Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersovertredingen Nederland

De meest voorkomende (lichte) verkeersovertredingen worden langs administratiefrechtelijke weg afgedaan. Dit zijn de zogenaamde Wet-Mulder boetes. Zwaardere verkeersovertredingen worden met een strafbeschikking afgedaan.

Verschillende straffen

De wijze van afdoening van verkeersovertredingen hangt af van de ernst van de overtreding. De hoogte van boetes voor diverse overtredingen is op te zoeken via de website van het Openbaar Ministerie.

Wet Mulder- boete (administratieve sanctie)

Lichtere verkeersovertredingen, zoals snelheidsovertredingen, fout parkeren en rijden door rood licht, vallen niet onder het strafrecht. Deze worden langs administratiefrechtelijke weg af gedaan. De kentekenhouder ontvangt thuis een beschikking van het CJIB. Dit heet de Wet Mulder-beschikking. Ze zijn te herkennen aan de M in de rechterbovenhoek van de brief. De kentekenhouder moet via de bijgevoegde acceptgirokaart de boete betalen. Daarmee is de zaak afgedaan. Mulder-gedragingen worden niet gedocumenteerd; je krijgt dus geen strafblad.

Wanneer je zelf als kentekenhouder de overtreding niet hebt begaan, moet je toch betalen. Dit betekent dat je zelf de betaalde boete moet zien terug te krijgen van de daadwerkelijke bestuurder.

Als je het niet eens bent met de Mulder- boete dan kun je in beroep gaan bij de officier van justitie. Via het Digitaal Loket van het CJIB kun je zowel betalen als de foto inzien en in beroep gaan.

Let op

Het gebeurt steeds vaker dat criminelen je proberen over te halen tot het betalen van een nep-boete door een e-mail te sturen. Het CJIB stuurt bekeuringen en aanmaningen alleen per post en nooit per mail. Heb je toch een mail ontvangen reageer hier dan niet op en maak melding bij de Fraudehelpdesk.

Vernieuwd uiterlijk van boete

Vanaf dinsdag 11 juli 2017 valt de vernieuwde boete van het CJIB op de mat. Deze ziet er anders uit dan voorheen. Kijk op de website van het CJIB hoe de nieuwe boete eruit ziet.

OM- strafbeschikking

Zwaardere verkeersovertredingen, zoals aanzienlijke snelheidsovertredingen en rijden onder forse invloed van alcohol vallen wel onder het strafrecht. De officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) kan voor een aantal veel voorkomende strafbare verkeersovertredingen zelf straffen opleggen. Dit kan door middel van een OM-strafbeschikking. Een strafbeschikking is meestal een boete en wordt door het CJIB verzonden.

De officier van justitie kan geen gevangenisstraf opleggen, dat blijft een taak van de rechter. Dat is bijvoorbeeld het geval bij overtredingen waarbij iemand gewond raakt of overlijdt. Ook kan dat het geval zijn bij herhaaldelijke zware overtredingen (recidive).

Een strafbeschikking wordt wel gedocumenteerd; je krijgt dus wel een strafblad.

Als een bestrafte het niet eens is met zijn strafbeschikking dan kan hij bezwaar maken door verzet in te stellen bij het OM. De strafrechter zal de strafzaak dan in zijn geheel opnieuw beoordelen.

Onderzoek rijvaardigheid en medische geschiktheid CBR

Om aan het verkeer deel te nemen moeten bestuurders medisch geschikt en rijvaardig zijn. Na een aanrijding of overtreding kan het vermoeden ontstaan dat aan die eisen niet meer wordt voldaan. Bijvoorbeeld bij rijden onder invloed of bij onveilig verkeersgedrag. De politie doet dan een melding aan het CBR. Afhankelijk van de feiten die de politie heeft geconstateerd, kan het CBR besluiten dat je een cursus, zoals een Educatieve Maatregel Verkeer, moet volgen of dat je een onderzoek rijvaardigheid moet doen door het CBR. 

Je kunt te maken krijgen met het CBR zonder dat je een verkeersovertreding hebt begaan, bijvoorbeeld na een aanrijding of slingeren op de weg.

Wanneer je niet aan de eisen voldoet, wordt je rijbewijs ingevorderd. Je mag dan geen voertuig meer besturen.

Meer informatie:

Bezwaar en beroep

Stappenplan bezwaar maken

Rijden onder invloed

Vorderingsprocedure

Educatieve maatregelen

Parkeerovertreding

Boete uit het buitenland

Website CJIB voor meer praktische informatie over de afdoening van verkeersboetes