Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verzekeringen na een aanrijding

Misschien komt de aanrijding door eigen schuld of is er niet genoeg bewijs voor de schuld van de tegenpartij. In dat geval is de schade voor eigen rekening, tenzij de eigen verzekering deze schade dekt. Hieronder meer informatie over de diverse verzekeringen die van belang kunnen zijn bij een verkeersongeluk.

WA of WA+ dekking of AVP

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA)

Een verzekering met WA-dekking dekt geen eigen schade en gaat deze ook niet verhalen bij de verzekering van de tegenpartij. De verzekeraar komt pas in actie wanneer je zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Een WA-verzekering dekt alleen schade van derden waarvoor jij aansprakelijkheid bent. Bijvoorbeeld schade aan een andere weggebruiker, wegmeubilair of een passagier in of op het eigen voertuig. Voor een motorvoertuig is een WA-verzekering verplicht.

Wettelijke Aansprakelijkheid Plus verzekering (WA+)

Een WA+ dekking (ook wel beperkt casco genoemd) is een aanvulling op de WA-verzekering. Bij WA+ wordt er meer vergoed. Bijvoorbeeld bij schade veroorzaakt door brand, diefstal, storm, een aanrijding met wild en ruitschade. Kijk voor de dekking in de polisvoorwaarden.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP)

Ben je als fietser of voetganger aansprakelijk voor een schade van een ander, dan kun je een beroep doen op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP), deze verzekering is niet verplicht. De AVP dekt schade die jij (of meeverzekerde gezinsleden) aan een ander hebt toegebracht, ook in verkeerszaken. Uitgesloten wordt schade aan geleende of gehuurde zaken en schade die is veroorzaakt door het besturen van een motorvoertuig.

All risk verzekering

Een all risk verzekering (ook wel volledig casco genoemd) is een aanvulling op de verplichte WA-verzekering. Bij een all risk dekking is niet alleen de schade van derden gedekt maar ook de eigen schade (hieronder valt geen technisch mankement).

Bij twijfel of een aanrijding onder de dekking van de verzekering valt, kijk dan in de polisvoorwaarden of bel de verzekeraar/ tussenpersoon. Meld de schade altijd zo snel mogelijk bij de verzekeraar.

Op- / inzittendenverzekering

Wanneer je schade aan een derde toebrengt, dekt de WA-verzekering deze schade. De WA-verzekering dekt bovendien schade van op-/ inzittenden, óók wanneer dit familieleden zijn. Hieronder valt niet de schade van de bestuurder.

Schade van een bestuurder wordt wel gedekt door een op-/ inzittendenverzekering. Deze dekt in de regel de schade van alle passagiers, inclusief de bestuurder. Ongeacht wie er voor de aanrijding aansprakelijk is. Vaak is dit beperkt tot een maximaal aantal personen.

Andere verzekeringen 

Ook andere verzekeringen kunnen een rol spelen bij een aanrijding. Bijvoorbeeld een ongevallenverzekering of een rechtsbijstandsverzekering.

Een ongevallenverzekering biedt dekking wanneer er sprake is van blijvend letsel of overlijden. Dit is een sommenverzekering waarbij een vast bedrag wordt uitgekeerd.

Een rechtsbijstandsverzekering biedt bijstand in diverse juridische zaken. Dit is afhankelijk van de polis. Indien er een rechtsbijstandsverzekering met de module verkeer is, dan kan deze helpen de schade te claimen.

let op:

Rechtsbijstandsverzekeringen kunnen los worden afgesloten maar kunnen ook onderdeel zijn van een autoverzekering, motorverzekering of woonpakket.

tip:

Denk ook aan de inboedel- en/of kostbaarhedenverzekering. In sommige gevallen bieden zij dekking als geen aansprakelijke tegenpartij is.

Verlies van bonus of no-claim

Wanneer de eigen verzekeraar een bedrag heeft uitgekeerd gaat de bonus omlaag naar een lagere trede. De bonus wordt alleen hersteld als de volledige schade door een ander wordt vergoed. Als dat niet het geval is of maar gedeeltelijk, dan val je terug naar een lagere trede. Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Om terugval te voorkomen kun je een no-claim beschermer afsluiten op de polis. Zonder no-claim beschermer is het soms mogelijk het uitgekeerde bedrag terug te betalen wanneer dit voordeliger is dan het verlies aan bonus. Dit kan de verzekeraar of tussenpersoon uitrekenen.

Tegenpartij aansprakelijk maar toch eigen schuld?

Ook als de tegenpartij aansprakelijk is voor de aanrijding, kan er sprake zijn van eigen schuld. Bijvoorbeeld als je geen gordel of helm droeg en daardoor meer letsel hebt opgelopen. In dat geval wordt niet de volledige schade vergoed. Er zal een berekening worden gemaakt waarbij wordt gekeken hoeveel de eigen fout heeft bijgedragen aan de schade.

Meer informatie: