Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

In bezit van een buitenlands rijbewijs?

Met je geldige buitenlandse rijbewijs mag je volgens de RDW in Nederland slechts een beperkte termijn rijden. De duur van deze periode hangt af van de omstandigheid of je buitenlandse rijbewijs is afgegeven in een EU-/EER-staat of in een ander land.

Als je buitenlandse rijbewijs is afgegeven door een EU-/EER staat en voor zover de geldigheidsduur van dat rijbewijs nog niet verstreken is, mag je hiermee in Nederland rijden tot 15 jaar nadat je het rijbewijs hebt verkregen. Dit geldt alleen voor de rijbewijzen  AM, A1, A2, A, B en BE.

Als je buitenlandse rijbewijs is afgegeven in een ander land dan een EU-/EER-staat dan mag je hiermee maximaal tot 185 dagen na je vestiging in Nederland mee rijden. Als datum van vestiging geldt je inschrijving in de registers van de gemeentelijke basisadministratie.

EU-staten (Europese Economische Unie):

Belgie, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italie, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenie, Slovenie, Slowakije, Spanje, Tsjechie, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

EER-staten (Europese Economische Ruimte):

Alle EU-staten en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Nadat de periode waarmee je met je buitenlands rijbewijs in Nederland mag rijden is verstreken moet je het buitenlandse rijbewijs omwisselen. Dit omwisselen kan alleen als er voldaan is aan een van de volgende voorwaarden:

  • Je buitenlandse rijbewijs is afgegeven door een EU-/EER-staat of door Andorra, Aruba, Canada*, Eiland Man, Israel, Japan, Jersey, Monaco Nederlandse Antillen, Singapore, Taiwan, Zuid-Korea of Zwitserland.
  • Je kan je buitenlandse rijbewijs tevens omwisselen als je in aanmerking komt voor de zogenaamde 30%-regeling van de belastingdienst. Hierbij maakt het niet uit in welk land het buitenlands rijbewijs is afgegeven.
  • De 30%-regeling is een regeling van de belastingdienst waarbij -kort gezegd- werkgevers 30% van het bruto-salaris onbelast aan hun buitenlandse werknemers in Nederland mogen vergoeden ter vergoeding van de extra kosten die het tijdelijke verblijf in Nederland met zich meebrengen.

* Canada: voor de omwisseling van een Canadees rijbewijs is een 'omwisselingsovereenkomst' met de betreffende provincie nodig. Een dergelijke overeenkomst is er alleen met de provincie Québec. Kom je uit Québec, dan kun je dus je rijbewijs omwisselen. Voor alle andere provincies geldt dat je opnieuw examen moet doen, tenzij je een Nederlands rijbewijs hebt gehad dat geldig was ná 30 juni 1985.

Als het mogelijk is om uw buitenlands rijbewijs om te wisselen zijn er nog wel een aantal aanvullende voorwaarden om uiteindelijk tot omwisseling over te kunnen gaan:

  • Je moet staan ingeschreven in de registers van de gemeentelijke basisadministratie
  • Je moet een geldige verblijfstitel hebben
  • Je beschikt over een verklaring van geschiktheid afgegeven door het CBR
  • Als je buitenlands rijbewijs niet is afgegeven in een EU-/EER-staat dan dien je aan te tonen dat je op het moment dat je dit rijbewijs behaalde tenminste 185 dagen in het land woonde waar dit rijbewijs is afgegeven.

De aanvraag voor het omwisselen van je rijbewijs kun je indienen bij de gemeente van je woonplaats. Let op: als je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet is het dus niet mogelijk om je buitenlandse rijbewijs om te wisselen. Je moet dan opnieuw rijexamen in Nederland doen, zowel het theorie- als praktijkexamen.