Naar artikel

Verkeersregels in Tsjechië

Tot welke leeftijd moeten je kinderen in een kinderzitje zitten? Wat zijn de voorrangsregels? Je leest hier alle afwijkende verkeersregels in Tsjechië.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.
Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Er geldt een absoluut alcoholverbod. Je mag dus geen alcohol drinken vóór of tijdens het rijden. Het absolute alcoholverbod geldt ook voor fietsers en ruiters.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Afstand houden

 • Zorg dat je met je auto of camper altijd minstens 2 seconden afstand houdt ten opzichte van andere voertuigen.

Veilig inhalen

 • Bestuurders van een motorvoertuig moeten bij het inhalen van een fietser een zijdelingse afstand aanhouden van ten minste 1,50 m
 • Op wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/h geldt, moet die zijdelingse afstand minstens 1 m zijn.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde kom zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt, tenzij dat gevaar voor ze oplevert.
 • Voetgangers mogen naast elkaar langs de weg lopen, maar moeten in het donker, bij slecht zicht of bij druk verkeer achter elkaar lopen.
 • Iedereen die in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt, wordt met klem geadviseerd een reflector, kleding met reflecterende strepen of een reflecterend veiligheidsvest te dragen. 
Basisverkeersregels
 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Naar rechts afbuigende trams hebben voorrang op recht doorgaand verkeer.
 • Trams hebben voorrang op voetgangers die op een voetgangersoversteekplaats oversteken.
 • Als bestuurder van een personenauto moet je afremmen of eventueel stoppen om een bus te laten invoegen in het gewone verkeer aan het einde van een busbaan.

Rotonde

 • Als je een rotonde wilt oprijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden als dat wordt aangegeven met een voorrangs- of stopbord en/of verkeerstekens op de weg.
 • Als er bij een rotonde geen voorrangs- of stopborden en/of andere verkeerstekens staan, hebben bestuurders van rechts voorrang, net als op een gewone kruising.
 • Bij het oprijden van een rotonde en het rijden op de rotonde, moet je geen richting aangeven met je richtingaanwijzers. Alleen als je de rotonde wilt verlaten, ben je verplicht richting aan te geven. 

Ritsen

 • Als twee rijstroken worden samengevoegd is bij langzaam rijdend verkeer ritsen verplicht. Dit betekent het volgende:
  • Op de wegvallende rijstrook moeten bestuurders tot vlak voor de versmalling op de eigen rijstrook blijven rijden en dan pas invoegen.
  • Op de doorgaande rijstrook moeten bestuurders vlak voor de versmalling om beurten één voertuig de ruimte geven om in te voegen.
 • Als je niet doorrijdt tot de versmalling of invoegend verkeer geen voorrang verleent, kun je een boete krijgen.

Reddingsstrook bij file

 • In Tsjechië ben je verplicht in een file in het midden een reddingsstrook (záchranársku uličku) van ten minste 3 m vrij te houden voor de hulpdiensten.
 • Deze plicht geldt op alle wegen met minstens twee rijstroken per rijrichting.
 • Het is verplicht om een reddingsstrook te vormen zodra zich een file vormt en het verkeer stapvoets gaat rijden.
 • Verkeer op de meest linkse rijstrook moet zo veel mogelijk links gaan rijden en verkeer op de andere rijstroken moet zo ver mogelijk naar rechts.
 • Je mag de vluchtstrook gebruiken als dat nodig is om een voldoende brede reddingsstrook te vormen.
 • Als je niet meewerkt aan het vormen van een reddingsstrook bij een file, kun je een hoge boete krijgen.
 • Let op: Voor motorrijders is het in Tsjechië verboden om over de reddingsstrook te rijden.

Inhalen

 • Je moet een rijdende tram rechts inhalen. Alleen als er rechts van de rails niet voldoende ruimte is, mag je de tram ook links inhalen.
 • In Praag is het verboden om een tram links in te halen. Als er rechts niet voldoende ruimte is om in te halen, moet je achter de tram blijven rijden tot er rechts wel voldoende ruimte is.
 • Het is verboden een stilstaande tram voorbij te rijden bij een vluchtheuvel.

Parkeren en stilstaan

 • Het is verboden stil te staan of te parkeren op plaatsen waar je voertuig niet goed zichtbaar is of een obstakel vormt voor het overige verkeer.
 • Het is bovendien verboden stil te staan en te parkeren op onder andere de volgende plaatsen:
  • Op een brug.
  • Binnen 5 m van een kruising, voetgangersoversteekplaats of tram- of bushalte.
  • Binnen 15 m van een overweg, tunnel of onderdoorgang.
  • 30 m voor en 5 m na een tram- of bushalte.
  • Langs tramrails, tenzij er minstens 3,50 m ruimte overblijft.
  • In nauwe straten, tenzij er minstens 3 m ruimte overblijft.
  • Ter hoogte van een doorgetrokken gele streep. 
 • Een onderbroken gele streep langs de kant van de weg geeft aan dat er parkeerrestricties gelden (bijvoorbeeld dat parkeren op bepaalde tijdstippen verboden is).
 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Let op: Parkeren in een smalle straat is verboden, tenzij er een ruimte van minstens 6 meter (3 meter per rijstrook) overblijft voor het overige verkeer. 
 • Praag kent blauwe, oranje, paarse en groene parkeerzones met verschillende maximumparkeertijden en regels en je kunt betalen via gewone en virtuele parkeermeters. Zie parkujvklidu.cz voor meer informatie.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen overdag toegestaan en alleen als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Maximumsnelheid Tsjechië

 Binnen bebouwde kom (A)Buiten bebouwde komAutowegAutosnelwegen (A)
Personenauto's en campers < 3500 kg en motoren5090110130
Personenauto's met aanhangwagen/caravan50808080
Campers > 3500 kg50808080
 • A: In verkeersluwe buurten in de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 20 km/h.
 • Op autosnelwegen zijn alleen voertuigen toegestaan die 80 km/h kunnen en mogen rijden.
Flitspaalsignalering
 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) is toegestaan. 
 • Zie voor meer informatie: anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.

Auto en camper

Verlichting
 • Het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag is verplicht.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.
Kinderen
 • Kinderen met een lengte van minder dan 1,50 m of een gewicht van minder dan 36 kg moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd.
 • Als een kind met de rug naar voren, voor in de auto in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
 • In auto's zonder veiligheidsgordels moeten kinderen van 3 jaar of ouder met een lengte van minder dan 1,50 m altijd achterin worden vervoerd.
 • Kinderen onder de 3 jaar mogen niet reizen in een voertuig zonder kinderzitje (behalve in een taxi in stedelijk gebied).
Lading
 • De regels voor het vervoeren van lading zijn ongeveer gelijk aan die in Nederland.
 • Zorg ervoor dat de lading stevig en veilig is bevestigd en dat de verlichting en kentekenplaat achter goed zichtbaar zijn.
Dashcam

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima
 NederlandTsjechiëopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m 4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m(A)
Lengte combinatie18 m18,75 m(A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Motor

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • De bestuurder en passagier(s) van een trike of quad zijn verplicht een helm te dragen.
Verlichting
 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.
Passagiers
 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet achter op een motor vervoerd worden.
 • Passagiers moeten hun voeten op voetsteunen kunnen laten rusten.
Aanhanger
 • Het is toegestaan een aanhanger achter de motor te koppelen.
Roken
 • Motorrijders en hun  passagiers mogen tijdens het rijden niet roken.

Bromfiets en snorfiets

 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.
 • Er is zijn geen aparte regels voor snorfietsen; die worden tot de bromfietsen gerekend.
 • Voor een elektrische bromfiets (zoals een elektrische huurscooter) gelden dezelfde regels als voor een bromfiets met een benzinemotor. 
Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht.
Verlichting
 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.
Passagiers
 • Het is verboden een passagier onder de 12 jaar te vervoeren.
Roken
 • Brom- en snorfietsers mogen tijdens het rijden niet roken.

Fiets

Helm
 • Personen jonger dan 18 jaar moeten een helm dragen.
Mobiele telefoon
 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.
Verlichting en overige vereisten
 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben, oranje reflectoren op de pedalen en twee gele reflectoren op de wielen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen, een bel en spatborden.
Passagiers
 • Kinderen jonger dan 7 jaar moeten in een kinderzitje met voetsteuntjes worden vervoerd door een persoon van minimaal 16 jaar.
Fietsende kinderen
 • Kinderen jonger dan 10 jaar moeten worden begeleid door een persoon van 16 jaar of ouder.
Aanhanger
 • Het is toegestaan een aanhanger, zoals een fietskar, van maximaal 90 cm breed aan de fiets te koppelen.
Naast elkaar rijden
 • Naast elkaar rijden is verboden.
Plaats op de weg
 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Waar fietspaden ontbreken, moet zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg worden gereden.
Fietsen onder invloed
 • In Tsjechië geldt een absoluut alcoholverbod voor fietsers.
Roken
 • Fietsers mogen tijdens het rijden niet roken.

Elektrische step

 • In Tsjechië wordt een elektrische step een elektrokoloběžka of voluit elektrická koloběžka genoemd.
 • Je mag met een elektrische step op de openbare weg mits aan de eisen wordt voldaan.
Eisen
 • De elektrische step mag een vermogen hebben van maximaal 250 watt, mag niet sneller kunnen dan 25 km/h en moet onder andere zijn voorzien van (rubberen handvaten), twee remmen, reflectoren en verlichting. 
 • Minimumleeftijd: geen.
 • Rijbewijs: niet nodig.
 • Helm: verplicht voor kinderen jonger dan 18 jaar, maar aangeraden voor iedereen.
Verkeersregels
 • Je moet je houden aan de verkeersregels en verkeerstekens voor fietsers
 • Je moet op het fietspad rijden als dat aanwezig is en anders op de rijbaan.
 • Het is verboden op de stoep te rijden. Alleen kinderen jonger dan 10 jaar mogen stapvoets op de stoep rijden, mits ze de voetgangers niet hinderen.
 • Kinderen jonger dan 10 jaar mogen alleen op de rijbaan of het fietspad rijden onder begeleiding van iemand van 15 jaar of ouder.
 • De maximumsnelheid op het fietspad of de rijbaan is 25 km/h.
 • Er geldt een absoluut alcoholverbod voor het rijden op de elektrische step. 
Verzekering
 • In Tsjechië is een aparte aansprakelijkheidsverzekering voor een elektrische step niet verplicht.
 • Controleer bij het huren van een elektrische step de verzekeringsvoorwaarden in het huurcontract.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden
 • Verplicht in winterperiode bij winterse omstandigheden en bij bord - Het gebruik van winterbanden is verplicht van 1 november t/m 31 maart als de weg is bedekt met sneeuw of ijs en als de temperatuur lager is dan 4°C terwijl er kans is op sneeuwval of ijzel. Deze periode kan worden vervroegd en/of verlengd als de weersomstandigheden dat vereisen.
 • Let op: Op wegen waar een rond blauw bord staat met daarop een witte afbeelding van een auto en een sneeuwvlok (meestal in berggebieden), zijn winterbanden ook buiten de aangegeven periode verplicht ongeacht de weersomstandigheden en zelfs als het wegdek vrij is van sneeuw of ijs. Dit bord is onder andere te vinden op de D1/E65 tussen Praag en Brno.
 • Een band met de aanduiding M+S, MS of M&S wordt als winterband beschouwd. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop zowel de aanduiding M+S als het sneeuwvloksymbool (3PMSF) wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • De voorgeschreven minimale profieldiepte voor winterbanden is 4 mm.
 • Winterbanden moeten op alle wielen van de auto worden gemonteerd.
 • Als je op zomerbanden rijdt tijdens winterse omstandigheden en betrokken raakt bij een ongeval, bestaat de kans dat je (mede)aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval omdat je het verkeer onnodig in gevaar hebt gebracht.
Sneeuwkettingen
 • Verplicht bij bord - Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dat wordt aangegeven met een rond, blauw bord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat.
 • Soms heeft dit verkeersbord een onderbord met de tekst Pri souvislé snehové vrstve (bij ononderbroken sneeuwlaag) wat betekent dat sneeuwkettingen alleen mogen worden gebruikt als de weg geheel, of vrijwel geheel, met een sneeuw- of ijslaag is bedekt.
 • Ook in het algemeen geldt dat het gebruik van sneeuwkettingen alleen is toegestaan als de wegen met een sneeuw- of ijslaag zijn bedekt, zodat het wegdek beschermd is tegen de sneeuwkettingen.
 • Als sneeuwkettingen worden gebruikt, is de maximumsnelheid 50 km/h.
Spijkerbanden
 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is verboden.
Bijzonderheden

Zware voertuigen

 • Voor voertuigen met een toegestane maximummassa van 3500 kg of meer is het gebruik van winterbanden verplicht van 1 november t/m 31 maart ongeacht de weersomstandigheden.
 • Voor deze voertuigen moeten de winterbanden ten minste op de aangedreven wielen worden gemonteerd.
 • De minimale profieldiepte van winterbanden voor zwaardere voertuigen is 6 mm.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Tsjechië wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Bruine borden geven toeristische informatie.
 • Een rechthoekig wit bord met een zwarte plaatsnaam geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.
Auto en motor
 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en een auto die deels is bedekt met horizontale zwarte lijnen, waarschuwt voor mist.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn. 
 • Let op: Een rond blauw bord met daarop een witte auto en daaronder een sneeuwkristal betekent dat winterbanden verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een witte koplamp en naar beneden gerichte stralen betekent dat bestuurders dimlicht moeten voeren.
 • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.
Fiets en voetganger
 • Behalve het bekende ronde blauwe bord Fietspad, zijn er ook vergelijkbare borden die een fiets-/voetpad aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.
Aanduidingen
TsjechischNederlands
Cyklisto, sesedni z kolaFietsers afstappen
Bezpečný odstupAfstand houden
Dej prednost tramvajiVoorrang verlenen aan trams
Nebezpecná zatáckaGevaarlijke bocht
NehodaOngeval
NemocniceZiekenhuis
ObjíždkaOmleiding
OdbocteKeren
OkruhRingweg
Peší zonáVoetgangersgebied
PozorLet op!
Pri snehu a nálediWeg gesloten vanwege sneeuw en ijs
Prujezd zakázánGeen doorgaand verkeer
Stuj, stopStoppen
VlevoLinks
VpravoRechts
Zákaz parkovánNiet parkeren
Za mokraSlipgevaar
Zmena prednosti v jízdeEinde voorrangsweg

Speciaal voor jou geselecteerd

Pechhulp in het buitenland
Vanaf7,95per maand

Pechhulp in het buitenland

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.
Shop alles voor je vakantie
Shop nu

Shop alles voor je vakantie

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.
ANWB Reisverzekering

ANWB Reisverzekering

Met de doorlopende reisverzekering van de ANWB kun je erop vertrouwen dat alles écht goed geregeld is.
ANWB Creditcard
vanaf16.-per jaar

ANWB Creditcard

Speciaal voor leden zijn er de ANWB Creditcards. Overal op vakantie veilig en verzekerd betalen. Dat voelt goed!