auto huurt rechtstreeks in het buitenland dan is het belangrijk dat je de huurovereenkomst en verzekeringen goed controleert. Dit kan lastig zijn in een vreemde taal. Bedenk van tevoren of kinderzitjes of een navigatiesysteem nodig zijn.

Het huurcontract

Het huurcontract is een schriftelijke bevestiging van alle gemaakte afspraken en wordt door beide partijen ondertekend. Op het huurcontract moeten de volgende punten staan:

 • gegevens van huurder en verhuurder
 • het merk, type en kenteken van de gehuurde auto
 • de kilometerstand bij vertrek
 • de huurperiode
 • de afgesloten verzekeringen en hoogte eigen risico inclusief de voorwaarden
 • al aanwezige schade
 • de huursom en wijze van betaling
 • eventuele bijkomende kosten per kilometer
 • hoogte waarborgsom
 • contactinformatie van de verhuurder 
 • namen van alle bestuurders, alleen de bestuurders waarvan de naam op het contract staat zijn verzekerd

Creditcard

Om een huurcontract af te sluiten is meestal een creditcard verplicht. In veel gevallen wordt alleen een creditcard met pincode geaccepteerd. De kaart staat garant voor de borg, het eigen risico, door de huurder toegebrachte schade, tolgelden en eventueel te innen verkeersboetes of administratiekosten voor de afhandeling van boetes. De verhuurder vraagt om een machtiging om bedragen te innen. Spreek voor de borgsom de hoogte en de duur af van de tijdelijke reservering op uw creditcard. Als er ten onrechte bedragen zijn afgeschreven van de creditcard, wend je dan tot de creditcardmaatschappij en doe een beroep op de "betwiste betalingsregeling". Stuur zoveel mogelijk bewijsstukken mee.

Documenten

Om een auto te huren moet je over een geldig rijbewijs beschikken. Verhuurders buiten de EU vragen ook vaak om een Internationaal Rijbewijs (verkrijgbaar bij de ANWB winkels), een paspoort of identiteitskaart en vrijwel altijd om een creditcard. Veel verhuurmaatschappijen stellen een minimum en/of maximum leeftijd voor het huren van een auto en eisen dat de huurder reeds een aantal jaren in het bezit is van een rijbewijs.

Met name bij het huren van campers/auto’s zwaarder dan 3500 kg of bij het huren van bromfietsen en motoren is vaak onduidelijkheid over welk rijbewijs men moet hebben. Met een Nederlands B rijbewijs is het niet toegestaan een voertuig te besturen zwaarder dan 3500kg. Met een Nederlands AM rijbewijs mag een bromfiets of scooter worden bestuurd tot 50cc. Daarboven is een motorrijbewijs nodig. Dit geldt in ieder land bij besturing van een motorvoertuig met een Nederlands rijbewijs. Sommige landen kennen wel een gedoogregeling. Laat je hier goed over informeren, met name over de verzekering en de strafrechtelijke gevolgen in geval van problemen.

Tips bij ophalen/terugbrengen huurauto

Controleer bij het ophalen en terugbrengen van de huurauto of deze in orde is. Voer, indien mogelijk, samen met de verhuurder de controle uit. Laat de verhuurder op de huurovereenkomst aantekenen in welke staat de auto is ingeleverd. Bij veel verhuurmaatschappijen kan de auto buiten kantooruren, zonder controle, worden ingeleverd. De ANWB raadt dit af. Veel huurders worden bij thuiskomst geconfronteerd met schade aan de huurauto. De schadebedragen zijn dan ineens van de creditcard afgeschreven. Maak gebruik van onze checklist.

Problemen tijdens de huurperiode, wat nu?

Technische problemen

Neem bij een technisch mankement direct contact op met de verhuurder. Op het huurcontract staan alle contactgegevens. Vervolgens moet de verhuurder het gebrek oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door een bezoek aan de garage of door het leveren van een andere huurauto. Neem je géén contact op met de verhuurder, dan kan dit problemen opleveren bij het vergoeden van de reparatiekosten.

Als je de auto door het technisch mankement één of meerdere dagen niet hebt kunnen gebruiken, dan kun je bij verhuurder een deel van de huursom claimen. Dit is niet het geval als het mankement door eigen schuld is ontstaan.

Verkeersongeval

Bel bij een ongeval de plaatselijke hulpdiensten en neem ook direct contact op met de verhuurder.

Let op: milieustickers en tolsystemen

In veel landen wordt tol geheven en in steeds meer steden zijn er milieuzones. Soms zijn hiervoor milieustickers, tolvignetten of tolkastjes nodig, in andere gevallen moet het kenteken online aangemeld worden of geldt er een algeheel inrijverbod.

Lokale huurauto’s zijn vaak voorzien van de benodigde stickers/kastjes. Informeer bij de verhuurder of dit het geval is. Is dit niet zo, regel dan zelf alsnog de benodigde stickers, kastjes en online aanmeldingen. 

Als je een auto huurt en je gaat ermee naar een ander land, dan ben je in principe zelf verantwoordelijk voor de benodigde milieustickers, vignetten en tolsystemen van dit andere land. 

Inhoud verzekeringen en lijst met veel gebruikte afkortingen

Checklist auto huren 

Aanrijding in het buitenland

Milieustickers en milieuzones