Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bolstaande Bürstner campervloeren

Een flink aantal campereigenaren is geconfronteerd met klachten over het opbollen van de vloer van hun Bürstner-camper. Het betreft campers die zijn gebouwd tussen 2014 en 2018. De fabrikant heeft een coulance-regeling, maar deze regeling is in een aantal gevallen niet redelijk.

Waar heb je als consument recht op

Als consument mag je op grond van de wet redelijke verwachtingen hebben van wat je koopt. Welke redelijke verwachtingen je van een product mag hebben is o.a. afhankelijk van het bouwjaar, de kilometerstand, het onderhoud en gebruik en de aard van het gebrek. Je hebt in ieder geval recht op een deugdelijk product. Wordt hier niet aan voldaan, dan is er mogelijk sprake van non-conformiteit. In dat geval heb je o.a. recht op kosteloos herstel door de verkoper.

Terug naar de verkoper

Het is erg belangrijk dat je de verkoper de gelegenheid geeft het probleem op te lossen en dat je (tijdig) melding maakt van je klacht. Doe je dit niet, dan kun je je rechten verliezen. 

Aanwezig bij levering

Om met succes een beroep op non-conformiteit te kunnen doen, moet het gebrek bij levering al aanwezig zijn geweest. Ontdek je het gebrek binnen een jaar na aankoop, dan is het uitgangspunt dat het gebrek bij aankoop aanwezig was (voor koopovereenkomsten gesloten voor 27 april 2022 is deze termijn een half jaar). De verkoper moet in dat geval aantonen dat het gebrek bijvoorbeeld door verkeerd gebruik is ontstaan.

Als je het gebrek later ontdekt, moet je aannemelijk maken dat de camper normaal gebruikt is en goed is onderhouden. In dit specifieke geval ligt het probleem in de constructie van de vloer. Daarmee is het (zeer) aannemelijk dat het probleem al bij levering aanwezig was. Het aantal vergelijkbare klachten en de uitleg van deskundigen onderschrijven dit.

De kosten

Van een campervloer mag je onder normale omstandigheden een levensduur verwachten van in ieder geval 10 jaar. De vloer behoort gewoon vlak te blijven. Bolt de vloer op zonder dat hier een duidelijke oorzaak voor is en zonder dat de gebruiker dit kan worden verweten, dan kan in de regel met succes een beroep worden gedaan op non-conformiteit. Het uitgangspunt is dat het herstel door de verkoper van de camper voor de consument kosteloos wordt uitgevoerd. Ook eventuele gevolgschade moet in beginsel door de verkoper worden vergoed.

Coulance regeling Bürstner

De fabrikant erkent inmiddels dat er problemen zijn met de vloeren in bepaalde Bürstner campers. In veel gevallen kan aanspraak worden gemaakt op de door Bürstner opgestelde coulance regeling. 

De regeling geeft aan:

  • Voor campers van 0-2 jaar geldt dat de problemen met de vloer volledig onder garantie worden verholpen.
  • Voor campers van 3-5 jaar vergoedt Bürstner de vloerreparatie, maar zijn de transportkosten naar de reparateur, voor eigen rekening.
  • Voor campers van 6 jaar of ouder wordt naast de transportkosten een eigen bijdrage gevraagd van 2000 euro in de reparatiekosten.

Neem voor verdere informatie over de coulanceregeling en de afwikkeling hiervan contact op met uw lokale Bürstner dealer. Is dit niet tevens de verkoper, neem dan ook contact op met de verkoper om uw rechten veilig te stellen.

Is een eigen bijdrage redelijk?

Soms kan het redelijk zijn om een deel van de kosten voor rekening van de consument te laten komen. Bijvoorbeeld als de vloer toch al na een paar jaar vervangen zou moeten worden, of als er sprake is van waardevermeerdering door de nieuwe vloer. Over het algemeen hoeft een campervloer echter niet preventief of volgens een onderhoudsschema vervangen te worden en is er geen sprake van waardevermeerdering. Een hoge eigen bijdrage vinden wij in dit geval dan ook niet redelijk.

Voorbeeldbrief

Je kunt onze voorbeeldbrief gebruiken om van de verkoper (kosteloos) herstel van de vloer te vorderen. 

Meer informatie

Vloer Bürstnercampers bolt op door materiaalfout fabrikant en kost klanten 2000 euro - Kassa - BNNVARA

Klachten na aankoop - ANWB