Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat kan je eisen?

Als een nieuwe of gebruikte fiets, auto, motor, of caravan niet voldoet aan de verwachtingen, dan kun je de verkoper aansprakelijk stellen door middel van een brief. Hierin geef je aan wat je verwacht als oplossing.

Nalevering ontbrekend onderdeel

Is de auto niet in de afgesproken uitvoering geleverd of missen er accessoires? Eis van de verkoper dat hij deze alsnog levert of monteert. De auto of caravan moet ten slotte voldoen aan wat bij de koop is afgesproken. De kosten hiervan zijn voor de verkoper.

Reparatie of vervanging

Als de aankoop niet voldoet aan de verwachtingen, zijn er meerdere mogelijkheden.  De wet geeft de koper de keuze tussen reparatie of vervanging van het voertuig. Maar als reparatie gelet op de waarde van het voertuig niet redelijk is, dan mag de verkoper reparatie weigeren. De verkoper mag vervanging weigeren als het om een klein gebrek gaat dat makkelijk te herstellen is. 

Komt het gebrek na reparatie steeds terug, dan kun je om vervanging vragen. Is vervanging te duur of niet mogelijk, dan kun je de overeenkomst ontbinden.

Reparatie door een derde
Je kunt pas door een ander laten repareren als de verkoper voldoende gelegenheid heeft gehad om het gebrek te herstellen. Het is daarbij van belang dat je de verkoper éérst schriftelijk in gebreke hebt gesteld. Geef in de brief aan dat je naar een ander gaat. De kosten voor reparatie zijn dan voor rekening van de verkoper.

Ontbinding van de koopovereenkomst

Ontbinding van de koopovereenkomst betekent dat de verkoper jou de koopprijs terugbetaalt en jij het voertuig teruggeeft. Ontbinding van de koopovereenkomst kan alleen als:

  • reparatie of vervanging niet mogelijk is
  • de verkoper het voertuig niet wil repareren of vervangen
  • reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden
  • een eerdere reparatie niet afdoende blijkt
  • het gebrek zo ernstig is dat het normaal gebruik van het voertuig in de weg staat; dus bij geringe gebreken is ontbinding niet mogelijk. Wel eventueel prijsvermindering. 

Prijsvermindering

In plaats van (gehele) ontbinding kun je ook vragen om een prijsvermindering. Dat is een gedeeltelijke ontbinding van de koopovereenkomst. Je krijgt dan een deel van de koopsom terug.

Gebruiksvergoeding

In de wet staat dat bij vervanging van een product of ontbinding van de overeenkomst de kosten voor rekening van de verkoper komen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij langdurig gebruik van een kostbaar product (zoals een auto), kan het redelijk zijn dat je als koper toch een vergoeding moet betalen omdat je voordeel van het gebruik hebt gehad. Dit wordt ook wel gebruiksvergoeding, verbruiksvergoeding, coulanceregeling, nieuw voor oud, afschrijving of gedwongen inruil genoemd.

Meer informatie over de gebruiksvergoeding.

Schadevergoeding

Lijd je schade doordat het voertuig niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan is de verkoper hiervoor aansprakelijk. Je kunt een vergoeding eisen voor bijvoorbeeld de kosten van een huurauto of sleepkosten. Je bent verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie:

Klachten na aankoop
Stappenplan klachten na aankoop
Terug naar koop en verkoop