Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Stappenplan klachten na aankoop

Na de aankoop blijkt dat het product niet voldoet aan de verwachtingen. Het heeft niet de eigenschappen die beloofd waren of er is sprake van een verborgen gebrek. Je kunt de verkoper hierop aanspreken. Hieronder daarvoor een stappenplan.

1. Terug naar de verkoper

Heb je een klacht over het product dat je hebt gekocht, ga dan eerst terug naar de verkoper. Hij is de contractspartij en daarmee je aanspreekpunt. Je moet hem de gelegenheid geven het probleem op te lossen. Geef je die gelegenheid niet dan verspeel je daarmee je rechten.

2. Verzamel bewijs

Garantie

Als er een garantie van toepassing is dan hoef je alleen maar aan te tonen dat er sprake is van een gebrek. De bewijslast ligt verder bij de verkoper. Hij moet bewijzen dat het probleem niet onder garantie verholpen hoeft te worden bijvoorbeeld als je het gebrek zelf hebt veroorzaakt of dat het door een externe oorzaak is ontstaan.

Non-Conformiteit

Los van garantie kun je een beroep doen op non-conformiteit. Je moet daarbij het volgende bewijzen:

  • dat het product niet voldoet aan de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst mocht hebben
  • dat het gebrek al aanwezig was ten tijde van de koop (dit punt is moeilijk te bewijzen)

Het laatste punt is niet van toepassing als het gebrek binnen 12* maanden na de aankoop naar voren komt. Het is dan aan de verkoper om te bewijzen dat het product bij aankoop wel goed was.

* voor koopovereenkomsten gesloten vóór 27 april 2022 is de termijn 6 maanden.

3. Ingebrekestelling versturen

Als de verkoper het gebrek niet oplost, meldt je klachten dan schriftelijk. In de brief vermeld je:

  • het gebrek
  • de eis
  • de reactietermijn (2 weken)
  • welke mogelijkheden de verkoper al heeft gehad

Deze brief verstuurt u per aangetekende post of per fax/e-mail met ontvangstbevestiging.

pakket modelbrieven garantie

pakket modelbrieven conformiteit

pakket modelbrieven conformiteit, gebrek ontstaan binnen 12 maanden na de koop

4. Juridische stappen

Als de garage of verkoper niet of negatief reageert op de eerste brief, stuur dan een vervolgbrief aan de verkoper. Zet hierin de volgende punten:

  • de reactietermijn is verlopen
  • benoem welke vervolgstappen die je gaat zetten. Bijvoorbeeld herstel door een derde op kosten van de tegenpartij of ontbinding van de koopovereenkomst

Ook deze brief verstuur je per aangetekende post of per fax/e-mail met ontvangstbevestiging.

Kom je er na de tweede brief met de tegenpartij niet uit dan heb je de volgende mogelijkheden. Je kunt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen op de voorwaarde dat de verkoper is aangesloten bij de Geschillencommissie Voertuigen. BOVAG leden zijn in elk geval aangesloten. Is de verkoper niet aangesloten bij de Geschillencommissie Voertuigen, dan kun je een juridische procedure starten.