Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Letselschade regelen

Als je gewond bent geraakt bij een verkeersongeluk, en er is een aansprakelijke tegenpartij, dan heb je recht op een schadevergoeding voor het letsel. De afwikkeling van een letselschade kan lang duren. Dit komt doordat de schade pas na genezing definitief geregeld kan worden. Hieronder een overzicht van de behandeling van een letselschadezaak.

Aansprakelijkheid

Je kunt alleen een schadevergoeding vorderen als er een aansprakelijke tegenpartij is. Daarom wordt eerst de aansprakelijkheid onderzocht. Is de tegenpartij aansprakelijk, dan wordt de materiële schade (auto, bromfiets, kleding e.d.) meestal direct vergoed door de WA-verzekering. Het afhandelen van de letselschade neemt meer tijd in beslag, omdat eerst het genezingsproces wordt afgewacht. De uiteindelijke schade is pas duidelijk als er een medische eindtoestand is bereikt.

Gebruik voor het aansprakelijk stellen van de tegenpartij een van onze modelbrieven. Schakel indien mogelijk de rechtsbijstandsverzekering in. Raadpleeg bij vragen over het ongeval ANWB Letselhulp. ANWB letselschadespecialisten adviseren verkeersslachtoffers kosteloos over de aansprakelijkheid en het verhalen van letselschade na een ongeluk in Nederland. De letselschade experts helpen ANWB-leden daarnaast kosteloos bij het verhalen van de letselschade als een ander aansprakelijk is voor het ongeval.

Schade in kaart brengen

Het is belangrijk om de (letsel)schade zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Bij letselschade komen diverse schadeposten aan de orde zoals: smartengeld, huishoudelijke hulp, medische kosten, reiskosten etc. Om de schade te bewijzen, is het aan te raden om direct na het ongeval bij te houden welke kosten je maakt. Bewaar nota's van uitgaven en noteer data van bezoeken aan artsen en dergelijke.

Medisch deskundige

Als je een letselschadebehandelaar hebt ingeschakeld dan wint deze vaak advies in bij een medisch deskundige. De deskundige verzamelt en beoordeelt medische gegevens met betrekking tot het letsel en bespreekt die met de letselschadejurist. Er is toestemming van jou nodig (d.m.v. een medische machtiging) om de medische gegevens op te vragen bij de behandelend(e) arts(en). Deze medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De medisch deskundige heeft net als je eigen arts een beroepsgeheim.

Definitieve afwikkeling

Definitieve afwikkeling van letselschade kan pas als het letsel is genezen of verder herstel niet meer mogelijk is. We spreken dan van een medische eindtoestand.

Als de zaak definitief is afgehandeld dan wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Hierin staan de gemaakte afspraken, onder andere de uiteindelijke schadevergoeding die wordt uitgekeerd. Een letselschadebehandelaar kan hier meer uitleg over geven.

Juridische procedure

Als de letselschadebehandelaar en de aansprakelijke tegenpartij niet tot overeenstemming komen, is het mogelijk om de zaak voor te leggen aan de rechter. Je start dan een juridische procedure. De rechter bekijkt het bewijsmateriaal en de berekeningen van letselschade en smartengeld en doet daarover een uitspraak.

Kosten van juridische bijstand

In de Nederlandse wet is geregeld dat je alle schade als gevolg van een ongeval op de aansprakelijke tegenpartij kunt verhalen. Redelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand vallen hier ook onder. Als de tegenpartij gedeeltelijk aansprakelijk is, moet hij een evenredig deel van de schade en de kosten vergoeden.

Meer informatie: