Tekens op de weg

Voor veel automobilisten leveren de tekens op de weg meer vragen dan duidelijkheid op. Op deze pagina geven we een overzicht van tekens die voorkomen op het wegdek in Nederland.

Tekens op de weg

  • Een doorgetrokken streep tussen rijstroken of wegen betekent dat een bestuurder deze niet mag overschrijden. Het maakt daarbij niet uit of het een enkele of dubbele streep is. Uitzondering is een doorgetrokken streep (kantlijn) bij een spitsstrook. En als er aan jouw kant van de doorgetrokken streep een onderbroken streep (stippellijn) is aangebracht. In beide gevallen mag de doorgetrokken streep dan wel worden gepasseerd. Boete € 250,-.
  • Een verdrijvingsvlak bestaat uit diagonale strepen of een witte driehoek. Het is niet toegestaan te rijden op een verdrijvingsvlak. Boete € 250,-.
  • Bestuurders moeten altijd stoppen vóór een voor hen bestemde stopstreep. Boete € 100,-.

 

Doorgetrokken kantstrepen
Maximumsnelheid is 100 km/u.

Doorgetrokken middenstrepen
Inhalen is verboden.

Groene vulling in het midden
Benadrukt dat je hier 100km/u mag.

 

Doorgetrokken kantstrepen
Maximumsnelheid is 100km/u.

Onderbroken middenstrepen
Inhalen is toegestaan in veilige situaties.

Groene vulling in het midden
Benadrukt dat je hier 100km/u mag.

 

Onderbroken kantstrepen
Maximumsnelheid is 80km/u.

Doorgetrokken middenstrepen
Inhalen is verboden.

 

 

Onderbroken kantstrepen
­Maximumsnelheid is 80km/u.

Onderbroken middenstrepen
Inhalen is toegestaan in veilige situaties.

 

 

Onderbroken kantstrepen/geen middenstreep
Maximumsnelheid is hier normaal 80 km/u. Vaak staat er een bord 60 km/u. De snelheid die op het bord staat aangegeven geldt als maximumsnelheid.
Is er geen verkeersbord met snelheidsbeperking, dan mag je buiten de bebouwde kom 80 km/u rijden.

Rode/grijze stroken aan de zijkant met fietssymbool
Fietsers op die strook mogen niet gehinderd worden.

 

Onderbroken kantstrepen/geen middenstreep
Maximumsnelheid is hier normaal 80 km/u. Vaak staat er een bord 60 km/u. De snelheid die op het bord staat aangegeven geldt als maximumsnelheid.
Is er geen verkeersbord met snelheidsbeperking, dan mag je buiten de bebouwde kom 80 km/u rijden.

Rode/grijze stroken aan de zijkant zonder fietssymbool
De fietsstrook is smal, houd rekening met fietsers op de rijbaan.

 

Onderbroken kantstrepen/geen middenstreep
Maximumsnelheid is hier normaal 80 km/u. Vaak staat er een bord 60 km/u. De snelheid die op het bord staat aangegeven geldt als maximumsnelheid.
Is er geen verkeersbord met snelheidsbeperking, dan mag je buiten de bebouwde kom 80 km/u rijden.

Geen rode/grijze stroken aan de zijkant 
Fietsers rijden op de rijbaan of op een vrijliggend fietspad.

Pijlen kunnen op het wegdek worden aangebracht, bijvoorbeeld om een voorsorteerstrook of uitrijstrook aan te geven. Bestuurders zijn verplicht de aangegeven rijrichting te volgen. Boete € 250,-.

Haaientanden zijn voorrangsdriehoeken op het wegdek. Deze hebben dezelfde betekenis als een voorrangsbord (B6). Bestuurders moeten voorrang geven aan bestuurders op de kruisende weg. Boete € 250,-.

Een zebrapad wordt in de wet voetgangersoversteekplaats genoemd. Bestuurders moeten voorrang verlenen aan voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig die op een zebrapad oversteken of die op het punt staan dit te gaan doen. Boete € 400,-.

Busbanen en busstroken mogen slechts gebruikt worden door de daarop aangegeven weggebruikers. Dat kan zijn: 'bus', 'lijnbus', soms gecombineerd met 'taxi'. Een voertuig dat de busbaan mag gebruiken, mag ook door een verdrijvingsvlak rijden aan het begin of einde daarvan. Ook een fietsstrook is zo'n 'doelgroepstrook' deze mag dus alleen door fietsers worden gebruikt, tenzij anders aangegeven. Gebruik je een 'doelgroepstrook' terwijl je niet mag dan is de boete € 150,-.

 

Meer informatie:

Landeninformatie Nederland verkeersregels
Verkeerslichten
Boete ontvangen?