Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanrijding met buitenlands voertuig

In Nederland

Als je in Nederland een aanrijding met een buitenlands voertuig hebt, geldt in principe het Nederlandse recht. De herkomst van de betrokken voertuigen of partijen speelt dan geen rol.

Nederlandse vertegenwoordiger van verzekeringsmaatschappij

Als je schade hebt die is veroorzaakt door een buitenlandse tegenpartij in Nederland dan kun je op grond van Europese regelgeving een Nederlandse vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar aanspreken. Alle verzekeringsmaatschappijen in de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein hebben zo'n vertegenwoordiger in Nederland. Ook andere verzekeraars uit landen buiten de EU kunnen afspraken hebben met een Nederlandse vertegenwoordiger. Op de site van het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars is op te zoeken wie dat is voor de buitenlandse verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Met deze vertegenwoordiger kan je de schade regelen, gewoon in het Nederlands.

Wat doet de vertegenwoordiger?

De vertegenwoordiger is degene die de schade afhandelt. U moet de vertegenwoordiger dan ook aansprakelijk stellen. Dit gaat op dezelfde manier als bij een Nederlandse tegenpartij. Hiervoor kun je gebruik maken van het stappenplan. De vertegenwoordiger informeert bij de buitenlandse maatschappij of er dekking is voor de betreffende auto. Wanneer er dekking is, dan handelt de Nederlandse vertegenwoordiger de zaak af zoals een verzekeraar van een Nederlandse tegenpartij dat zou doen. Hij moet wel voor belangrijke beslissingen eerst toestemming vragen aan de buitenlandse verzekeraar. Dit kan de schadeafwikkeling vertragen.

Waarborgfonds Motorverkeer

De vijfde WAM-richtlijn regelt dat in elk EU land een schadevergoedingsorgaan aangesteld is om te bemiddelen bij problemen met vertegenwoordigers. Het schadevergoedingsorgaan (in Nederland is dit het Waarborgfonds Motorverkeer) kan je helpen in de volgende gevallen:

  • De buitenlandse verzekeraar heeft geen Nederlandse vertegenwoordiger aangewezen
  • De buitenlandse verzekeraar of de vertegenwoordiger reageert niet of niet gemotiveerd binnen 3 maanden
  • Het voertuig van de tegenpartij is onbekend gebleven
  • De buitenlandse verzekeraar is niet binnen 2 maanden achterhaald

Meer informatie: