Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeerslichten

In Nederland kennen we meerdere verkeerslichten. Wat is de betekenis en hoe hoog is de boete bij bijvoorbeeld het door rood of geel (in de volksmond: oranje) rijden?

Rood, geel en groen

  • Groen, niet rijden bij groen is strafbaar. De boete is € 180,-.
    ​Let op: Sla je linksaf op een kruising met verkeerslichten, dan moet je tegenliggers die ook groen hebben, voor laten gaan.
  • Geel licht (in de volksmond vaak oranje genoemd) betekent stop. Alleen als je het licht zo dicht genaderd bent dat je redelijkerwijs niet meer kunt stoppen, mag je doorrijden.
  • Rood betekent stop. Stop je niet voor rood, dan is de boete € 300,-.
  • Rood bij toeritdosering, een verkeerslicht voor het oprijden van een snelweg. Je mag pas weer rijden bij groen. Niet stoppen voor een rood toeritdoseringslicht kost € 120,-.

Afbeeldingen in de verkeerslichten

Bij een verlichte pijl geldt het licht uitsluitend voor de richting die de pijl aangeeft.
Heeft het verkeerslicht een plaatje van een fiets, dan geldt dit niet alleen voor fietsers maar ook voor bestuurders van een gehandicaptenvoertuig en bromfietsers die op het fiets/bromfietspad rijden.

Bijzondere verkeerslichten

Een verkeerslicht kan worden beperkt tot één rijstrook, het kan ook een onderbord hebben. Denk aan 'Rechtsaf voor (brom)fietsers vrij.' Het oranje of rode licht geldt dan niet voor rechts afslaande (brom)fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig. Overigens moet je dan wel het andere verkeer voor laten gaan.

Er zijn veel soorten verkeerslichten: tram/buslichten, overweglichten, toeritdoseringslichten, bruglichten, rijstrooklichten, voetgangerslichten en het gele knipperlicht.

Meer informatie:

Verkeersborden

Tekens op de weg

Vervoer van kinderen in Nederland

Vervoer van kinderen in het buitenland

Verkeersquiz