Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Smartengeld

Als verkeersslachtoffer kun je naast pijn en eventuele littekens ook geconfronteerd worden met ongemakken in het dagelijks leven. Hiervoor wordt een vergoeding toegekend die smartengeld wordt genoemd. Maar hoe bereken je de hoogte van het smartengeld als genoegdoening voor de pijn, het verdriet en de 'gederfde levensvreugde'?

Wat is smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade: leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel. De hoogte van smartengeld is niet simpel te berekenen. Het gaat namelijk om niet zichtbare schade, die moeilijk in bedragen is vast te leggen. De hoogte van het smartengeld kan pas worden bepaald de medische eindsituatie. Hiervan is sprake als het letsel is genezen of als er geen verbetering meer mogelijk is. Je hebt recht op smartengeld als er een aansprakelijke tegenpartij is en het letsel gevolg is van het ongeluk.

Wie heeft recht op smartengeld

In Nederland kunnen slachtoffers smartengeld claimen. Sinds 1 januari 2019 komen ook naasten of nabestaanden hiervoor in aanmerking. Daarnaast kunnen naasten of nabestaande zogenoemde shockschade claimen, wanneer zij direct zijn geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen van het ongeval en daarvan psychische schade hebben.

Affectieschade nabestaanden eindelijk geregeld

Hoogte van het smartengeld

Het vaststellen van smartengeld vereist niet alleen ju­ridische, maar ook medische deskundigheid. Het is dan ook niet verstandig om zelf te onderhandelen over het smartengeld met de verzekeraar van de tegenpartij. Het is verstandig je te laten vertegenwoordigen door een letselschadebehandelaar.
Factoren die onder andere een rol spelen bij de hoogte van het smar­tengeld zijn:

  • aard en ernst van het letsel
  • geleden pijn
  • duur van het herstel blijvende littekens en/of lichamelijke beper­kin­gen
  • de invloed van het letsel op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding
  • leeftijd

Bij het bepalen van de hoogte van smartengeld wordt gekeken naar rechterlijke uitspra­ken in vergelijkbare gevallen. Jaarlijks worden de belangrijkste uitspraken gebundeld in het boek 'Smarten­geld', een uitgave van het tijdschrift Verkeersrecht van de ANWB. Deze uitgave is bestemd voor de vakwereld: juristen van de overheid, verzekeringsmaatschappijen, advocaten en letselschadebehandelaars. Het Smartengeldboek ligt ter inzage bij alle ANWB-winkels. Of is te bestellen via smartengeld.nl.

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers

Meer informatie: