Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Treinongeval

In de nacht van 4 april 2023 reden bij Voorschoten een goederentrein en een passagierstrein met zo'n 50 mensen aan boord tegen een bouwkraan op het spoor. Hierbij zijn gewonden en een dode te betreuren. Dit soort ongelukken zijn in Nederland zeldzaam. Er is nog veel onduidelijk over de toedracht. Als slachtoffer van een dergelijk ongeval kun je diverse vragen hebben. Wij lichten op deze pagina toe hoe het zit met aansprakelijkheid en rechten.

Aansprakelijkheid

In de wet staat dat een spoorwegvervoerder (bijvoorbeeld NS of Arriva) aansprakelijk is voor schade door letsel of overlijden van een reiziger ten gevolge van een ongeval. Dit is anders als er sprake is van overmacht. Dit noemen we een risico-aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van de vervoerder is op grond van wettelijke bepalingen beperkt. Je hebt recht op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade tot een maximum van ongeveer 210.000 euro. Dit bedrag is exclusief de kosten die gemaakt  worden voor juridische bijstand. De aansprakelijkheid voor schade aan bagage kent een maximum van 1.700 euro.

Bewijs

Groot verschil tussen een treinongeval en bijvoorbeeld een vliegramp, is dat treinvervoer geen passagierslijsten kent. Je moet dus aannemelijk maken dat je in de trein zat. Maak bijvoorbeeld een uitdraai van jouw OV-chipkaart om te bewijzen dat je in de trein zat of toon een ander vervoersbewijs. Daarnaast moet je bewijzen dat de schade het gevolg is van dit treinongeval. Als je gewond bent geraakt, bezoek dan zo snel mogelijk een arts zodat alle gegevens op papier komen te staan.

Meer informatie: