Gebruik dashcam

Dashcams worden steeds vaker gebruikt. Je kunt er mooie routes mee filmen. Soms kunnen de beelden ook als bewijs worden gebruikt bij een ongeluk of schade. Het gebruik van een dashboardcamera kan problemen opleveren.

Meestal is er geen specifieke wetgeving die het gebruik van een dashcam verbiedt of toestaat. Maar het gebruik van een dashcam kan vanwege privacywetgeving en/of filmen in openbare ruimten problematisch zijn. Met een dashcam worden beelden geregistreerd, waardoor personen direct of indirect (via de kentekenplaat) kunnen worden geïdentificeerd. Het -zonder toestemming van de gefilmde personen- publiceren van deze opnames is meestal niet toegestaan.

Daarnaast geldt dat de dashcam zo moet worden aangebracht dat het zicht niet wordt belemmerd. De bestuurder mag niet worden afgeleid door het gebruik van de dashcam. In veel landen mag de camera tijdens het rijden niet bediend worden. Staat jouw land er niet tussen dan is er helaas geen verdere informatie beschikbaar.

Land verboden/niet verboden gebruik als bewijs aanvullende opmerkingen
België niet verboden

Het is aan de rechter om te besluiten of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs.

Voor de rechtsgeldigheid van de opname moeten gefilmde personen direct na een ongeval op de hoogte worden gebracht dat opname wordt gebruikt in een procedure

Het zonder uitdrukkelijke toestemming van gefilmde personen is het verspreiden of publiceren van beelden verboden.

Aanbevolen wordt beelden zo snel mogelijk te verwijderen.

Denemarken niet verboden Geen informatie beschikbaar

De dashcam en het snoer mogen het zicht niet blokkeren.

Het is niet toegestaan zonder toestemming te filmen op privé terreinen.

Daarnaast moet rekening gehouden worden met privacywetgeving.

Duitsland Er is geen specifieke wetgeving maar gebruik wordt afgeraden In uitzonderlijke gevallen kan een rechter toestemming geven voor het gebruik van beelden. Dit betreft alleen korte beelden van 30seconden die telkens overschreven worden. De Duitse rechter heeft een uitspraak gedaan over het gebruik van dashcams. Hieruit blijkt dat het gebruik van een dashcam/publiceren van de beelden is niet toegestaan vanwege privacyschending en dat een boete wordt opgelegd.

Groot-Brittannië 

en

Noord-Ierland

niet verboden Geen informatie beschikbaar

De dashcam mag niet afleiden en mag het zicht niet belemmeren.

De privacywetgeving moet worden gerespecteerd bij publiceren van beelden.

Finland niet verboden De beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure. Het verspreiden of publiceren van de beelden is  verboden als dit kan leiden tot een schending van de privacy van de gefilmde personen.
Frankrijk

niet verboden

De beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure. De privacywetgeving moet worden gerespecteerd bij het publiceren van de beelden.
Hongarije

niet verboden

De beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure.

Filmen mag alleen in lage resolutie.

Niet benodigde data moet binnen 5 dagen gewist worden.

Het publiceren van de beelden is alleen toegestaan als de beelden zijn geanonimiseerd i.v.m. wetgeving met betrekking tot databeveiliging en privacywetgeving.

Beelden moeten worden bescherm tegen onbevoegde toegang door derden.

Italië niet verboden Geen informatie beschikbaar

Er is wetgeving m.b.t. data beveiliging en privacy.

Ook kentekenplaten worden gezien als privacy gevoelig en mogen dus niet zonder toestemming gepubliceerd worden.

Kroatië niet verboden Geen informatie beschikbaar

Er moet rekening gehouden worden met de privacywetgeving.

Het maken van filmopnames kan verboden zijn zoals bijvoorbeeld bij grensovergangen.

Luxemburg verboden

Beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure.

Let op: het filmen met een dashcam wordt gezien als strafbaar feit. Hiervoor kun je vervolgd worden.

Wetgeving met betrekking tot databeveiliging verbiedt nadrukkelijk het gebruik van de dashcam.

Je mag wel een dashcam meenemen maar niet gebruiken.

Nederland niet verboden Het is aan de rechter om te besluiten of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs Bij publicatie van de beelden moet rekening gehouden worden met de privacy. Publicatie kan verboden zijn als personen zijn te identificeren.
Noorwegen niet verboden De beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure. Het is niet toegestaan de beelden te delen via social media.
Oostenrijk verboden

Beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure.

Let op: je kunt een boete krijgen omdat je hebt gefilmd met een dashcam.

Er geldt een algemeen verbod op het zonder toestemming filmen van personen in openbare ruimten. Dit verbod geldt ook voor dashcamopnames.

Polen niet verboden Het is aan de rechter om te besluiten of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs. Bij publicatie van de beelden moet rekening gehouden worden met de privacy.
Portugal verboden Geen informatie beschikbaar.

Het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens zoals dashcambeelden mag alleen als er een vergunning is afgegeven door de Portugese Data Protection Autoriteit.

Slovenië niet verboden Geen informatie beschikbaar. Het is niet toegestaan beelden te publiceren, die te herleiden zijn tot personen, tenzij er toestemming door de betrokkenen is gegeven.
Spanje

ten zeerste afgeraden

Geen informatie beschikbaar.

Er mag niet zomaar gefilmd worden in openbare ruimte.

De dashcam mag niet afleiden, mag het zicht niet belemmeren en mag niet bediend worden tijdens het rijden.

Er gelden specifieke regels m.b.t. databeveiliging.

Er is toestemming nodig van inzittenden.

Tsjechië niet verboden

Beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure. De tegenpartij moet hiervan wel op de hoogte worden gesteld.

Het beeldmateriaal wordt gezien als indirect bewijs.

De dashcam mag het zicht niet belemmeren.

Het is niet toegestaan de beelden zonder toestemming te publiceren.

Zwitserland ten zeerste afgeraden Het is aan de rechter om te besluiten of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs.

Het gebruik van een dashcam is in verband met privacywetgeving problematisch

De dashcam mag alleen op het dashboard of windscherm en mag het zicht daarbij niet belemmeren.

De dashcam mag niet bediend worden tijdens het rijden.

Publicatie van beelden valt onder de privacywetgeving.

Zweden niet verboden Geen informatie beschikbaar.

De privacywetgeving moet worden gerespecteerd bij het publiceren van beelden.

Gemaakte opnames moeten continu overschreven worden.