Verkeersregels Kroatië

Ga je met de auto naar Kroatië, dan gelden er andere verkeersregels dan bij ons in Nederland. We zetten de belangrijkste regels voor je op een rij.

Snel naar

Algemene regels | Maximumsnelheid | Auto | Caravan en aanhanger | Motor | Bromfiets | Fiets | Verkeersborden

Verkeersregels algemeen

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders jonger dan 24 jaar en beroepschauffeurs geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiel bellen

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Basisverkeersregels

 • Bestuurders moeten rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op smalle bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.

Inhalen

 • Schoolbussen die stilstaan bij een halte om passagiers in en uit te laten stappen, mogen niet worden ingehaald.
 • Tijdens een inhaalactie moeten bestuurders voortdurend richting aan blijven geven.

Rotondes

 • Het verkeer dat op de rotonde rijdt, heeft voorrang.

Parkeren

 • Een parkeerverbod wordt aangegeven door belijningen langs de kant van de weg.
 • Zagreb kent drie parkeerzones. Hoe dichter bij het centrum, hoe hoger het parkeertarief en hoe korter de periode dat hier maximaal mag worden geparkeerd.

Pech of ongeval

 • De bestuurder is bij pech of een ongeval verplicht een veiligheidshesje te dragen als deze het voertuig verlaat.
 • De bestuurder moet bij pech of een ongeval de alarmlichten inschakelen en een gevarendriehoek op voldoende afstand, en buiten de bebouwde kom minstens 100 m, achter het voertuig plaatsen. Voor een voertuig met een aanhangwagen of caravan moeten er bij pech of een ongeval twee gevarendriehoeken naast elkaar op de hiervoor aangegeven afstand achter de combinatie worden geplaatst.
 • Bij een ongeval dat heeft geleid tot materiële schade of lichamelijk letsel, moet de bestuurder de politie bellen, eventuele gewonden zo goed mogelijk helpen en adresgegevens uitwisselen met andere betrokkenen.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Autowegen Autosnelwegen
Personenauto's, campers tot 3500 kg en motoren 50

90 (80)

110 (100)

130 (120)

Personenauto's, met aanhangwagen/caravan 50 80 80 90

Motoren, met aanhanger

50

80

80

80

 

 • Bestuurders die jonger zijn dan 24 jaar, moeten zich aan de lagere snelheden houden die tussen haakjes zijn geplaatst.
 • De minimumsnelheid op de autosnelwegen is 60 km/h.
 • Bij een nat wegdek moeten bestuurders hun snelheid aanpassen.

Verkeersregels Auto

Verlichting

 • Van de laatste zondag in oktober tot en met de laatste zondag in maart is dimlicht of dagrijlicht (ook led) ook overdag verplicht. Let op: in tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.
 • Buiten deze periode zijn automobilisten net als in Nederland overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht slecht is.

Kinderen

 • Kinderen die kleiner zijn dan 1,35 m, moeten voorin of achterin in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd. Geadviseerd wordt om kinderen altijd achter in de auto te vervoeren.
 • Kinderen met een lengte tussen de 1,35 en 1,50 m moeten voorin in een passend en goedgekeurd kinderzitje of op een passende en goedgekeurde zittingverhoger worden vervoerd, maar mogen eventueel achterin een gewone veiligheidsgordel dragen (mits deze gordel goed past).
 • Als een kind met de rug naar voren, voor in de auto in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
 • In auto's zonder veiligheidsgordels mogen geen kinderen tot 3 jaar worden vervoerd en moeten kinderen die kleiner zijn dan 1,50 m, altijd achterin worden vervoerd.

Huisdieren

 • Voor zover bekend is er in Kroatië geen specifieke wetgeving met betrekking tot het vervoer van huisdieren, maar kan op basis van de bestaande wetgeving (voor bijvoorbeeld lading) worden gesteld dat het huisdier de bestuurder niet mag hinderen tijdens het rijden en inzittenden en andere weggebruikers niet in gevaar mag brengen. 
 • Automobilisten wordt daarom geadviseerd hun huisdier achter in de auto in een kooi, reiskennel of speciale veiligheidsgordel of in de kofferbak achter een net of rek te vervoeren.

Lading

 • Wanneer lading achter op een auto, camper of caravan meer dan 20 cm uitsteekt, moet deze lading zijn voorzien van een reflecterend signaalbord van 50 x 50 cm met diagonale lichtrode en witte strepen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam 'Signaalbord Aluminium'.

Fietsen

 • Als een fietsendrager met fietsen achter op de auto of camper meer dan 20 cm uitsteekt, moet deze worden gemarkeerd met het hierboven beschreven rood-wit gestreepte bord en 's nachts en bij slecht zicht bovendien met verlichting.

Dashcam

Slepen

 • De trekkende auto moet aan de voorkant een gevarendriehoek voeren en de gesleepte auto aan de achterkant.
 • De maximumsnelheid tijdens het slepen is 40 km/h.

Winterbanden

 • Op bepaalde wegen (of delen daarvan) is van 15 november t/m 15 april het rijden op winterbanden (of het meenemen van goed passende sneeuwkettingen) verplicht, ongeacht de weersomstandigheden.
 • Ook voor en na deze periode kan het verplicht worden gesteld om winterbanden (of sneeuwkettingen) te gebruiken als de weg is bedekt met sneeuw of ijs.
 • Banden met de aanduiding M+S worden als winterband beschouwd.
 • Winterbanden moeten een profieldiepte hebben van minimaal 4 mm.
 • Als bij een controle wordt vastgesteld dat de auto niet is voorzien van winterbanden (of sneeuwkettingen) terwijl dat wel verplicht is, mag de bestuurder mogelijk niet verder rijden en kan deze een boete krijgen.
 • De ANWB adviseert banden te gebruiken waarop zowel de aanduiding M+S als een sneeuwvloksymbool wordt aangegeven. Meer informatie: www.anwb.nl/winterbanden.

Sneeuwkettingen

 • Op bepaalde wegen (of delen daarvan) is van 15 november t/m 15 april het meenemen van goed passende sneeuwkettingen (of het rijden op winterbanden) verplicht, ongeacht de weersomstandigheden.
 • Ook voor en na deze periode kan het verplicht worden gesteld om sneeuwkettingen (of winterbanden) te gebruiken als de weg is bedekt met sneeuw of ijs.
 • De sneeuwkettingen moeten worden gemonteerd op de banden van de aangedreven wielen.
 • De zomerbanden waarop de sneeuwkettingen worden gemonteerd, moeten een profieldiepte hebben van ten minste 4 mm.
 • Als bij een controle wordt vastgesteld dat de auto niet is voorzien van sneeuwkettingen (of winterbanden) terwijl dat wel verplicht is, mag de bestuurder mogelijk niet verder rijden en kan deze een boete krijgen.
 • In de gebieden Lika en Gorski Kotar is het verplicht sneeuwkettingen in de auto te hebben, en bij winterse omstandigheden te gebruiken, ongeacht het type banden waarop wordt gereden.

Spijkerbanden

 • Het gebruik van spijkerbanden is verboden op alle wegen.

Bijzonderheden

 • Het is verplicht om in de winterperiode, die globaal van begin november tot eind april loopt, een kleine sneeuwschep in de auto te hebben.
 • Tijdens de winterperiode zijn bestuurders verplicht ijs en sneeuw van de ruiten en de rest van hun auto te verwijderen voor ze wegrijden om zichzelf en achterop komende weggebruikers niet in gevaar te brengen.

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland Kroatië opm.

Breedte combinatie (excl. spiegels)

2,55 m

2,55 m

 

Hoogte combinatie

4 m

4 m

 

Lengte aanhanger (incl. dissel)

12 m

12 m

(A)

Lengte combinatie

18 m

18,75m

(A)

Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Fietsen

 • Als een fietsendrager (met fietsen) achter op de caravan meer dan 20 cm uitsteekt, moet deze worden gemarkeerd met een reflecterend rood-wit gestreept bord en 's nachts en bij slecht zicht bovendien met verlichting.

Uitrusting

 • In een auto die een caravan of aanhangwagen trekt, moeten twee gevarendriehoeken aanwezig zijn. Bij pech of een ongeval moeten de twee driehoeken naast elkaar op voldoende afstand achter de combinatie worden geplaatst

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • De bestuurder en passagier(s) van een trike of quad moeten een helm dragen tenzij de trike of quad is voorzien van een gesloten carrosserie of veiligheidscel.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet op een motor worden vervoerd.
 • Het is verboden een passagier te vervoeren die een alcoholgehalte in het bloed heeft van meer dan 0,5 promille of die onder invloed van drugs is.

Aanhanger

 • Het is toegestaan een aanhanger achter de motor te koppelen.

Verkeersregels bromfiets

 • In Kroatië bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 50 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het is niet toegestaan om passagiers te vervoeren die jonger zijn dan 12 jaar.
 • Ook is het verboden om passagiers te vervoeren die onder invloed zijn van alcohol of drugs.

Aanhanger

 • Een speciaal voor een brom- of snorfiets ontworpen aanhangertje mag worden gebruikt.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Fietsers tot 16 jaar moeten een helm dragen.

Kleding

 • 's Nachts en bij slecht zicht moeten fietsers een retroreflecterend veiligheidshesje dragen.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • Achter op de fiets moet een rode reflector zijn aangebracht.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Kinderen tot 8 jaar mogen alleen worden vervoerd in een kinderzitje door een fietser van 18 jaar of ouder.

Fietsende kinderen

 • De minimumleeftijd voor fietsen op de weg is 14 jaar.
 • Kinderen van 9-14 jaar mogen alleen fietsen als zij een fietsrijbewijs hebben of worden begeleid door een persoon van 16 jaar of ouder.

Fietsen onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

Mobiel bellen

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Kroatië wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Wegwijzers zijn geel met zwarte letters, informatieborden zijn blauw met witte letters en borden langs snelwegen zijn groen met witte letters.

Auto en motor

 • Een keerverbod wordt aangegeven met een rond wit bord met een rode rand en een omgekeerde zwarte U waar, anders dan in Nederland, ook een rode streep doorheen loopt.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links of rechts afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Het ook bij ons bekende driehoekige bord met een rode rand dat waarschuwt voor wegwerkzaamheden, heeft een gele in plaats van witte achtergrond.
 • Een blauw rond bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 40) geeft de minimumsnelheid aan. Met een vierkant blauw bord met een wit getal wordt een adviessnelheid aangegeven.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een zwarte stip met daaromheen drie zwarte ringen op een wegwijzer betekent centrum.

Fiets en voetganger

Behalve het bekende ronde blauwe bord 'Fietspad', zijn er ook vergelijkbare borden die een fiets-/voetpad aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.

Aanduidingen

Kroatisch Nederlands
Bolnica  Ziekenhuis
Carina Douane
Cestarina Tol
Izlaz Uitgang, afrit
Krivi smjer Verkeerde richting
Odmorište Parkeerplaats/wegrestaurant/tankstation
Pješačka zona Voetgangersgebied
Policija Politie

Meer info over onderweg naar Kroatië

Tol in Kroatië
Actuele verkeersinformatie
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto
Tanken in Kroatië