Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Stappenplan schade verhalen

Hieronder vind je een overzicht van de stappen die je moet nemen voor het verhalen van de schade na een aanrijding.

Stap 1: Verzamel alle gegevens van de tegenpartij

De belangrijkste informatie:

  • Vul samen het Europese schadeformulier in
  • Noteer gegevens van getuigen
  • Maak foto's van de aanrijding
  • Noteer gegevens van de verzekering van de tegenpartij

Heb je de gegevens van de verzekering van de tegenpartij niet maar wel het kenteken? Vraag dan die gegevens op bij de politie of de eigen verzekering. Blijft de tegenpartij onbekend, dan kun je de claim neerleggen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Stap 2: Verzekeringen

Heb je een rechtsbijstandsverzekering, schakel deze dan in om de schade op de tegenpartij te verhalen. Je hoeft dit dan niet zelf te doen.

Heb je een casco-/allriskverzekering breng je verzekeraar op de hoogte. De verzekeraar zal, ongeacht de aansprakelijkheid, de schade direct vergoeden. Het is vervolgens aan de verzekeraar om de schade wel of niet te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Dit kan gevolgen hebben voor uw bonus malus.

Sinds 1 juli 2021 kun je als particulier een beroep doen op je eigen autoverzekering voor het afhandelen van de materiële schade, indien tegenpartij (gedeeltelijk) aansprakelijk is.

Stap 3: Stel de tegenpartij aansprakelijk

Stel de verzekeraar van de tegenpartij schriftelijk aansprakelijk. Indien de verzekeraar onbekend is stel dan de tegenpartij persoonlijk aansprakelijk. Geef duidelijk aan in een brief wat er is gebeurd en welke fouten de tegenpartij heeft gemaakt. Daarnaast vermeld je welke schade je hebt en of er getuigen aanwezig waren. Als dit laatste het geval is, stuur dan een getuigenverklaring mee. Maak gebruik van onze modelbrieven en het voorbeeld van een getuigenverklaring. Stuur alle bewijzen mee.

Let op! De eisende partij moet aantonen waarom de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade (voorbeeld: de tegenpartij voerde een bijzondere manoeuvre uit, verleende geen voorrang of je stond stil). Voor het erkennen van de aansprakelijkheid wordt gekeken naar feiten die te bewijzen zijn.

tip

Gebruik ter verduidelijking van de toedracht of verkeerssituatie een afdruk van Google maps.

Stap 4: Schade expertise

Vraag aan de garage een indicatie van de schade. Overleg daarna met de verzekering van de tegenpartij (of uw casco-/allriskverzekering) of een expertise noodzakelijk is.

Stap 5: Tegenpartij erkent aansprakelijkheid - of niet

De verzekeraar van de tegenpartij maakt bekend of hij aansprakelijkheid erkent. Er zijn meerdere mogelijkheden:

  • De tegenpartij/verzekeraar erkent de aansprakelijkheid, hij keert de schade uit.
  • De verzekeraar wijst aansprakelijkheid af, hij keert niets uit. De schade is voor eigen rekening.
  • Er is sprake van 'gedeelde aansprakelijkheid', zowel jij als de tegenpartij zijn beide aansprakelijk. Beide partijen betalen hun eigen schade óf er wordt een schulddeling voorgesteld.

Soms kan de afwikkeling lang duren. Er kan heel wat correspondentie over en weer worden gevoerd voordat de standpunten duidelijk zijn. Ben je het niet eens met het standpunt van de tegenpartij? Dan kun je een klacht bij de verzekeraar indienen en/of overwegen naar de rechter te stappen. Zonder rechtsbijstandverzekering is dit echter wel ingewikkeld en kostbaar.

Juridische procedure starten

Klachten over een verzekeraar

Stap 6: Het schadebedrag wordt uitgekeerd

Is de aansprakelijkheid erkend dan wordt de volledige schade uitgekeerd tenzij er sprake is van 'eigen schuld'. De hoogte van het bedrag dat je ontvangt hangt af van de mate van 'eigen schuld'. Heeft de tegenpartij aansprakelijkheid erkend, maar heb je voor 20% eigen schuld aan het ongeluk, dan krijg je 80% van je schade uitgekeerd.

Meer informatie