Deze site ondersteunt de browser Internet Explorer niet meer. Wij raden aan om Microsoft Edge of Chrome te gebruiken.

Naar artikel

Verkeersregels in Portugal

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders die korter dan drie jaar een rijbewijs hebben, geldt een limiet van 0,2 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een koptelefoon of oortjes is verboden. Je mag alleen een speciale headset gebruiken die slechts is uitgerust met één oortje. 
 • Let op: Het is ook verboden een headset met twee oortjes of een koptelefoon te gebruiken en dan slechts één oortje in te doen of slechts één oor te bedekken.

Rijden in de bergen 

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde kom zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt, tenzij dat gevaar voor ze oplevert. 
 • Voetgangers mogen in het donker of bij slecht zicht niet naast elkaar lopen, maar moeten achter elkaar lopen. 

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven. Deze regel geldt ook voor een T-splitsing.
 • Je moet voorrang verlenen aan overstekende passagiers die uit een tram zijn gestapt bij een tramhalte zonder vluchtheuvel.
 • Je moet altijd voorrang verlenen aan militairen, militaire colonnes en politie-escortes en aan voertuigen op rails.
 • Je mag uitsluitend een kruising oprijden als je weet dat je daarna ongehinderd verder kunt rijden. Als je bij druk verkeer naar verwachting midden op de kruising stil zult blijven staan, mag je de kruising niet oprijden, ook al heb je voorrang of staat het stoplicht op groen.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde op wil rijden, moet voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.

Passeren

 • Op smalle wegen waar voertuigen elkaar niet kunnen passeren, moet het voertuig dat zich het dichtst bij een uitwijkplaats bevindt, uitwijken en indien nodig achteruitrijden. Als de afstand van beide voertuigen tot de uitwijkplaats gelijk is, moet het lichtste voertuig uitwijken of achteruitrijden. 
 • Motorvoertuigen hebben bij het passeren in alle gevallen voorrang op andere voertuigen.
 • Een voertuig dat meer dan 2 m breed is, moet indien nodig stoppen om het passeren te vergemakkelijken.

Inhalen

 • Als je wordt ingehaald, moet je zo veel mogelijk aan de rechterkant van de weg gaan rijden en mag je niet versnellen. 
 • Je mag een stilstaande tram alleen voorbijrijden als er een vluchtheuvel voor in- en uitstappende passagiers aanwezig is.
 • Automobilisten die een fietser inhalen, moeten een zijdelingse afstand tot de fietser aanhouden van minstens 1,5 m.

Stilstaan

 • Je mag een voertuig niet laten stilstaan op de volgende plaatsen:
  • Op bruggen en viaducten en in tunnels en onderdoorgangen.
  • Binnen 5 m van een voetgangers- of fietsoversteekplaats.
  • Binnen 6 m van een tramhalte.
  • Binnen 5 m voor en 25 m na een bushalte.
  • Buiten de bebouwde kom binnen 50 m van een kruispunt, wegsplitsing, bocht of andere onoverzichtelijke wegsituatie.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), tenzij wordt aangeven dat parkeren aan de rechterkant niet mag en aan de linkerkant wel.
 • Parkeren is verboden op de volgende plaatsen:
  • Binnen 5 m van kruisingen of bochten als je voertuig mogelijk niet op tijd te zien is.
  • Binnen 3 m van een tramhalte en binnen 10 m van een bushalte (of andere halte voor passagiers).
  • Ter hoogte van een gele streep langs de weg of stoep.
  • Binnen 10 m van een spoorwegovergang.
  • Binnen 5 m van een tankstation.
 • In de centra van veel grotere steden, zoals Lissabon, Oporto, Sebutal en Albufeira, moet je betalen om te mogen parkeren. Parkeren kan in blauw gemarkeerde gebieden met een parkeerschijf, die onder andere verkrijgbaar is bij politiebureaus.

