Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verzekering

Er bestaan drie soorten autoverzekeringen: WA, WA+ (beperkt casco) en allrisk (volledig casco). Daarnaast zijn er aanvullende verzekeringen, zoals een rechtsbijstandverzekering en een ongevalleninzittendenverzekering.

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA)

Een verzekering met WA-dekking dekt geen eigen schade en gaat deze ook niet verhalen bij de verzekering van de tegenpartij. De verzekeraar komt pas in actie wanneer je zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Een WA-verzekering dekt alleen schade van derden waarvoor jij aansprakelijkheid bent. Bijvoorbeeld schade aan een andere weggebruiker, wegmeubilair of een passagier in of op het eigen voertuig. Voor een motorvoertuig is een WA-verzekering verplicht.

Wettelijke Aansprakelijkheid Plus verzekering (WA+)

Een WA+ dekking (ook wel beperkt casco genoemd) is een aanvulling op de WA-verzekering. Bij WA+ wordt er meer vergoed. Bijvoorbeeld bij schade veroorzaakt door brand, diefstal, storm, een aanrijding met wild en ruitschade. Kijk voor de dekking in de polisvoorwaarden.

All risk verzekering

Een all risk verzekering (ook wel volledig casco genoemd) is een aanvulling op de verplichte WA-verzekering. Bij een all risk dekking is niet alleen de schade van derden gedekt maar ook de eigen schade (hieronder valt geen technisch mankement).

Bij twijfel of een aanrijding onder de dekking van de verzekering valt, kijk dan in de polisvoorwaarden of bel de verzekeraar/ tussenpersoon. Meld de schade altijd zo snel mogelijk bij de verzekeraar.

Verlies van bonus of no-claim

Wanneer de eigen verzekeraar een bedrag heeft uitgekeerd gaat de bonus omlaag naar een lagere trede. De bonus wordt alleen hersteld als de volledige schade door een ander wordt vergoed. Als dat niet het geval is of maar gedeeltelijk, dan val je terug naar een lagere trede. Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Om terugval te voorkomen kun je, bij sommige verzekeringsmaatschappijen tegen meerprijs een no-claim beschermer afsluiten op de polis. Zonder no-claim beschermer is het soms mogelijk het uitgekeerde bedrag terug te betalen wanneer dit voordeliger is dan het verlies aan bonus. Dit kan de verzekeraar of tussenpersoon uitrekenen.

Op- / inzittendenverzekering

Wanneer je schade aan een derde toebrengt, dekt de WA-verzekering deze schade. De WA-verzekering dekt bovendien schade van op-/ inzittenden, óók wanneer dit familieleden zijn. Hieronder valt niet de schade van de bestuurder.

Schade van een bestuurder wordt wel gedekt door een op-/ inzittendenverzekering. Deze dekt in de regel de schade van alle passagiers, inclusief de bestuurder. Ongeacht wie er voor de aanrijding aansprakelijk is. Vaak is dit beperkt tot een maximaal aantal personen.

Andere verzekeringen

Een ongevallenverzekering biedt dekking wanneer er sprake is van blijvend letsel of overlijden. Dit is een sommenverzekering waarbij een vast bedrag wordt uitgekeerd.

Een rechtsbijstandsverzekering biedt bijstand in diverse juridische zaken. Dit is afhankelijk van de polis. Indien er een rechtsbijstandsverzekering met de module verkeer is, dan kan deze helpen de schade te claimen. Rechtsbijstandsverzekeringen kunnen los worden afgesloten maar kunnen ook onderdeel zijn van een autoverzekering, motorverzekering of woonpakket.