Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Naar de rechter

Als je een juridisch geschil hebt en je komt er samen niet uit, dan kun je dit voorleggen aan de rechter.

Rechtsbijstand

Verzekering

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, schakel deze dan tijdig in. Soms is rechtsbijstand meeverzekerd in een woningpakket of autoverzekering. Lees in de polisvoorwaarden of het geschil onder de dekking valt.
Let op: Vaak zijn geschillen met niet-BOVAG bedrijven uitgesloten van dekking.

Advocaat

Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen bij geschillen bij de kantonrechter. Het is wel verstandig om je vooraf te laten informeren door een jurist.

Zelf procederen

Om een procedure te starten moet je de volgende stappen doorlopen:

  • Begin met het dagvaarden van de tegenpartij. Hiervoor heb je een advocaat of deurwaarder nodig. In de dagvaarding staat het onderwerp van geschil, de eis en de bewijzen. Een gerechtsdeurwaarder bezorgt de dagvaarding aan de tegenpartij.
  • Vervolgens meld je de zaak aan bij de griffie. Dit wordt op de rol zetten genoemd. Hier wordt de datum en tijd bepaald van de eerste zitting.

Meer informatie:

Civiele procedure en wat zijn de kosten

Raad voor de Rechtsbijstand