Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Waarborgfonds

Ben je aangereden door een niet verzekerde of gestolen auto of is de tegenpartij onbekend, dan kun je de schade claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Wanneer vergoedt het Waarborgfonds de schade?

Het Waarborgfonds vergoedt alleen schade die in Nederland is veroorzaakt door een ander motorvoertuig:

  • dat onverzekerd is
  • dat onverzekerd is, omdat de bestuurder daar principiële bezwaren tegen heeft (gemoedsbezwaarde)
  • dat is doorgereden en waarvan de identiteit niet te achterhalen is
  • dat gestolen is
  • waarbij verzekeraar van het motorvoertuig failliet is

Schade aan het voertuig door een aanrijding met een fietser of een winkelwagentje wordt niet vergoed door het Waarborgfonds. Dit geldt ook voor schade door vandalisme of vernieling.

Schade veroorzaakt door onbekend gebleven motorvoertuig

Wanneer de schade is veroorzaak door een onbekend motorvoertuig, dan moet je eerst zelf proberen de gegevens van het voertuig te achterhalen. Dit kan door bijvoorbeeld een getuigenoproep of buurtonderzoek. Daarnaast moet je aangifte doen bij de politie. Als je niet snel genoeg (binnen 14 dagen) probeert de gegevens van het voertuig te achterhalen dan vergoedt het Waarborgfonds uw schade niet.

Om te bewijzen dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig kun je foto's maken van sporen zoals afgereden onderdelen, lakschade en glasscherven.

Bij materiële schade die is veroorzaakt door een onbekend gebleven motorvoertuig geldt een eigen risico. Is de schade lager dan het eigen risico dan krijg je geen schadevergoeding.

Schade veroorzaakt door een onverzekerd of gestolen motorvoertuig

Je moet degene die de schade heeft veroorzaakt of de eigenaar van het voertuig eerst zelf schriftelijk aansprakelijk stellen. Als de schade niet vergoed wordt dan kun je de schade bij het Waarborgfonds claimen. Je schrijft daarvoor een brief naar het Waarborgfonds met een verzoek om schade vergoeding. Daarbij moet een kopie van de aansprakelijkstelling. Dit kan eventueel ook digitaal via de website van het Waarborgfonds.

Schade veroorzaakt door gemoedsbezwaarde

Gemoedsbezwaarden zijn om principiële redenen tegen elke vorm van verzekeren. Zij willen dus ook geen WA-verzekering afsluiten en kunnen een vrijstelling krijgen van de verzekeringsplicht. Wel zijn zij verplicht jaarlijks een bedrag te betalen aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden. Wanneer zij schade met hun motorvoertuig veroorzaken moeten zij die zelf vergoeden. Je moet de bestuurder of eigenaar van het voertuig eerst zelf schriftelijk aansprakelijk stellen. Als de schade niet vergoed wordt dan kun je een verzoek indienen bij het Waarborgfonds. Daarbij moet een kopie van de aansprakelijkstelling. Het waarborgfonds kan het bedrag eventueel voorschieten, de gemoedsbezwaarde moet het bedrag dan wel terug betalen.

Bewijs

Om schade bij het Waarborgfonds te claimen, moet je het volgende bewijzen:

  • Je hebt schade
  • De schade is veroorzaakt door een motorvoertuig, een daaraan gekoppelde aanhangwagen, afgevallen lading of een verloren onderdeel van het motorvoertuig
  • De schade is in Nederland ontstaan

Meer informatie: