Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

De uitritconstructie

Sinds de komst van woonerven en straten met een maximumsnelheid van 30 km/uur zijn uitritten overal te vinden. Toch zien ze er vaak verschillend uit. In de wet zijn wel duidelijke regels vastgelegd over voorrang bij uitritten, maar is er niets geregeld over het uiterlijk van uitritten.

Wat zegt de wet

Als je uit een uitrit de weg oprijdt is dat een bijzondere manoeuvre (artikel 54 RVV 1990). Daarbij moet je al het overige verkeer (dus ook voetgangers) voor laten gaan. Wat dat betreft is de wet duidelijk. Wat in de wet onduidelijk blijft, is wat een uitrit dat precies is. Er is geen definitie van de uitrit of uitritconstructie in de wet opgenomen.

Wat is het probleem

Ten eerste kent niet iedereen de voorrangsregel bij uitritten. Ten tweede is het niet altijd duidelijk of er sprake is van een uitrit. Dat wordt een probleem als de weggebruiker van rechts komt. Bij een uitrit moet hij alle weggebruikers, dus ook voetgangers, op de doorgaande weg dan voor laten gaan. Bij een ‘gewone’ zijweg moet hij dan juist voorrang krijgen (artikel 15 RVV 1990). Dit gaat nogal eens mis, en dat kan tot langdurige juridische kwesties leiden.

De constructie en de bestemming

In de wet is niet vastgelegd wat onder een uitrit wordt verstaan. De rechtspraak heeft hier als volgt invulling aan gegeven: Een uitrit is een uitrit als het voor een ieder bij het naderen van de uitrit duidelijk is dat er sprake is van een uitrit. Daarbij spelen twee zaken een belangrijke rol: de constructie (bijv. doorlopende bestrating van trottoir, gebruik van inritblokken, geen bochtbanden) en de bestemming. Een uitrit heeft een beperkte bestemming (bijv. woning, garagebox of bedrijfsgebouw).

Als de situatie niet voor een ieder duidelijk is, dan hebben we dus te maken met een ‘gewone’ zijweg. Dan geldt de hoofdregel dat je als bestuurder voorrang moet verlenen aan bestuurders (dus niet voetgangers) die van rechts komen.

Hieronder een voorbeeld van een duidelijke herkenbare uitrit.

En dan een voorbeeld van een  'twijfelconstructie', een stuk minder duidelijk. 
 

Advies

Als je twijfelt over een verkeerssituatie zoals een uitritconstructie, neem dat geen risico en geef andere verkeerdeelnemers 'gelegenheidsvoorrang'. Daarna is ons advies om contact op te nemen met de wegbeheerder (vaak de gemeente). De wegbeheerder kan uitleg geven over de bedoeling en zo nodig de verkeersituatie verduidelijken met verkeerstekens (bijv. voorrangsbord en haaientanden). 

Wat vindt de ANWB

Lees hier meer over het standpunt van de ANWB.