Naar artikel

Verkeersregels in Denemarken

Tot welke leeftijd moet je kind in een kinderzitje? Hoe hard mag je rijden in Denemarken en wat zijn de verkeersregels voor fietsen? Je leest het op deze pagina.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.
Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Ook is het bestuurders verboden andere handheld-apparatuur, zoals een tablet, handheld-navigatieapparaat of smartwatch, te gebruiken tijdens het rijden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Veilig wandelen

 • Voetgangers moeten buiten de bebouwde kom zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg lopen, behalve als dat gevaar voor ze oplevert. Mensen die met een fiets, bromfiets of motor aan de hand lopen, moeten echter aan de rechterkant van de weg lopen.
 • Iedereen die in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt, wordt geadviseerd een reflector, lampje, kleding met reflecterende strepen of een reflecterend veiligheidsvest te dragen.
Basisverkeersregels
 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je bestuurders van rechts voorrang verlenen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Een bord met een omgekeerde oranje Y op de snelweg betekent dat er twee rijstroken samenkomen. Bestuurders moeten andere bestuurders op de invoegende rijstrook voorrang verlenen volgens het ritsprincipe.

Rotonde

 • Als je een rotonde wilt oprijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden. Alle rotondes in Denemarken zijn voorzien van voorrangsborden en/of haaientanden.

Passeren

 • Op hellende wegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.

Inhalen

 • Inhalen is verboden op plaatsen waar dat gevaar kan opleveren, zoals in bochten, op kruisingen, op heuvels en bij een voetgangersoversteekplaats (fodgaengerovergang).

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Het is verboden om binnen 10 m van een kruising te parkeren.
 • In de meeste grotere steden mag je maximaal een uur parkeren. Er worden ook parkeerautomaten en parkeerschijven gebruikt.
 • In Kopenhagen moet je betaald parkeren (van maandag 8 uur tot zaterdag 17 uur). Zie international.kk.dk/live/transport-and-parking/parking-in-copenhagen voor meer informatie.

Licht- en geluidssignalen

 • Bestuurders zijn verplicht op snelwegen hun alarmlichten te gebruiken om medeweggebruikers te waarschuwen voor plotselinge files of andere gevaren, zoals ongevallen.
 • In de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan in geval van nood of gevaar.
 • Onnodig gebruik, ook buiten de bebouwde kom, is strafbaar.

Maximumsnelheid Denemarken

 Binnen bebouwde komBuiten bebouwde komAutosnelwegen
Bromfiets4545verboden
Personenauto en motor5080 130 (A)
Personenauto/motor met aanhanger < 3500 kg508080
Personenauto met aanhanger > 3500 kg507080
Campers < 3500 kg5080 130 (A)
Campers > 3500 kg508080
 • A: Op bepaalde hoofdwegen of delen daarvan kan een maximumsnelheid van 90 km/h of 100 km/h gelden. Deze maximumsnelheid wordt aangegeven met borden.
 • Je bent verplicht je snelheid aan te passen aan de weg- en weersomstandigheden.
 • In steeds meer plaatsen wordt binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid verlaagd naar 40 km/h. Ook in het centrum van Kopenhagen is de maximumsnelheid 40 km/h. Let dus goed op de borden als je een plaats binnenrijdt.
Flitspaalsignalering
 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Auto en camper

Verlichting
 • Het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag is verplicht.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.
Kinderen
 • Kinderen die jonger zijn dan 3 jaar, mogen alleen in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd. Ook mogen zij niet worden vervoerd op de achterbank van een voertuig uit 1989 of uit een eerder jaar als hier geen veiligheidsgordels zijn aangebracht.
 • Kinderen van 3 jaar en ouder die kleiner zijn dan 1,35 m, moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Als een kind voorin met de rug naar voren in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
 • Het is niet toegestaan om drie kinderen op de achterbank te vervoeren als er maar twee veiligheidsgordels aanwezig zijn.
Lading
 • Lading moet in de volgende gevallen worden gemarkeerd:
  • Als de lading van een voertuig meer dan 1 m naar voren of naar achteren uitsteekt.
  • Als de lading in de breedte meer dan 15 cm uitsteekt, gerekend vanaf de zijkant van het voertuig. De maximale breedte van een voertuig inclusief lading is 2,55 m exclusief spiegels.
 • Je kunt lading die uitsteekt, markeren door een witte of felgekleurde doek (of vlaggetje), een reflector of in het donker een lampje (vóór wit, achter rood) aan het verst uitstekende punt te bevestigen.
Fietsendrager
 • Fietsen op een fietsendrager mogen maximaal 20 cm uitsteken aan beide zijkanten.
 • Als de fietsendrager de achterlichten en reflectoren van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet de drager zijn voorzien van een verlichtingsbalk.
Kentekenplaat en NL-sticker
 • Als de fietsendrager of bagagebox op je trekhaak de kentekenplaat van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet je er een witte kentekenplaat op aanbrengen met het kenteken van je voertuig.
 • Je moet in dat geval ook een ovale witte NL-sticker aanbrengen op de fietsendrager of bagagebox. Je mag de sticker niet op de witte kentekenplaat plakken. Je kunt de NL-sticker eventueel op een fiets aanbrengen. Een NL-sticker is verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel.
Dashcam
 • Het gebruik van een dashboardcamera in je auto kan handig zijn, bijvoorbeeld voor het registreren van een aanrijding. Let op: in sommige landen is het gebruik van een dashcam vanwege data- en privacywetgeving problematisch of zelfs verboden. Kijk voor details op anwb.nl/juridisch-advies.
Slepen 
 • Slepen is verboden op de snelweg.
 • De sleepkabel of -stang mag maximaal 4 m lang zijn. Als deze langer is dan 2 m, moet je een witte doek of een wit licht in het midden van de kabel of stang aanbrengen.
 • Bij het slepen geldt een maximumsnelheid van 30 km/h.

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima
 NederlandDenemarkenopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m  (A)
Lengte combinatie18 m18,75 m  (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.
Spiegels
 • Auto's die een caravan trekken, moeten altijd zijn uitgerust met buitenspiegels aan beide zijden.
Extra brede aanhanger
 • Voor vervoer van een aanhanger die breder is dan 2,55 m, moet een speciale vergunning worden aangevraagd bij een vestiging van de Deense politie. Deze bepaalt of en hoe de aanhanger mag worden vervoerd.
 • Vaak worden er ook eisen gesteld aan het trekkende voertuig. In principe hoort dat in Denemarken een vrachtwagen te zijn en is het een personenauto niet toegestaan een te brede aanhanger te trekken.
 • De afdeling die hierover gaat, is te bereiken via sjyl-ukatransport@politi.dk. Zie ook fstyr.dk/enpoliti.dk/en en trafikstyrelsen.dk voor meer informatie.

Motor

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • De bestuurder en passagier(s) van een trike en van een quad zonder gesloten carrosserie moeten een helm dragen.
Mobiele telefoon 
 • Het is motorrijders verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan. 
Verlichting
 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.
Passagiers
 • Het meevoeren van een passagier is toegestaan mits het voertuig is voorzien van een extra zitplaats en voetsteunen.
 • Een passagier moet schrijlings op de motor zitten.

Kinderen

 • Het is verboden kinderen jonger dan 5 jaar op de motor te vervoeren.
 • Kinderen van 5 jaar en ouder en kleiner dan 1,35 m moeten op de motor in een voor hen geschikt kinderzitje worden vervoerd en moeten een helm dragen.
 • Kinderen jonger dan 5 jaar mogen wel worden vervoerd in een zijspan in een voor hen geschikt kinderzitje dat is voorzien van veiligheidsgordels. Ze moeten in dat geval een goed passende helm dragen.
Aanhanger
 • Het is toegestaan om een aanhanger aan een motor te koppelen.
 • Een motor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc mag een aanhanger trekken die niet zwaarder is dan 150 kg, niet breder is dan 1 m en niet langer is dan 2,50 m.
Filerijden
 • Motorrijders mogen in een file niet tussen de rijstroken met langzaam rijdende of stilstaande voertuigen door rijden.

Bromfiets en snorfiets

 • De Deense stor knallert (grote bromfiets, ook wel knallert 45 genoemd) kan qua constructiesnelheid van 45 km/h worden vergeleken met de Nederlandse bromfiets, maar hiervoor gelden dezelfde verkeersregels als voor motoren. Deze bromfiets mag echter niet op auto(snel)wegen rijden.
 • De Deense lille knallert (kleine bromfiets, ook wel knallert 30 genoemd) kan qua constructiesnelheid van 30 km/h worden vergeleken met de Nederlandse snorfiets; voor de kleine bromfiets gelden dezelfde verkeersregels als voor een fiets.
 • Een elektrische bromfiets of snorfiets (zoals een elektrische huurscooter) wordt, afhankelijk van de constructiesnelheid, ook gezien als respectievelijk een stor knallert of lille knallert.
Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurders van alle soorten bromfietsen.
Mobiele telefoon 
 • Het is bromfietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan. 
Verlichting
 • Alle bromfietsen moeten in Denemarken ook overdag dimlicht voeren.
Passagiers
 • Het is verboden om op de snor- en bromfiets een passagier mee te nemen.
Aanhanger
 • Aan een stor knallert mag een aanhanger worden gekoppeld, aan een lille knallert niet.

Fiets

 • De hierna vermelde verkeersregels voor een fiets gelden ook voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h en een vermogen tot 250 watt (elcykel).
 • De aanbevolen leeftijdslimiet voor een elektrische fiets is 15 jaar.
 • Voor een speedpedelec met trapondersteuning tot 45 km/h gelden speciale regels (zie verderop). 
Helm
 • Je hoeft op de fiets geen helm te dragen.
 • Het dragen van een helm wordt wel aangeraden, zeker voor berijders van een elektrische fiets.
Mobiele telefoon 
 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan. 
Verlichting en overige vereisten
 • Een fiets moet zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet zijn voorzien van een rode reflector achter, van een witte reflector aan de voorzijde en van gele reflectoren op de pedalen.
 • De banden moeten zijn voorzien van een reflecterende strook. Als dat niet het geval is, moeten op de wielen (velgen) minimaal twee gele of oranje reflectoren zijn aangebracht.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.
Passagiers
 • Het is verboden om een passagier te vervoeren op een fiets.
 • Volwassen fietsers mogen wel maximaal twee kinderen jonger dan 8 jaar in kinderzitjes op de fiets vervoeren.
 • In een fietskar voor kinderen mogen twee kinderen van elke leeftijd worden vervoerd.
Fietsende kinderen
 • Kinderen jonger dan 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van iemand van 15 jaar of ouder op de openbare weg fietsen.
Aanhanger
 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld.
Fietsen onder invloed
 • Als een fietser zichtbaar onder invloed is en de fiets niet meer goed kan besturen, kan een boete worden gegeven.
Plaats op de weg
 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten fietsers hiervan gebruikmaken.
 • Waar fietspaden ontbreken, moeten fietsers zoveel mogelijk aan de rechterzijde van de weg rijden.
 • Ook op kruisingen en in bochten moeten fietsers uiterst rechts op de rijbaan blijven rijden en mogen ze dus niet voorsorteren. Fietsers mogen pas afbuigen wanneer het tegemoetkomende verkeer niet wordt gehinderd.
Naast elkaar rijden
 • Het is toegestaan om naast elkaar te rijden, mits dat zonder gevaar kan en andere weggebruikers niet worden gehinderd.
Speedpedelec
 • Voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km/h en een vermogen van maximaal 4000 watt (speed pedelec) gelden in Denemarken regels, die voor een groot deel overeenkomen met die voor gewone fietsen, met als belangrijkste uitzonderingen: minimumleeftijd, helmplicht en lichtplicht overdag.
 • De minimumleeftijd voor het besturen van een speedpedelec is 15 jaar.
 • Deense kinderen van 15-17 jaar moeten in het bezit zijn van een speciaal rijbewijs voor een snorfiets (lille knallert) om op een speedpedelec te mogen rijden.
 • Bestuurders van 18 jaar en ouder hoeven geen rijbewijs te hebben om op een speedpedelec te mogen rijden (in Nederland is een bromfietsrijbewijs AM verplicht).
 • Je moet voor je speedpedelec een WA-verzekering hebben en je moet het verzekeringsbewijs bij je dragen.
 • De bestuurder van een speedpedelec is verplicht een fietshelm te dragen, maar wordt geadviseerd een speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776) te dragen, die het hoofd beter beschermt dan een gewone fietshelm.
 • Voor een speedpedelec gelden dezelfde verkeersregels en -tekens als voor een gewone fiets. Met een speedpedelec moet je dus ook waar mogelijk op het fietspad rijden.
 • Je bent verplicht om ook overdag licht te voeren.
 • Het is verboden om passagiers te vervoeren op een speedpedelec. Je mag dus ook geen kinderen in de kinderzitje achter op de speedpedelec vervoeren.
 • Je mag geen aanhanger achter de speedpedelec hangen.
Fietsendrager
 • Regels voor het vervoer van fietsen op een fietsendrager vind je bij Auto en camper.
Stopteken
 • Het is in Denemarken niet alleen verplicht om met de hand aan te geven dat je wilt afslaan, maar ook om aan te geven dat je gaat stoppen door je linkerarm op te tillen met vlakke hand.

Elektrische step

 • In Denemarken wordt een elektrische step een elektrisk løbehjul of el-løbehjul genoemd (officieel: motoriseret løbehjul).
 • Je mag met een elektrische step (zonder zadel) op de openbare weg mits aan de eisen wordt voldaan.
Eisen
 • De step moet een CE-goedkeuring hebben, mag niet zwaarder dan 25 kg, niet langer dan 2 m en niet breder dan 70 cm zijn en moet uitgerust zijn met verlichting en reflectoren.
 • De constructiesnelheid moet 20 km/h zijn.
 • Minimumleeftijd: 15 jaar. Sommige verhuurbedrijven eisen dat huurders 18 jaar of ouder zijn.
 • Rijbewijs: niet nodig.
 • Helm: verplicht (vanaf 1 januari 2022). Dit moet een fietshelm voor volwassenen zijn die voldoet aan de Europese norm EN-1078 of een kinderhelm die voldoet aan de Europese norm EN-1080.
Verkeersregels
 • Je moet je houden aan de verkeersregels en verkeerstekens voor fietsers
 • Je moet op het fietspad rijden als dat aanwezig is en anders op de rijbaan. 
 • De maximumsnelheid is 20 km/h.
 • Het is verboden op de stoep te rijden.
 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Let op: Je bent verplicht zowel 's avonds als overdag je voor- en achterlicht te laten branden.
 • Met twee personen op een elektrische step rijden is verboden.
 •  Kinderen jonger dan 15 jaar mogen wel op een elektrische step rijden onder toezicht van een volwassene en in straten die met een bord worden aangeduid als woonerf.
Verzekering
 • In Denemarken geldt geen verzekeringsplicht voor een elektrische step in particulier bezit, maar wel voor elektrische steps die je kunt huren.
 • Controleer bij het huren van een elektrische step de verzekeringsvoorwaarden in het huurcontract.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden
 • Aangeraden bij winterse omstandigheden - Het gebruik van winterbanden is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden bij winterse omstandigheden.
 • Als winterbanden worden gebruikt, moeten deze op alle wielen worden gemonteerd.
 • De ANWB adviseert je winterbanden te gebruiken met het sneeuwvloksymbool (3PMSF). Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Let op: In Duitsland is het rijden op winterbanden verplicht bij winterse omstandigheden.
Sneeuwkettingen
 • Toegestaan - Het gebruik van sneeuwkettingen is toegestaan, mits daarmee het wegdek niet beschadigd wordt.
Spijkerbanden
 • Toegestaan in winterperiode - Het gebruik van spijkerbanden is toegestaan van 1 november t/m 15 april.
 • Als spijkerbanden worden gebruikt, moeten deze op alle wielen worden gemonteerd en ook op die van een eventuele aanhanger.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Denemarken wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Een rechthoekig wit bord met een zwart silhouet van een dorp- of stadsgezicht en een plaatsnaam geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.
Auto en motor
 • Borden voor de bewegwijzering langs autosnelwegen zijn groen met witte letters en borden langs veel autowegen zijn blauw met witte letters. Borden langs de overige wegen zijn wit met rode letters. Afritten van autosnelwegen worden aangegeven op blauwe borden met witte letters.
 • Een rond blauw bord met een witte snelheidsaanduiding (bijvoorbeeld 50) geeft een minimumsnelheid aan.
 • Een vierkant bord met een bruine achtergrond waarop een witte bloem met een geel hart staat afgebeeld, geeft een toeristische route (Margueritruten, Margrietroute) aan.
 • Een rechthoekig bord met een witte achtergrond waarop twee rode pijlen tot één pijl worden samengevoegd, betekent dat twee rijstroken worden samengevoegd en dat bestuurders hun snelheid moeten aanpassen en dat bestuurders op de doorgaande strook bestuurders op de invoegende strook de gelegenheid moeten geven om in te voegen volgens het ritsprincipe.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Met een rechthoekig wit bord met een smalle rode rand, een zwarte afbeelding van een auto, een klein blauw veld met een witte P en onderaan een dikke zwarte lijn gevolgd door een smallere gearceerde lijn wordt aangegeven dat het is toegestaan om een auto te parkeren op de stoep. Als op hetzelfde bord een dikke zwarte lijn staat afgebeeld gevolgd door een iets hoger liggende smalle zwarte lijn, wordt met het bord aangegeven dat het is toegestaan om een auto gedeeltelijk op de stoep te parkeren.
 • Een vierkant wit bord met een blauwe rand en daarop twee zwarte gekromde pijlen rond een dikke zwarte punt geeft een carpoolplaats aan of een plaats waar je van het openbaar vervoer kunt overstappen op andere vormen van vervoer (of andersom). 
Fiets en snorfiets
 • Een rond wit bord met een rode rand en een rode schuine streep met daarop een zwarte afbeelding van een fiets en een zwarte P geeft een parkeerverbod voor fietsen aan.
 • Blauwe rechthoekige borden met een witte verticale streep eindigend in een rood blok die aangeven dat een weg doodloopt, kunnen kleine witte afbeeldingen van een fiets en/of voetgangers bevatten om een doorgaand fiets- of voetpad aan te geven.
 • Een rechthoekig wit bord met een rode rand met daarop in het zwart een zwarte afbeelding van een fiets, een naar rechts wijzende pijl en de tekst Undtaget (Uitgezonderd), geeft aan dat alleen fietsers bij een rood verkeerslicht rechts af mogen slaan.
 • Een rechthoekig wit bord met een blauw veld waarop een witte fiets en de tekst Cykelgade (Fietsstraat) zijn afgebeeld met daaronder de zwarte tekst Zone geeft een zone aan die is gereserveerd voor fietsen en snorfietsen. Als in de fietsstraat door middel van borden andere voertuigen zijn toegestaan, mogen die meestal niet sneller dan 30 km/h en moeten deze speciaal rekening houden met fietsers en snorfietsers.
 • Een rond oranje bord met een grote witte C wordt gebruikt om een Supercykelsti (Superfietspad) aan te duiden. Dit is een fietspad dat gemeentegrenzen overschrijdt en speciaal is bedoeld voor fietsforenzen.
Aanduidingen
DeensNederlands
CykelgadeFietsstraat
EnsrettetEenrichtingsverkeer
FartgrænseMaximumsnelheid
Hold til højreRechts houden
HøjreRechts
HovedvejSnelweg
Indkørsel forbudtVerboden in te rijden
MotorvejAutosnelweg
OmvejOmleiding
Parkering forbudtVerboden te parkeren
Se efter togKijk uit voor treinen
Smal vejSmalle weg
UndtagetUitgezonderd
VenstreLinks
VigeVoorrang verlenen
Bekijk al het reisaanbod 

Zin in vakantie? Bij ANWB vind je een divers reisaanbod dat altijd aansluit bij jouw wensen. Van rondreizen in Europa tot groepsreizen in Azië.

Boek je uitje met korting 

Waar gaan jullie vandaag naartoe? Hier vind je talloze uitjes, vaak met korting voor ANWB-leden.

Reis evenementen 
Ontdek het wereldwijde reisaanbod van ANWB tijdens een van onze evenementen, waarbij onze reisspecialisten je graag adviseren en voorzien van leuke weetjes, praktische informatie én handige tips.

Speciaal voor jou geselecteerd

Vanaf8,35per maand
Pechhulp in het buitenland 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

Shop nu
Shop alles voor je vakantie 

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.

ANWB doorlopende reisverzekering 

Het hele jaar door goed verzekerd met de ANWB Reisverzekering. 24/7 ANWB Hulp en 5% Korting voor leden