Alarmlichten

 • Bestuurders zijn verplicht op snelwegen hun alarmlichten te gebruiken om medeweggebruikers te waarschuwen bij plotseling afremmen, bij het naderen van een file of bij andere gevaren, zoals ongevallen.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het verboden om 's nachts geluidssignalen te geven, tenzij er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Buiten de bebouwde kom mag je een geluidssignaal geven bij gevaar, als je wilt inhalen en bij onoverzichtelijke verkeerssituaties.

Rijstroken

 • Op wegen met verkeer in twee richtingen kan een wisselstrook voorkomen, aan beide zijden gekenmerkt door een dubbele onderbroken streep. Deze rijstrook is bestemd voor gebruik in beide rijrichtingen. Voertuigen die van deze strook gebruikmaken, moeten te allen tijde dimlicht voeren.
 • Op snelwegen zijn groene rijstroken alleen bestemd voor bestuurders die gebruikmaken van een automatisch betalingssysteem.

Maximumsnelheid Portugal

 Binnen bebouwde komBuiten bebouwde komAutowegenAutosnelwegen
Bromfiets4045verbodenverboden
Motor < 50 cm³4060verbodenverboden
Motor > 50 cm³5090100120
Motor > 50 cm³ met zijspan of aanhanger507080100
Personenauto, camper met toegestane maximummassa < 3500 kg5090100120
Personenauto met aanhangwagen/caravan507080100 (A)
Camper met toegestane maximummassa > 3500 kg507090110
 • A: De ANWB adviseert je om met een caravan of aanhangwagen de Nederlandse maximumsnelheid van 90 km/h aan te houden. Rij hooguit 100 km/h als je combinatie daar geschikt voor is. Je kunt dit bijvoorbeeld controleren met de rekentool 'caravantrekker' (anwb.nl/auto/trekauto): als de ANWB het rijden met jouw combinatie een veilig keuze vindt én als de prestaties van de combinatie bij 80 of 90 km/h voldoende zijn (minstens 4 sterren), kun je overwegen 100 km/h te rijden waar dat is toegestaan.
 • De maximumsnelheden worden overal goed met borden aangegeven.
 • Op autosnelwegen geldt een minimumsnelheid van 50 km/h.
 • Op woonerven geldt een maximumsnelheid van 20 km/h.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Auto en camper

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht is verplicht in tunnels en op wisselstroken (rijstroken waarop de rijrichting kan worden omgedraaid).
 • Verder zijn automobilisten, net als in Nederland, overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

 • Let op: Kinderen jonger dan 12 jaar die kleiner zijn dan 1,35 m, mogen niet voorin zitten; zij mogen uitsluitend achterin in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger met veiligheidsgordels worden vervoerd.
 • Kinderen mogen alleen voorin zitten in de volgende gevallen:
  • Kinderen jonger dan 3 jaar mogen voorin worden vervoerd in een kinderzitje waarin het kind met de rug naar voren wordt geplaatst. In dat geval moet de airbag echter uitgeschakeld zijn.
  • Kinderen van 3 jaar of ouder mogen alleen voorin in een kinderzitje of op een zittingverhoger worden vervoerd als achterin geen zitplaatsen of geen veiligheidsgordels aanwezig zijn.
 • In een auto zonder veiligheidsgordels mogen geen kinderen jonger dan 3 jaar worden vervoerd. 

Lading

 • Lading mag niet uitsteken aan de zijkant en mag aan de voorzijde niet meer dan 55 cm en aan de achterzijde niet meer dan 45 cm uitsteken.
 • Net als in Spanje, moet ook in Portugal naar achter uitstekende lading altijd voorzien zijn van een wit markeringsbord met 3 rode strepen. 
Fietsendrager
 • Volgens de Portugese wetgeving is het vervoer van een fietsendrager met fietsen op de trekhaak van een auto toegestaan mits aan de volgende strenge eisen wordt voldaan:
  • De trekhaak moet zijn goedgekeurd en aantoonbaar geschikt zijn voor de belasting.
  • De fietsen mogen niet breder zijn dan de auto.
  • De fietsendrager met fietsen mag vanaf de trekhaak niet verder naar achteren uitsteken dan 45 cm.
  • De fietsendrager moet zijn goedgekeurd door de EU.
  • De kentekenplaat, reflectoren en de hele verlichting moeten volledig zichtbaar blijven. Als dat niet het geval is, moet de fietsendrager zijn voorzien van een eigen verlichtingsbalk. Voor een auto met een Portugees kenteken is ook een mistlamp op de fietsendrager verplicht.
 • Let op: Fietsen die achter een auto, camper of caravan op een fietsendrager worden vervoerd moeten altijd voorzien zijn van een wit markeringsbord met 3 rode strepen. Dit geldt ook voor een fietsendrager zonder fietsen of een fietsendrager in ingeklapte toestand.
 • Overigens wordt het vervoer van fietsen op een fietsendrager op de trekhaak door de Portugese overheid afgeraden (dit geldt niet voor een camper).
 • Voor het vervoer van fietsen achter op de auto op een rek dat niet op de trekhaak rust, gelden iets minder strenge eisen:
  • De fietsen mogen in de breedte niet verder uitsteken dan de zijspiegels.
  • De fietsen mogen naar achteren niet verder uitsteken dan 45 cm.
  • De reflectoren, kentekenplaat en verlichting moeten volledig zichtbaar blijven.
 • De Portugese overheid adviseert fietstoeristen om fietsen boven op de auto te vervoeren. Voor vervoer van fietsen boven op de auto gelden de volgende eisen:
  • De fietsen mogen in de breedte niet uitsteken.
  • De fietsen mogen in de lengte niet meer dan 55 cm naar voren en 45 cm naar achteren uitsteken.
  • De auto met fietsen mag in totaal niet hoger zijn dan 4 m.
Kentekenplaat en NL-sticker
 • Als de fietsendrager of bagagebox op je trekhaak de kentekenplaat van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet je er een witte kentekenplaat op aanbrengen met het kenteken van je voertuig.
 • Je moet in dat geval ook een ovale witte NL-sticker aanbrengen op de fietsendrager of bagagebox. Je mag de sticker niet op de witte kentekenplaat plakken. Je kunt de NL-sticker eventueel op een fiets aanbrengen. Een NL-sticker is verkrijgbaar in de webwinkel van de ANWB.
Markeringsbord
 • Een markeringsbord voor uitstekende lading, zoals een fietsendrager, moet een reflecterend aluminium of plastic waarschuwingsbord zijn van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar bij de webwinkel van de ANWB.

Dashcam

 • Het gebruik van een dashboardcamera in je auto kan handig zijn, bijvoorbeeld voor het registreren van een aanrijding. Let op: in sommige landen is het gebruik van een dashcam vanwege data- en privacywetgeving problematisch of zelfs verboden. Kijk voor details op anwb.nl/juridisch-advies

Slepen

 • Zelf slepen is in Portugal verboden. Je dient een gespecialiseerd bergingsbedrijf in te schakelen.
 • Tijdens het slepen moeten de alarmlichten ingeschakeld zijn.

Bijzonderheden

Zelf repareren
 • Het is in Portugal verboden je auto te repareren langs de openbare weg, tenzij dat echt noodzakelijk is om de auto bij pech van de rijbaan te kunnen halen of als het om een heel eenvoudige reparatie gaat, waarna je je weg weer kunt vervolgen.

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

 NederlandPortugalopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m (A)
Lengte combinatie18 m18,75 m (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

ECE 70 markeringsplaten

 • In Spanje moeten achter op een voertuigcombinatie (zoals een auto of camper met caravan of aanhangwagen) die langer is dan 12 m (inclusief fietsendrager en dergelijke), ECE 70-markeringsplaten worden aangebracht. Dit zijn reflecterende gele platen met een rode rand.
 • Er zijn platen met verschillende afmetingen toegestaan:
  • Twee korte platen van 50 x 25 cm (plaats deze in horizontale of verticale stand links en rechts op de achterzijde van de aanhanger).
  • Eén lange plaat van 130 x 25 cm (plaats deze in horizontale stand midden op de achterzijde van de aanhanger).
  • Ook platen met iets afwijkende afmetingen (zoals 56 x 20 cm of 113 x 20 cm) zijn toegestaan.
 • De platen moeten worden aangebracht op een hoogte van 50 tot 150 cm boven het wegdek.
 • De platen zijn onder meer verkrijgbaar bij obelink.nl en heuts.nl (zoek op ECE 70) en bij automaterialenwinkels. Let er bij aankoop op dat het ECE 70-keurmerk (of ECE 70-01) op de platen is aangebracht. 
 • Deze markeringsplaten mogen ook in Portugal worden gevoerd. Voor zover bekend is het voeren van deze markeringsplaten in andere Europese landen, zoals Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk, niet toegestaan.

Fietsen

 • Fietsen mogen achter op een caravan worden vervoerd, mits zij aan de zijkant niet uitsteken en aan de achterzijde niet meer dan 45 cm uitsteken.

Parkeren

 • Het parkeren van een losgekoppelde aanhanger op de openbare weg is niet toegestaan.

Motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • De bestuurders en passagier(s) van een trike of quad zijn verplicht een helm te dragen, tenzij het voertuig een gesloten carrosserie of veiligheidscel heeft en de zitplaatsen zijn uitgerust met veiligheidsgordels.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren mits deze zich goed kan vasthouden en de voeten op de voetsteunen kan laten rusten.
 • Het is verboden om kinderen die jonger zijn dan 7 jaar, op de motor te vervoeren.

Aanhanger

 • Een aanhanger mag achter de motor gekoppeld worden.

Bromfiets en snorfiets

 • In Portugal bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren.
 • Het is verboden kinderen onder de 7 jaar op een bromfiets te vervoeren.

Fiets

Helm

 • Het is niet verplicht een helm te dragen op een gewone fiets, maar dit wordt wel geadviseerd.
 • Kinderen die achter op de fiets worden vervoerd, moeten wel een helm dragen. Dit geldt niet voor baby's.
 • Het dragen van een helm is verplicht op een elektrische fiets.

Mobiele telefoon

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes is verboden, tenzij slechts één oor wordt bedekt of slechts één oortje wordt gebruikt.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet een reflector hebben op het achterspatbord en aan de zijkant op de spaken van elk wiel (minstens drie per wiel) of reflecterende banden aan beide kanten van de wielen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Het is toegestaan een passagier te vervoeren mits de fiets is voorzien van een speciale zitplaats.
 • Kinderen tot 7 jaar mogen alleen op de fiets worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderzitje en met een helm op.

Fietsende kinderen

 • Kinderen tot 10 jaar mogen op de stoep rijden, mits ze voetgangers niet hinderen of in gevaar brengen.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld.

Naast elkaar rijden

 • Naast elkaar rijden is alleen toegestaan op het fietspad.

Fietsen onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

Plaats op de weg

 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Bij het ontbreken van een fietspad moet zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg worden gereden.

Elektrische fiets

 • Voor een elektrische fiets (bicicleta elétrica) met trapondersteuning tot 25 km/h die een vermogen heeft van maximaal 250 watt, gelden vrijwel dezelfde regels als voor een gewone fiets.
 • Let op: Het is voor zover bekend verplicht een goedgekeurde fietshelm te dragen op een elektrische fiets (deze regel staat echter ter discussie in Portugal).
 • Met een elektrische fiets moet waar mogelijk op het fietspad worden gereden.

Speedpedelec

 • Voor een speedpedelec met trapondersteuning tot 45 km/h gelden voor zover bekend dezelfde regels als voor een bromfiets.
 • De bestuurder is verplicht een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) te dragen. Voor zover bekend is het dragen van een speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776:2016) niet toegestaan.

Fietsendrager

 • Op een fietsendrager (zelfs in ingeklapte toestand) moet altijd een rood-wit markeringsbord bevestigd zijn. 
 • Meer informatie over de strenge regels voor het vervoer van fietsen op een fietsendrager vind je bij Auto en camper.

Elektrische step

 • In Portugal wordt een elektrische step een trotinete elétrica genoemd.
 • Je mag met een elektrische step op de openbare weg mits aan de eisen wordt voldaan. 

Eisen

 • De elektrische step mag een vermogen hebben van maximaal 250 watt, niet sneller kunnen dan 25 km/h en moet uitgerust zijn met remmen, een bel, verlichting en reflectoren.
 • Minimumleeftijd: geen.
 • Rijbewijs: niet nodig.
 • Helm: verplicht

Verkeersregels

 • Je moet je houden aan de verkeersregels en verkeerstekens voor fietsers
 • Het is verboden op de stoep te rijden.
 • Je moet rijden op het fietspad als dat aanwezig is en anders op de rijbaan.
 • De maximumsnelheid is 25 km/h.
 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Met twee personen op een elektrische step rijden is verboden.
 • Een telefoon vasthouden is verboden.
 • Het dragen van een hoofdtelefoon of oortjes op de step is verboden.

Verzekering

 • In Portugal is een speciale aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht voor een elektrische step. 
 • Controleer bij het huren van een elektrische step de verzekeringsvoorwaarden in het huurcontract.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden

 • Niet verplicht - Het gebruik van winterbanden in Portugal is niet verplicht.
 • Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.

Sneeuwkettingen

 • Toegestaan - Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan op wegen die bedekt zijn met sneeuw of ijs.
 • In bergachtige gebieden wordt in de winter het meenemen van sneeuwkettingen aangeraden.
 • Let op: In Frankrijk en Spanje kan bij winterse omstandigheden het gebruik van sneeuwkettingen verplicht worden gesteld.

Spijkerbanden

 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is verboden.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Portugal komen in grote lijnen overeen met die in Nederland.
 • Een rechthoekig wit bord met een zwarte plaatsnaam geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.

Auto en motor

 • Een rond blauw bord met een witte koplamp en naar beneden gerichte stralen betekent dat bestuurders dimlicht moeten voeren.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en met een afbeelding van een auto omringd door zwarte stippen waarschuwt voor slecht zicht.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een wit rond bord met een rode rand, een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl en daaroverheen een rode diagonale balk betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.

Motor en bromfiets

 • Portugal kent een extra variant op het inhaalverbod. Op het verbodsbord staat rechts een zwarte personenauto en links een rode motor afgebeeld: Verbod voor motoren en bromfietsen om motorvoertuigen in te halen.

Fiets en voetganger

 • Behalve het bekende ronde blauwe bord Fietspad, zijn er ook vergelijkbare borden die een fiets-/voetpad aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.

Aanduidingen

PortugeesNederlands
AtençãoVoorzichtig, Let op
Auto-estrada (AE)Snelweg
CuidadoVoorzichtig, Let op
Curva perigosaGevaarlijke bocht
Dê a prioridadeVoorrang verlenen
DevagarLangzaam
DesvioOmleiding
Estacionamento proibidoParkeerverbod
EstacionarParkeren
Estrada fechadaWeg afgesloten
GeloIJs
NeveSneeuw
PedágioTol
PedestreVoetganger
PerigoGevaar
PermitidoToegestaan
ProhibidoVerboden
Sentido únicoEenrichtingsverkeer
Stop, pareStoppen
VireKeren

Speciaal voor jou geselecteerd

Pechhulp in het buitenland
vanaf7,95per maand

Pechhulp in het buitenland

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.
Shop alles voor je vakantie
Shop nu

Shop alles voor je vakantie

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.
ANWB Reisverzekering
Nu10%korting

ANWB Reisverzekering

Met de doorlopende reisverzekering van de ANWB kun je erop vertrouwen dat alles écht goed geregeld is.
ANWB Creditcard
vanaf16.-per jaar

ANWB Creditcard

Speciaal voor leden zijn er de ANWB Creditcards. Overal op vakantie veilig en verzekerd betalen. Dat voelt goed!