Naar artikel

Verkeersregels in Portugal

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.
Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders die korter dan drie jaar een rijbewijs hebben, geldt een limiet van 0,2 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsen en elektrische steps) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes is verboden. Je mag alleen een speciale headset gebruiken die slechts is uitgerust met één oortje. 
 • Let op: Het is ook verboden een headset met twee oortjes of een hoofdtelefoon te gebruiken en dan slechts één oortje in te doen of slechts één oor te bedekken.

Veilig inhalen

 • Automobilisten die een fietser inhalen, moeten een zijdelingse afstand tot de fietser aanhouden van minstens 1,5 m.

Rijden in de bergen 

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde kom zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt, tenzij dat gevaar voor ze oplevert. 
 • Voetgangers mogen in het donker of bij slecht zicht niet naast elkaar lopen, maar moeten achter elkaar lopen. 
Basisverkeersregels
 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven. Deze regel geldt ook voor een T-splitsing.
 • Je moet voorrang verlenen aan overstekende passagiers die uit een tram zijn gestapt bij een tramhalte zonder vluchtheuvel.
 • Je moet altijd voorrang verlenen aan militairen, militaire colonnes en politie-escortes en aan voertuigen op rails.
 • Je mag uitsluitend een kruising oprijden als je weet dat je daarna ongehinderd verder kunt rijden. Als je bij druk verkeer naar verwachting midden op de kruising stil zult blijven staan, mag je de kruising niet oprijden, ook al heb je voorrang of staat het stoplicht op groen.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde op wil rijden, moet voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.
 • Let op: Je moet als automobilist ook voorrang verlenen aan fietsers, ruiters en door dieren getrokken voertuigen die zich al op de rotonde bevinden.

Passeren

 • Op smalle wegen waar voertuigen elkaar niet kunnen passeren, moet het voertuig dat zich het dichtst bij een uitwijkplaats bevindt, uitwijken en indien nodig achteruitrijden. Als de afstand van beide voertuigen tot de uitwijkplaats gelijk is, moet het lichtste voertuig uitwijken of achteruitrijden. 
 • Motorvoertuigen hebben bij het passeren in alle gevallen voorrang op andere voertuigen.
 • Een voertuig dat meer dan 2 m breed is, moet indien nodig stoppen om het passeren te vergemakkelijken.

Inhalen

 • Als je wordt ingehaald, moet je zo veel mogelijk aan de rechterkant van de weg gaan rijden en mag je niet versnellen. 
 • Je mag een stilstaande tram alleen voorbijrijden als er een vluchtheuvel voor in- en uitstappende passagiers aanwezig is.

Parkeren en stilstaan

 • Je mag een voertuig niet laten stilstaan of parkeren op de volgende plaatsen:
  • Op bruggen, viaducten, rotondes, in tunnels en onderdoorgangen en op plekken waar het zicht slecht is.
  • Binnen 5 m van een kruising, een rotonde of een voetgangers- of fietsoversteekplaats.
  • Binnen 6 m voor en 25 na een tramhalte.
  • Binnen 5 m voor en 25 m na een bushalte.
  • Buiten de bebouwde kom binnen 50 m van een kruispunt, wegsplitsing, bocht of andere onoverzichtelijke wegsituatie.
 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), tenzij wordt aangeven dat parkeren aan de rechterkant niet mag en aan de linkerkant wel.
 • Parkeren is verboden waar stilstaan verboden is en op onder andere de volgende plaatsen:
  • Ter hoogte van een gele streep langs de weg of stoep.
  • Binnen 10 m van een spoorwegovergang.
  • Binnen 5 m van een tankstation.
 • In de centra van veel grotere steden, zoals Lissabon, Oporto, Sebutal en Albufeira, moet je betalen om te mogen parkeren. Parkeren kan in blauw gemarkeerde gebieden met een parkeerschijf, die onder andere verkrijgbaar is bij politiebureaus.

Waarschuwingslichten

 • Bestuurders zijn verplicht op snelwegen hun waarschuwingslichten te gebruiken om medeweggebruikers te waarschuwen bij plotseling afremmen, bij het naderen van een file of bij andere gevaren, zoals ongevallen.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het verboden om 's nachts geluidssignalen te geven, tenzij er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Buiten de bebouwde kom mag je een geluidssignaal geven bij gevaar, als je wilt inhalen en bij onoverzichtelijke verkeerssituaties.

Rijstroken

 • Op wegen met verkeer in twee richtingen kan een wisselstrook voorkomen, aan beide zijden gekenmerkt door een dubbele onderbroken streep. Deze rijstrook is bestemd voor gebruik in beide rijrichtingen. Voertuigen die van deze strook gebruikmaken, moeten te allen tijde dimlicht voeren.
 • Op snelwegen zijn groene rijstroken alleen bestemd voor bestuurders die gebruikmaken van een automatisch betalingssysteem.

Afval

 • Het is verboden om afval of andere objecten uit het raam te gooien en de boete hiervoor kan aanzienlijk zijn.

Maximumsnelheid Portugal

 Binnen bebouwde komBuiten bebouwde komAutowegenAutosnelwegen
Bromfiets4045verbodenverboden
Motor > 50 cm³5090100120
Motor > 50 cm³ met zijspan of aanhanger507080100
Personenauto, camper < 3500 kg5090100120
Met aanhangwagen/caravan507080100 (A)
Camper > 3500 kg508090110
 • A: De ANWB adviseert je om met een caravan of aanhangwagen de Nederlandse maximumsnelheid van 90 km/h aan te houden. Rij hooguit 100 km/h als je combinatie daar geschikt voor is. Je kunt dit bijvoorbeeld controleren met de rekentool 'caravantrekker' (anwb.nl/auto/trekauto): als de ANWB het rijden met jouw combinatie een veilig keuze vindt én als de prestaties van de combinatie bij 80 of 90 km/h voldoende zijn (minstens 4 sterren), kun je overwegen 100 km/h te rijden waar dat is toegestaan.
 • Let op: Bij druk verkeer dien je je snelheid aan te passen. Doe je dat niet, dan wordt dat gezien als een ernstige overtreding.
 • De maximumsnelheden worden overal goed met borden aangegeven.
 • Op autosnelwegen geldt een minimumsnelheid van 50 km/h.
 • In woonwijken geldt een maximumsnelheid van 20 km/h.
 • Op de Ponte 25 de Abril (25 aprilbrug) over de rivier de Taag geldt een maximumsnelheid tussen de 40 en 60 km/h.
Flitspaalsignalering
 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Auto en camper

Verlichting
 • Automobilisten, net als in Nederland, overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd (door regen, sneeuw, mist, rook, stof etc.).
 • Het voeren van dimlicht is ook verplicht in tunnels en op wisselstroken (rijstroken waarop de rijrichting kan worden omgedraaid)
Kinderen
 • Let op: Kinderen jonger dan 12 jaar die kleiner zijn dan 1,35 m, mogen niet voorin zitten; zij mogen uitsluitend achterin in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger met veiligheidsgordels worden vervoerd.
 • Kinderen mogen alleen voorin zitten in de volgende gevallen:
  • Kinderen jonger dan 3 jaar mogen voorin worden vervoerd in een kinderzitje waarin het kind met de rug naar voren wordt geplaatst. In dat geval moet de airbag echter uitgeschakeld zijn.
  • Kinderen van 3 jaar of ouder mogen alleen voorin in een kinderzitje of op een zittingverhoger worden vervoerd als achterin geen zitplaatsen of geen veiligheidsgordels aanwezig zijn.
 • In een auto zonder veiligheidsgordels mogen geen kinderen jonger dan 3 jaar worden vervoerd. 
Lading
 • Lading mag niet uitsteken aan de zijkant en mag aan de voorzijde niet meer dan 55 cm en aan de achterzijde niet meer dan 45 cm uitsteken.
 • Net als in Spanje, moet ook in Portugal naar achter uitstekende lading altijd voorzien zijn van een wit markeringsbord met 3 rode strepen. 

Fietsendrager

 • Volgens de Portugese wetgeving is het vervoer van een fietsendrager met fietsen op de trekhaak van een auto toegestaan mits aan de volgende strenge eisen wordt voldaan:
  • De trekhaak moet zijn goedgekeurd en aantoonbaar geschikt zijn voor de belasting.
  • De fietsen mogen niet breder zijn dan de auto.
  • De fietsendrager met fietsen mag vanaf de trekhaak niet verder naar achteren uitsteken dan 45 cm.
  • De fietsendrager moet zijn goedgekeurd door de EU.
  • De kentekenplaat, reflectoren en de hele verlichting moeten volledig zichtbaar blijven. Als dat niet het geval is, moet de fietsendrager zijn voorzien van een eigen verlichtingsbalk. Voor een auto met een Portugees kenteken is ook een mistlamp op de fietsendrager verplicht.
 • Let op: Fietsen die achter een auto, camper of caravan op een fietsendrager worden vervoerd moeten altijd voorzien zijn van een wit markeringsbord met 3 rode strepen (zie verderop). Dit geldt ook voor een fietsendrager zonder fietsen of een fietsendrager in ingeklapte toestand.
 • Overigens wordt het vervoer van fietsen op een fietsendrager op de trekhaak door de Portugese overheid afgeraden (dit geldt niet voor een camper).
 • Voor het vervoer van fietsen achter op de auto op een rek dat niet op de trekhaak rust, gelden iets minder strenge eisen:
  • De fietsen mogen in de breedte niet verder uitsteken dan de zijspiegels.
  • De fietsen mogen naar achteren niet verder uitsteken dan 45 cm.
  • De reflectoren, kentekenplaat en verlichting moeten volledig zichtbaar blijven.
 • De Portugese overheid adviseert fietstoeristen om fietsen boven op de auto te vervoeren. Voor vervoer van fietsen boven op de auto gelden de volgende eisen:
  • De fietsen mogen in de breedte niet uitsteken.
  • De fietsen mogen in de lengte niet meer dan 55 cm naar voren en 45 cm naar achteren uitsteken.
  • De auto met fietsen mag in totaal niet hoger zijn dan 4 m.

Kentekenplaat en NL-sticker

 • Als de fietsendrager of bagagebox op je trekhaak de kentekenplaat van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet je er een witte kentekenplaat op aanbrengen met het kenteken van je voertuig.
 • Je moet in dat geval ook een ovale witte NL-sticker aanbrengen op de fietsendrager of bagagebox. Je mag de sticker niet op de witte kentekenplaat plakken. Je kunt de NL-sticker eventueel op een fiets aanbrengen. Een NL-sticker is verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel.

Markeringsbord

 • Een markeringsbord voor uitstekende lading, zoals een fietsendrager, moet een reflecterend aluminium of plastic waarschuwingsbord zijn van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel.
Dashcam
 • Het gebruik van een dashboardcamera in je auto kan handig zijn, bijvoorbeeld voor het registreren van een aanrijding. Let op: in sommige landen is het gebruik van een dashcam vanwege data- en privacywetgeving problematisch of zelfs verboden. Kijk voor details op anwb.nl/juridisch-advies
Slepen
 • Zelf slepen is in Portugal verboden. Je dient een gespecialiseerd bergingsbedrijf in te schakelen.
 • Tijdens het slepen moeten de alarmlichten ingeschakeld zijn.
Zelf repareren
 • Het is in Portugal verboden je auto te repareren langs de openbare weg, tenzij dat echt noodzakelijk is om de auto bij pech van de rijbaan te kunnen halen of als het om een heel eenvoudige reparatie gaat, waarna je je weg weer kunt vervolgen.

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima
 NederlandPortugalopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m (A)
Lengte combinatie18 m18,75 m (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.
ECE 70-markeringsplaten
 • In Spanje moeten achter op een voertuigcombinatie (zoals een auto of camper met caravan of aanhangwagen) die langer is dan 12 m (inclusief fietsendrager en dergelijke), ECE 70-markeringsplaten worden aangebracht. Dit zijn reflecterende gele platen met een rode rand.
 • Er zijn platen met verschillende afmetingen toegestaan:
  • Twee korte platen van 50 x 25 cm (plaats deze in horizontale of verticale stand links en rechts op de achterzijde van de aanhanger).
  • Eén lange plaat van 130 x 25 cm (plaats deze in horizontale stand midden op de achterzijde van de aanhanger).
  • Ook platen met iets afwijkende afmetingen (zoals 56 x 20 cm of 113 x 20 cm) zijn toegestaan.
 • De platen moeten worden aangebracht op een hoogte van 50 tot 150 cm boven het wegdek.
 • De platen zijn onder meer verkrijgbaar bij obelink.nl en heuts.nl (zoek op ECE 70) en bij automaterialenwinkels. Let er bij aankoop op dat het ECE 70-keurmerk (of ECE 70-01) op de platen is aangebracht. 
 • Deze markeringsplaten mogen ook in Portugal worden gevoerd. Voor zover bekend is het voeren van deze markeringsplaten in andere Europese landen, zoals Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk, niet toegestaan.
Fietsen
 • Je mag fietsen achter op een caravan vervoeren, mits ze aan de zijkant niet uitsteken en aan de achterzijde niet meer dan 45 cm uitsteken.
 • Fietsen achter op de caravan moeten altijd voorzien zijn van een reflecterend aluminium of kunststof bord van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen.
Parkeren
 • Het parkeren van een losgekoppelde aanhanger op de openbare weg is niet toegestaan.

Motor

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • De bestuurders en passagier(s) van een trike of quad zijn verplicht een helm te dragen, tenzij het voertuig een gesloten carrosserie of veiligheidscel heeft en de zitplaatsen zijn uitgerust met veiligheidsgordels.
Verlichting
 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.
Passagiers
 • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren mits deze zich goed kan vasthouden en de voeten op de voetsteunen kan laten rusten.
 • Het is verboden om kinderen die jonger zijn dan 7 jaar, op de motor te vervoeren.
Aanhanger
 • Een aanhanger mag achter de motor gekoppeld worden.

Bromfiets en snorfiets

 • In Portugal bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.
 • Voor een elektrische bromfiets (zoals een elektrische huurscooter) gelden dezelfde regels als voor een bromfiets met een benzinemotor.
Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht.
Verlichting
 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.
Passagiers
 • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren, mits de bromfiets een speciale zitplaats heeft voor een passagier.
 • Het is verboden kinderen onder de 7 jaar op een bromfiets te vervoeren.
Aanhanger
 • Je mag met een bromfiets een aanhanger trekken.
Naast elkaar rijden
 • Naast elkaar rijden is verboden.

Fiets

 • De hierna vermelde verkeersregels voor een fiets gelden ook voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h en een vermogen tot 1000 watt (bicicleta elétrica).
 • Het wordt zeer aangeraden een goedgekeurde fietshelm te dragen op een elektrische fiets.
 • Voor een speedpedelec met trapondersteuning tot 45 km/h gelden speciale regels (zie verderop). 
Helm
 • Kinderen die achter op de fiets worden vervoerd, moeten een helm dragen. Dit geldt niet voor baby's.
 • Het is niet verplicht een fietshelm te dragen op een gewone fiets, maar dit wordt wel aangeraden.
 • Het dragen van een goedgekeurde fietshelm wordt zeer aangeraden op een standaard elektrische fiets en is verplicht op een speedpedelec.
Mobiele telefoon
 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.
Hoofdtelefoon of oortjes
 • Je mag geen hoofdtelefoon of oortjes dragen op de fiets.
Verlichting en overige vereisten
 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet een reflector hebben op het achterspatbord en aan de zijkant op de spaken van elk wiel (minstens drie per wiel) of reflecterende banden aan beide kanten van de wielen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.
Passagiers
 • Het is toegestaan een passagier te vervoeren mits de fiets is voorzien van een speciale zitplaats met steun voor handen, voeten en rug.
 • Kinderen tot 7 jaar mogen alleen op de fiets worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderzitje met een steun voor de rug en met voetsteunen. Ze moeten bovendien een fietshelm dragen.
Fietsende kinderen
 • Kinderen tot 10 jaar mogen op de stoep rijden, mits ze voetgangers niet hinderen of in gevaar brengen.
Aanhanger
 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld.
Naast elkaar rijden
 • Met twee fietsers naast elkaar rijden is toegestaan, mits je overige weggebruikers niet hindert of in gevaar brengt.
 • Je mag niet naast elkaar fietsen bij slecht zicht (bijvoorbeeld bij mist of in het donker) of in druk verkeer.
Fietsen onder invloed
 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
Plaats op de weg
 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Bij het ontbreken van een fietspad moet zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg worden gereden.
Speedpedelec
 • Voor een speedpedelec met trapondersteuning tot 45 km/h gelden voor zover bekend dezelfde regels als voor een bromfiets.
 • De bestuurder is verplicht een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05 of 22.06) te dragen. Voor zover bekend is het dragen van een speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776) ook toegestaan.
Fietsendrager
 • Op een fietsendrager (zelfs in ingeklapte toestand) moet altijd een rood-wit markeringsbord bevestigd zijn. 
 • Meer informatie over de strenge regels voor het vervoer van fietsen op een fietsendrager vind je bij Auto en camper.

Elektrische step

 • In Portugal wordt een elektrische step een trotinete elétrica genoemd.
 • Je mag met een elektrische step op de openbare weg mits aan de eisen wordt voldaan. 
Eisen
 • De elektrische step mag een vermogen hebben van maximaal 250 watt, niet sneller kunnen dan 25 km/h en moet uitgerust zijn met remmen, een bel, verlichting en reflectoren.
 • Minimumleeftijd: geen, maar veel verhuurbedrijven hanteren een minimumleeftijd van 18 jaar.
 • Rijbewijs: niet nodig.
 • Helm: aanbevolen, maar niet verplicht. 
Verkeersregels
 • Je moet je houden aan de verkeersregels en verkeerstekens voor fietsers
 • Het is verboden op de stoep te rijden. Kinderen tot 10 jaar mogen wel met de elektrische step op de stoep rijden, mits ze de voetgangers niet hinderen of in gevaar brengen.
 • Je moet rijden op het fietspad als dat aanwezig is en anders op de rijbaan.
 • De maximumsnelheid is 25 km/h.
 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Met twee personen op een elektrische step rijden is verboden.
 • Een telefoon vasthouden is verboden.
 • Het dragen van een hoofdtelefoon of oortjes op de step is verboden.
Verzekering
 • In Portugal is een speciale aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht voor een elektrische step. 
 • Controleer bij het huren van een elektrische step de verzekeringsvoorwaarden in het huurcontract.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden
 • Niet verplicht - Het gebruik van winterbanden in Portugal is niet verplicht.
 • Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
Sneeuwkettingen
 • Toegestaan - Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan op wegen die bedekt zijn met sneeuw of ijs.
 • In bergachtige gebieden wordt in de winter het meenemen van sneeuwkettingen aangeraden.
 • Let op: In Frankrijk en Spanje kan in berggebieden bij winterse omstandigheden het gebruik van sneeuwkettingen verplicht worden gesteld.
Spijkerbanden
 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is verboden.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Portugal komen in grote lijnen overeen met die in Nederland.
 • Een rechthoekig wit bord met een zwarte plaatsnaam geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.
Auto en motor
 • Een rond blauw bord met een witte koplamp en naar beneden gerichte stralen betekent dat bestuurders dimlicht moeten voeren.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en met een afbeelding van een auto omringd door zwarte stippen waarschuwt voor slecht zicht.
 • Een wit driehoekig verkeersbord met een rode rand met daarop een zwarte rotswand met vallende stenen waarschuwt voor het risico van vallende stenen of stenen op de rijbaan.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een wit rond bord met een rode rand, een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl en daaroverheen een rode diagonale balk betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
Motor en bromfiets
 • Portugal kent een extra variant op het inhaalverbod. Op het verbodsbord staat rechts een zwarte personenauto en links een rode motor afgebeeld: Verbod voor motoren en bromfietsen om motorvoertuigen in te halen.
Aanduidingen
PortugeesNederlands
AtençãoVoorzichtig, Let op
Auto-estrada (AE)Snelweg
CuidadoVoorzichtig, Let op
Curva perigosaGevaarlijke bocht
Dê a prioridadeVoorrang verlenen
DevagarLangzaam
DesvioOmleiding
Estacionamento proibidoParkeerverbod
EstacionarParkeren
Estrada fechadaWeg afgesloten
GeloIJs
NeveSneeuw
PedágioTol
PedestreVoetganger
PerigoGevaar
PermitidoToegestaan
ProhibidoVerboden
Sentido únicoEenrichtingsverkeer
Stop, pareStoppen
VireKeren

Speciaal voor jou geselecteerd

Pechhulp in het buitenland 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

Shop nu
Shop alles voor je vakantie 

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.

ANWB Doorlopende Reisverzekering 

Het hele jaar door goed verzekerd met de ANWB Reisverzekering. 24/7 hulp en 5% korting voor leden.

1e jaarextravoordeel
ANWB Creditcard 

Makkelijk je vakantie boeken en wereldwijd snel en veilig betalen. ANWB Visa Silver Card en ANWB Visa Gold Card. Nu het eerste jaar extra voordeel.