Verkeersregels Noorwegen

Ga je op vakantie naar Noorwegen? Houd er dan rekening mee dat er andere verkeersregels gelden dan bij ons in Nederland. We hebben de belangrijkste verkeersregels op een rijtje gezet. Onder andere die voor filerijden, mobiel bellen en de maximumsnelheid.

Snel naar

Verkeersregels algemeen | Milieuzones | Maximumsnelheid | Verkeersborden

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,2 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. 
 • Let op: Ook als het voertuig stilstaat in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Rijden in de bergen 

Rijden in een tunnel

Veilig wandelen

 • Voetgangers dienen zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt, behalve in bijzondere situaties of als dat gevaar voor ze oplevert. Mensen die met een fiets of bromfiets aan de hand lopen, moeten echter aan de rechterkant van de weg lopen.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Je moet altijd voorrang verlenen aan trams.
 • Op wegen waar de maximumsnelheid 60 km/h of minder bedraagt, moet je voorrang verlenen aan bussen die bij een halte wegrijden.

Rotonde

 • Als je een rotonde wilt oprijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden als dat met verkeerstekens wordt aangegeven. Op een rotonde zonder verkeerstekens, moet je voorrang verlenen aan verkeer van rechts, net als op een gewone gelijkwaardige kruising.
 • Als je op een rotonde rechtsaf wilt slaan, moet je dat al voordat je de rotonde oprijdt aangeven met je richtingaanwijzer. Als je op de rotonde rechtdoor of linksaf wilt, geef je richting aan ter hoogte van de laatste afrit vóór de afrit die je wilt nemen. Je moet ook richting aangeven als je op de rotonde van rijstrook wisselt.

Passeren

 • Smalle wegen zijn voorzien van uitwijkplaatsen waar tegenliggers elkaar kunnen passeren. De bestuurder die aan de kant van de weg rijdt waar zich de dichtstbijzijnde uitwijkplaats bevindt, moet uitwijken voor zijn tegenligger.

Inhalen

 • Gewoonlijk moet je een rijdende tram rechts inhalen. Je mag een rijdende tram echter ook links inhalen in een eenrichtingsstraat of als er rechts geen plaats is.
 • Je mag een stilstaande tram niet voorbijrijden tijdens het in- en uitstappen van passagiers als er geen vluchtheuvel is.
 • Let op: Rijd altijd met een ruime boog om fietsers heen; als je met je auto een fietser inhaalt, moet je ten minste 1,50 m afstand houden ten opzichte van de fietser. Bij een weg met twee rijstroken moet je in dat geval de rijstrook voor het tegemoetkomende verkeer gebruiken om de fietser in te halen.
 • Fietsers mogen andere voertuigen dan fietsen, rechts inhalen.

Stilstaan

 • Het is verboden stil te staan (of te parkeren) op plaatsen waar je voertuig niet goed zichtbaar is of een obstakel vormt voor het overige verkeer, zoals in een bocht, in een tunnel of op een heuvel.
 • Het is bovendien verboden stil te staan op onder andere de volgende plaatsen:
  • Binnen 5 m van een oversteekplaats voor fietsers of voetgangers.
  • Binnen 5 m van een spoorwegovergang.
  • Binnen 20 m van een bord dat een bus- of tramhalte aangeeft.
 • In de hoofdstraten van sommige grote steden, waaronder Oslo, is het verboden stil te staan. Dit wordt aangegeven door een bord met daaronder de tekst All stans forbudt (stilstaan verboden), soms met een onderbord waarop wordt vermeld wanneer het verbod om stil te staan geldt. 

Parkeren

 • Parkeren is verboden op onder andere de volgende plaatsen:
  • Binnen 20 m van een tram- of bushalte of een taxistandplaats.
  • Op voorrangswegen waar sneller dan 50 km/h mag worden gereden.
  • Op uitwijkplaatsen langs smalle wegen.
  • Langs een doorgetrokken witte lijn.

Geluidssignalen

 • Om te waarschuwen voor gevaar mogen bestuurders gebruikmaken van geluids- of lichtsignalen. Onnodig of overdadig gebruik is echter verboden.

Bijzonderheden

Busbaan

 • In Oslo mogen elektrische voertuigen gebruikmaken van de busbaan.

Milieuzones

 • In Oslo en Bergen kunnen maatregelen genomen worden om luchtverontreiniging te beperken.

Oslo

 • Wanneer in Oslo een bepaald niveau van luchtverontreiniging wordt bereikt, kunnen de autoriteiten het stadscentrum afsluiten voor alle voertuigen die op diesel rijden.
 • De beperkingen worden ten minste 24 uur van tevoren aangekondigd via radio en televisie en staan ook op oslo.kommune.no/english.
 • Vrijstellingen (onder meer voertuigen voor vervoer van gehandicapten) en meer informatie zijn te vinden op oslo.kommune.no/english/street-transport-and-parking/diesel-vehicles-ban.
 • In geval van overtreding kunnen boetes uitgedeeld worden.
 • Oslo is zijn autovrije centrum aan het uitbreiden.

Bergen

 • Wanneer in Bergen een bepaald niveau van luchtverontreiniging wordt bereikt, kan ofwel de stadstol verhoogd worden tot maximaal het vijfvoudige ofwel mogen op even dagen alleen voertuigen rijden waarvan het laatste cijfer in het kenteken even is, en op oneven dagen alleen voertuigen waarvan het laatste cijfer in het kenteken een oneven nummer is.
 • In geval van overtreding kunnen boetes uitgedeeld worden.
 • De beperkingen worden ten minste 24 uur van tevoren aangekondigd op bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/luftkvalitet en bergen.kommune.no.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom (A) Buiten bebouwde kom Autowegen Autosnelwegen
Personenauto's, campers met toegestane maximummassa < 3500 kg en motoren 50 80 90/100 (B) 90/100 (B/C)
Personenauto's met ongeremde aanhangwagen/caravan < 300 kg 50 80 80 80
Personenauto's met ongeremde aanhangwagen/caravan > 300 kg 50 60 60 60
Personenauto's met geremde aanhangwagen/caravan 50 80 80 80
Motoren met aanhanger 50 80 80 80
Campers met toegestane maximummassa > 3500 kg 50 80 80 80
 • A: In woonwijken kan een maximumsnelheid van 30 km/h gelden. Dit wordt door borden aangegeven.
 • B: De maximumsnelheid wordt met borden aangegeven. 
 • C: Op enkele autosnelwegen kan ook een maximumsnelheid van 110 km/h gelden.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Noorwegen wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Wegwijzers zijn over het algemeen geel met zwarte tekst en op autosnelwegen blauw met witte tekst.
 • Witte, ronde verkeersborden met een rode rand die een verbod aangeven, hebben anders dan Nederlandse verbodsborden, een rode diagonale balk.

Auto en motor

 • Een vierkant blauw bord met een wit silhouet van een auto en in zwart de tekst 2+ duidt een carpoolstrook aan waarvan auto's met twee of meer inzittenden gebruiken mogen maken. Auto's die op elektriciteit of op waterstof rijden, mogen altijd van deze rijstrook gebruikmaken.
 • Een vierkant blauw bord met een witte letter M (Møteplass) betekent: Uitwijkplaats/passeerplaats en komt voor op smalle wegen waar geen ruimte is om een tegenligger te passeren.
 • Een vierkant blauw bord met in wit een afbeelding van een fotocamera betekent: Flitswaarschuwing. Een rechthoekig blauw bord met twee witte fotocamera's en de tekst Strekningsmaling betekent: Trajectcontrole (een snelheidscontrole met meerdere camera's).
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rechthoekig oranje bord met een zwarte hand en de tekst Stopp Snu (Stop, keer om) is bedoeld om spookrijders te stoppen.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand met een zwarte afbeelding van een skiër waarschuwt bestuurders dat ze een plaats naderen waar vaak langlaufers oversteken.

Bromfiets

 • Verkeersborden en onderborden met de afbeelding van een motor gelden ook voor bromfietsen.

Fiets en voetganger

 • Het blauwe verkeersbord met een witte fiets dat een verplicht fietspad aangeeft, is in Noorwegen vierkant in plaats van rond, zoals in de andere Europese landen. In diverse andere landen geeft een rechthoekig blauw bord met een witte fiets of het witte woord Fiets een niet-verplicht fietspad aan.
 • Behalve dit vierkant blauwe bord voor een verplicht fietspad, zijn er ook vergelijkbare borden die een fiets-/voetpad aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.
 • Blauwe rechthoekige borden met een witte verticale streep eindigend in een rood blok die aangeven dat een weg doodloopt, kunnen kleine witte afbeeldingen van een fiets bevatten om een doorgaand fietspad aan te geven.

Aanduidingen

Noors Nederlands
Annen fare Overige gevaren
Enveiskjørt/enveiskjøring Eenrichtingsverkeer
Fartsdempere Verkeersdrempels
Fartsgrense Snelheidslimiet
Forkjørsveg Voorrangsweg
Gågate Voetgangers
Høyre Rechts
Husk bilbelte Vergeet je veiligheidsgordel niet 
Kryss Kruising
Møteplass Uitwijkplaats
Parkering forbudt Parkeerverbod
Rundkjøring Rotonde
Snu Keren, draaien
Skole School
Sone Zone
Stopp Stoppen
Stopp Snu Stop, keer om (ga terug)
Strekningsmåling Trajectcontrole
Ulykkespunkt Gevaarlijk punt
Ulykkesstrekning Weggedeelte met gevaar voor ongevallen
Vegarbeid Wegwerkzaamheden
Venstre Links
Vikeplikt Voorrang verlenen
Viltkryssing Overstekend wild

Aanvullende regels voor auto, fiets, motor en caravan

Verkeersregels in en om de auto
Verkeersregel op en om de fiets
Verkeersregels op en om de motor