Naar artikel

Auto total loss

Een expert verklaart de auto total loss. Wat is total loss en hoe zit het met dagwaarde en restwaarde?

Wat is total loss?

Er bestaan twee soorten total loss:

Technisch total loss

Er is sprake van total loss als het technisch gezien niet meer mogelijk is de schade te herstellen. Bijvoorbeeld wanneer het chassis of de carrosserie zodanig is vervormd, dat deugdelijk herstel door reparatie of vervanging niet meer mogelijk is. Ook na brand- of ernstige waterschade is er vaak sprake van total loss. Je mag financieel niet beter worden van een schade. Daarom heb je bij technisch total loss alleen recht op de dagwaarde van vlak voor het ongeluk. Nieuwwaarde of vervangingswaarde worden alleen uitgekeerd als je daarvoor een aanvullende cascoverzekering hebt afgesloten.

Economisch total loss

Een auto is ook total loss als het financieel gezien niet meer verantwoord is om de schade te herstellen. Reparatie is technisch gezien nog wel mogelijk, maar de kosten van de reparatie zijn hoger dan de waarde van de auto direct voor het ongeluk min de restwaarde van de auto.

Voorbeeld

Waarde van de auto vóór het ongeval is € 15.000,- (dag-vervangingswaarde). De waarde van de auto ná het ongeval is € 5.000,- (restwaarde). Het verschil is € 10.000,-

Zijn de reparatiekosten hoger dan € 10.000,- dan is het financieel niet verantwoord om de schade te herstellen. De auto is dan economisch total loss.

Dagwaarde en restwaarde van de auto

Dagwaarde:

  • De dagwaarde van een auto wordt door een expert vastgesteld. Het bedrag moet overeenkomen met de prijs die voor een andere, zoveel mogelijk vergelijkbare auto betaald moet worden. Bij het vaststellen van de dagwaarde is onder meer van belang: leeftijd van de auto, staat van onderhoud, kilometerstand en gangbaarheid van het betreffende merk en type. Van het vastgestelde bedrag kan niet altijd een vergelijkbare auto worden gekocht. Dit komt doordat de dagwaarde en de verkoopprijs verschillen. Met name bij een oudere auto is het van belang om de expert informatie te geven over het onderhoud dat aan de auto is gepleegd. Bijvoorbeeld door de nota's te overleggen.
  • Bij nieuwe auto's die casco of all-risk zijn verzekerd, wordt de dagwaarde soms bepaald volgens de berekening die in de polisvoorwaarden is vermeld. 

Restwaarde:

  • De restwaarde van een auto wordt vastgesteld nadat een aantal opkopers een bod heeft gedaan op de beschadigde auto. De opkopers worden door de expert ingeschakeld.

Beslissing ná de expertise

Wanneer de auto technisch total loss is kun je er niet meer mee rijden. Er moet dan afstand worden gedaan van de auto. Het chassisnummer van de auto wordt vernietigd en je krijgt een vrijwaringsbewijs. Hiermee kun je aantonen dat het voertuig niet meer op naam staat. Het vrijwaringsbewijs is nodig om de verzekering te beëindigen.

Is de auto economisch total loss, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  • met de beschadigde auto blijven doorrijden
  • de auto (deels) laten repareren (je krijgt een bedrag dat gelijk is aan de dagwaarde min de restwaarde)
  • de auto verkopen aan de opkoper die het hoogst heeft geboden of de auto inruilen bij de koop van een nieuwe

Let op: de eigen all-risk of casco verzekeraar kan volgens de polisvoorwaarden bij total loss inlevering van het kentekenbewijs verlangen.

De expert

De schade wordt vastgesteld door een expert. Deze is in dienst van een onafhankelijk expertisebureau of van de verzekeraar. De expert zal zijn bevindingen vastleggen in een expertiserapport. Het is raadzaam om aanwezig te zijn bij de expertise.

Niet eens met expert ?

Ben je het niet eens met de expert en levert overleg geen bevredigend resultaat op, schakel dan zelf een andere expert in. Deze expert bekijkt opnieuw de schade en stelt een contra-expertise rapport op. De kosten voor deze contra-expertise moet je zelf betalen. Dit geldt niet als de autoverzekering deze kosten dekt. Is er slechts een gering verschil tussen het bedrag waarop de expert uitkomt en dat waarop je zelf uitkomt, dan loont het veelal niet om een contra-expertise te laten verrichten.

Expertisekosten garage

Staat de beschadigde auto bij de garage en heeft de garage werkzaamheden verricht ten behoeve van de expertise, dan mag de garage daarvoor kosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld voor het opzoeken van prijzen, gebruik van garagefaciliteiten of het onderhandelen met de expert.  Deze kosten kun je claimen bij de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij.

Over hoogte van garagekosten is soms discussie. Dat is vooral het geval als de garage een vast percentage doorberekent, bijvoorbeeld 5 of 10% van het schadebedrag. Met deze vaste percentages is de ANWB het niet eens. Bij BOVAG-garages heb je de zekerheid dat alleen werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Wij adviseren vooraf met de garage afspraken te maken over de garagekosten.

Tip

Kijk in de ANWB Koerslijst naar zowel de verkoopprijs als de inruilprijs van je auto. De vervangingswaarde zal in de regel hier tussenin zitten.

Ben je het niet eens met de dagwaarde? Kijk op verkoopsites of 'jouw' auto erbij staat. Is er een aanzienlijk prijsverschil overleg dan met de expert.

Meer informatie: