Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanrijding met een dier

Een aanrijding met een dier is vaak niet te voorkomen. Maar stel er is schade doordat een hond (huisdier) of hert (wild) de weg overstak, wie is dan aansprakelijk en moet de schade betalen?

Wie is aansprakelijk

De bezitter van een dier is (risico)aansprakelijk voor de schade die het dier toebrengt aan anderen. Schuld speelt daarbij geen rol. Een bezitter is iemand die het dier voor zichzelf houdt. Meestal zal dit de eigenaar zijn. Maar het kan bijvoorbeeld ook de manegehouder zijn, die jouw paard gebruikt voor lessen. De buurjongen die jouw hond uitlaat is geen bezitter. Hij houdt de hond namelijk niet voor zichzelf.

Er zijn gevallen waarbij de bezitter/eigenaar niet aansprakelijk is. Dit is het geval bij bijvoorbeeld overmacht of noodweer.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet alleen honden en katten, maar ook boerderijdieren zoals paarden, koeien en schapen. De bezitter/eigenaar is aansprakelijk, omdat het huisdier de schade heeft toegebracht. Bijvoorbeeld wanneer de hond plotseling de weg oversteekt. Dit noemen we risico aansprakelijkheid. De bezitter/eigenaar moet de schade vergoeden. De eiser moet aantonen dat het dier schade heeft veroorzaakt. Noteer dus direct gegevens van getuigen voor een getuigenverklaring.

Dieren die in het wild leven

Dieren die in het wild leven (herten, wilde zwijnen e.d.) hebben geen eigenaar. Er is dan ook geen aansprakelijke partij om aan te kloppen voor een schadevergoeding. Met een volledig of beperkt cascoverzekering is het mogelijk om de schade te claimen bij je autoverzekering. In de polisvoorwaarden staat of dit soort schades wordt gedekt.

Wanneer het leefgebied van het dier wordt beheerd dan is in sommige gevallen de beheerder aansprakelijk. Dit kan mogelijk het geval zijn, wanneer dieren kunnen ontsnappen door niet goed onderhouden hekwerken of wildroosters. Ook het ontbreken van waarschuwingsborden, kan leiden tot aansprakelijkheid van de beheerder.

Schade door wild melden

Neem na een aanrijding met "groot" wild contact op met de politie (0900 8844). Je mag namelijk een dier niet onnodig laten lijden. De politie zal de faunabeheerder inschakelen om het gewonde dier op te sporen dan wel het overleden dier op te ruimen.

Meer informatie: