Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersborden

Verkeersborden zijn er verschillende soorten en maten. Hieronder een algemene uitleg over de werking van borden, onderborden en matrixborden.

Wanneer geldt een verkeersbord

Is een weg in rijstroken verdeeld, dan kan een bord soms voor één rijstrook gelden. Denk aan matrixborden boven de weg die een maximumsnelheid aangeven. Een parkeerverbod geldt voor de kant van de weg waar dat bord staat. Op andere weggedeelten mag je wel parkeren of een fiets of bromfiets plaatsen.

Onderborden

Onder een verkeersbord kan een onderbord staan. Dit onderbord geeft een nadere uitleg van het verkeersbord. Bijvoorbeeld een bord J37 'gevaar' met op het onderbord voor welk gevaar gewaarschuwd wordt. Ook kan op een onderbord staan voor welke weggebruikers het geldt of voor wie niet: 'uitgezonderd fietsers en voetgangers', of een (parkeer)verbod dat geldt voor bepaalde dagen of uren.

Matrixborden

Matrixborden boven of naast de weg hebben dezelfde betekenis als gewone verkeersborden. Staat er op het matrixbord een andere maximumsnelheid dan op een verkeersbord, dan geldt het bord met de laagste snelheid.

Er zijn nu echter trajecten waarbij de limiet op de matrixborden wordt aangegeven met het getal 80 of 100 met een rode rand er omheen. De weggebruiker gaat nu bij de "gewone" matrixborden twijfelen over de status van de snelheden waarbij geen rode rand is aangegeven: zijn dit nu limieten of adviessnelheden?

Dit blijven snelheidslimieten. Maar de ANWB overlegt met Rijkswaterstaat over de manier waarop zij meer begrip kan krijgen bij de weggebruikers. Bijvoorbeeld door slechts te waarschuwen met knipperlichten op de matrixborden en daarbij te vermelden waarom oplettendheid nodig is (file, ongeval, gladheid of dergelijke).

Een rood kruis op het matrixbord betekent dat je die rijstrook niet mag gebruiken.

Zones

Boven een verkeersbord kan het woord 'zone' staan. Dan geldt het betreffende verbod voor de gehele zone, totdat je een bord 'einde zone' tegenkomt. Een parkeerverbod hoeft dan niet op elke straathoek te worden herhaald.

Veel voorkomende borden

Op onze pagina vind je een overzicht van de boete bedragen die worden opgelegd bij het negeren van een bord.

In de Landeninformatie Nederland vind je een overzicht van de meeste borden in Nederland en de bijbehorende regelgeving.

Meer informatie:

Verkeerslichten

Tekens op de weg

Gordelplicht

Vervoer van kinderen in Nederland

Vervoer van kinderen in het buitenland

Vervoer van personen in een kampeerauto

Rijksoverheid: verkeersborden en verkeersregels in Nederland

Verkeersquiz