Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hulp inschakelen

Het is niet eenvoudig een schade te regelen, zeker wanneer de tegenpartij niet zonder slag of stoot de schade wil vergoeden. Doe je dat zelf of moet je daar hulp voor inschakelen?

Wie helpt mij

  • Verkeersslachtoffers kunnen na een ongeluk in Nederland telefonisch contact opnemen met ANWB Letselhulp (maandag t/m vrijdag te bereiken op 088 269 77 66 van 8.30 – 17.00u). ANWB letselschadespecialisten adviseren verkeersslachtoffers kosteloos over de aansprakelijkheid en het verhalen van de kosten van letselschade na een verkeersongeluk in Nederland. Zij kunnen eventueel ook door verwijzen naar goede en gespecialiseerde hulpverleners.
  • Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, schakel die dan in. Tenslotte betaal je niet voor niets premie en het brengt voor jou geen kosten met zich mee. Kijk in je autoverzekering of daar rechtsbijstand bij zit, ook het lidmaatschap van een vakbond kan een rechtsbijstandsverzekering inhouden.
  • Je kunt ook zelf de tegenpartij aansprakelijk stellen. Stuur eerst een brief naar de tegenpartij of zijn verzekeraar. Betaalt de verzekering dan de schade, dan hoef je verder geen kosten te maken.
  • Ben je gewond of is de zaak ingewikkeld, dan raden wij aan een deskundige in te schakelen. Er zijn diverse letselschadebureaus en advocaten die de schade kunnen afwikkelen.

Waar moet ik op letten

  • Belangrijk is dat je je laat bijstaan door een belangenbehartiger die gespecialiseerd is in het verhalen van letselschade. De term letselschadespecialist is niet beschermd en kan dus door iedereen worden gebruikt. Er zijn diverse keurmerken waar een letselschadebehandelaar zich bij kan aansluiten:
  • ASP of LSA. Dit is een keurmerk voor letselschade advocaten. Advocaten die bij een van deze twee organisaties zijn aangesloten, moeten aan strenge opleidingseisen voldoen. 
  • NIVRE. Er zijn ook belangenbehartigers die geen advocaat zijn. Als zij bij het NIVRE zijn aangesloten, dan weet je zeker dat je met specialisten te maken hebt die goed zijn opgeleid. 
  • NKL (Nationaal Keurmerk Letselschade). Daarbij kunnen belangenbehartigers zich als kantoor aansluiten. Dit kunnen zowel advocaten als andere belangenbehartigers zijn. In het NKL staan alleen kantoren die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en gedragsregels bij de afwikkeling van letselschades, zoals opleidings- en praktijkeisen. 

Kosten van juridische bijstand

In de Nederlandse wet is geregeld dat je alle schade als gevolg van een ongeval op de aansprakelijke tegenpartij kunt verhalen. Kosten voor juridische bijstand vallen hier ook onder. Dus heb je een aansprakelijke tegenpartij, dan krijg je redelijk gemaakte kosten vergoed.

Sommige letselschadebehandelaars werken op basis van 'eigen kosten' anderen op basis van 'no cure no pay'. Let op: bij no cure no pay is een percentage van jouw schadevergoeding voor de belangenbehartiger. Je staat een deel van schadevergoeding af.

Is er een gedeelde aansprakelijkheid, krijg je maar een evenredig deel van je schade vergoed.

Meer informatie: