Verkeersregels Kroatië

Ga je met de auto naar Kroatië, dan gelden er andere verkeersregels dan bij ons in Nederland. We zetten de belangrijkste regels voor je op een rij.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Ook voor bestuurders van een motorvoertuig (bijvoorbeeld een camper) met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde kom zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt.
 • Iedereen die in het donker of bij slecht zicht langs de weg loopt, is verplicht een reflector of lampje bij zich te dragen of een veiligheidshesje te dragen. 

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Als basisregel geldt dat op een kruising bestuurders van rechts voorrang hebben, tenzij anders wordt aangegeven met verkeerstekens.

Passeren

 • Op smalle bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.

Rotonde

 • Bestuurders die de rotonde naderen, moeten voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden. 

Inhalen

 • Schoolbussen die stilstaan bij een halte om passagiers in en uit te laten stappen, mogen niet worden ingehaald.
 • Tijdens een inhaalactie moeten bestuurders voortdurend richting aan blijven geven.

Parkeren

 • Een parkeerverbod wordt aangegeven door belijningen langs de kant van de weg.
 • Zagreb kent drie parkeerzones. Hoe dichter bij het centrum, hoe hoger het parkeertarief en hoe korter de periode dat hier maximaal mag worden geparkeerd.
 • Let op: In Pula zijn parkeerzones die onvoldoende duidelijk worden aangegeven en volgens ANWB-leden wordt ook vaak gezegd dat het daar gratis parkeren is. In de praktijk blijkt echter dat je, bij niet betalen van parkeergeld, het risico loopt dat je na verloop van tijd een boete van ruim € 280 thuisgestuurd krijgt. Voor info over de parkeerzones in Pula zie pulaparking.hr/interaktivna. De ANWB houdt de kwestie in de gaten, zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie (zoek op 'naheffing parkeerboete kroatie').

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Autowegen Autosnelwegen
Personenauto's, campers met toegestane maximummassa < 3500 kg en motoren 50 90 (A) 110 (A) 130 (A)
Personenauto's met aanhangwagen/caravan 50 80 80 90
Motoren met aanhanger 50 80 80 80
Campers met toegestane maximummassa > 3500 kg 50 80 80 90
 • A: Voor bestuurders die jonger zijn dan 25 jaar, is de maximumsnelheid 10 km/h lager: 
  • 80 km/h buiten de bebouwde kom.
  • 100 km/h op autowegen.
  • 120 km/h op autosnelwegen.
 • De minimumsnelheid op de autosnelwegen is 60 km/h.
 • Bij een nat wegdek moeten bestuurders hun snelheid aanpassen.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Van 1 november t/m 31 maart is dimlicht of dagrijlicht (ook led) ook overdag verplicht. Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.
 • Buiten deze periode zijn automobilisten net als in Nederland overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht slecht is.

Kinderen

 • Kinderen jonger dan 2 jaar moeten met de rug naar voren in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd. Als het zitje op een plaats met een airbag wordt geplaatst, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
 • Kinderen van 2 tot 5 jaar moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje op de achterbank van de auto worden vervoerd.
 • Kinderen van 5 tot 12 jaar moeten achter in de auto worden vervoerd in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een passende en goedgekeurde zittingverhoger.

Lading

 • Als lading achter op een voertuig meer dan 1 m naar achteren uitsteekt, moet het uiteinde van de uitstekende lading worden voorzien van een rode doek.
 • Lading op een caravan of aanhangwagen die meer dan 1 m uitsteekt, moet worden gemarkeerd met een reflecterend waarschuwingsbord van 50 x 50 cm met 3 of 5 diagonale lichtrode en witte strepen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Markeringsbord Italië Spanje.
 • 's Avonds in het donker en bij slecht zicht overdag moet lading die meer dan 1 m uitsteekt, bovendien worden voorzien van verlichting. 

Fietsen

 • Alleen als een fietsendrager met fietsen achter op een auto of aanhangwagen meer dan 1 m uitsteekt, moet deze worden gemarkeerd zoals hierboven beschreven.

Dashcam

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland Kroatië opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4 m  
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12 m (A)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Uitrusting

 • In een auto die een caravan of aanhangwagen trekt, moeten twee gevarendriehoeken aanwezig zijn. Bij pech of een ongeval moeten de twee driehoeken naast elkaar op voldoende afstand, en buiten de bebouwde kom minstens 100 m, achter de combinatie worden geplaatst.

Rijstroken

 • Een combinatie van een auto met een caravan of aanhangwagen die langer is dan 7 meter, mag op autosnelwegen met drie of meer rijstroken in één richting alleen op de twee meest rechtse rijstroken rijden.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • De bestuurder en passagier(s) van een trike of quad moeten een helm dragen tenzij de trike of quad is voorzien van een gesloten carrosserie of veiligheidscel.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet op een motor worden vervoerd.
 • Het is verboden een passagier te vervoeren die een alcoholgehalte in het bloed heeft van meer dan 0,5 promille of die onder invloed van drugs is.

Verkeersregels bromfiets en snorfiets

 • In Kroatië bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het is niet toegestaan om passagiers te vervoeren die jonger zijn dan 12 jaar.
 • Het is verboden passagiers te vervoeren die onder invloed zijn van drugs of medicijnen of een hoger alcoholgehalte in het bloed hebben dan 0,5 promille.

Aanhanger

 • Je mag met een brom- of snorfiets een aanhanger met twee wielen trekken die niet breder is dan 80 cm en waarvan het totaalgewicht niet hoger is dan 50 kg. 
 • De aanhanger moet achter twee reflectoren hebben.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Fietsers tot 16 jaar moeten een helm dragen.

Veiligheidshesje

 • 's Nachts en bij slecht zicht moeten fietsers een retroreflecterend veiligheidshesje dragen.

Mobiele telefoon

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • Achter op de fiets moet een rode reflector zijn aangebracht.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Kinderen tot 8 jaar mogen alleen worden vervoerd in een kinderzitje door een fietser van 18 jaar of ouder.
 • Kinderen die als passagier op de fiets worden vervoerd, moeten een geschikte fietshelm dragen.
 • Het is verboden passagiers op de fiets te vervoeren die onder invloed zijn van drugs of medicijnen of een hoger alcoholgehalte in het bloed hebben dan 0,5 promille.

Fietsende kinderen

 • De minimumleeftijd voor fietsen op de weg is 14 jaar.
 • Kinderen van 9-14 jaar mogen alleen fietsen als zij een fietsrijbewijs hebben of worden begeleid door een persoon van 16 jaar of ouder.

Fietsen onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

Aanhanger

 • Je mag met een fiets een aanhanger met twee wielen trekken die niet breder is dan 80 cm en waarvan het totaalgewicht (dus inclusief bagage) niet hoger is dan 50 kg. 
 • De aanhanger moet achter twee reflectoren hebben.

Elektrische fiets

 • Net als in Nederlands gelden voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h die een vermogen heeft van maximaal 250 watt, dezelfde regels als voor een gewone fiets.
 • Het dragen van een fietshelm is verplicht voor fietsers tot 16 jaar.
 • Elektrische fietsen moeten waar mogelijk gebruikmaken van het fietspad.

Speedpedelec

 • Een elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km/h en een vermogen van maximaal 4000 watt wordt in Kroatië beschouwd als een bromfiets.
 • Bestuurders moeten minimaal 15 jaar zijn, in het bezit zijn van een bromfietsrijbewijs AM en een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) dragen. Voor zover bekend, is het niet toegestaan een speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776:2016) te dragen.
 • Speedpedelecs mogen niet op het fietspad rijden.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Kroatië wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Wegwijzers zijn geel met zwarte letters, informatieborden zijn blauw met witte letters en borden langs snelwegen zijn groen met witte letters.

Auto en motor

 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Het ook bij ons bekende driehoekige bord met een rode rand dat waarschuwt voor wegwerkzaamheden, heeft een gele in plaats van witte achtergrond.
 • Een blauw rond bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 40) geeft de minimumsnelheid aan. Met een vierkant blauw bord met een wit getal wordt een adviessnelheid aangegeven.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een zwarte stip met daaromheen drie zwarte ringen op een wegwijzer betekent centrum.

Fiets en voetganger

 • Behalve het bekende ronde blauwe bord Fietspad, zijn er ook vergelijkbare borden die een fiets-/voetpad aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.

Aanduidingen

Kroatisch Nederlands
Bolnica  Ziekenhuis
Carina Douane
Cestarina Tol
Izlaz Uitgang, afrit
Krivi smjer Verkeerde richting
Odmorište Parkeerplaats/wegrestaurant/tankstation
Pješačka zona Voetgangersgebied
Policija Politie

Winterbanden

Winterbanden

 • Verplicht in winterperiode - Op bepaalde wegen (of delen daarvan) is van 15 november t/m 15 april het rijden op winterbanden verplicht, ongeacht de weersomstandigheden, tenzij er goed passende sneeuwkettingen in het voertuig aanwezig zijn.
 • Ook voor en na deze periode kan het verplicht worden gesteld om winterbanden (of sneeuwkettingen) te gebruiken als de weg is bedekt met sneeuw of ijs.
 • Banden met de aanduiding M+S worden als winterband beschouwd. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop zowel de aanduiding M+S als het sneeuwvloksymbool (3PMSF) wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Winterbanden moeten op alle wielen worden gemonteerd en moeten een profieldiepte hebben van minimaal 4 mm.
 • Als bij een controle wordt vastgesteld dat de auto niet is voorzien van winterbanden (of sneeuwkettingen) terwijl dat wel verplicht is, mag je mogelijk niet verder rijden en kun je een boete krijgen.

Sneeuwkettingen

 • Verplicht in auto in winterperiode - Op bepaalde wegen (of delen daarvan) is van 15 november t/m 15 april het meenemen van goed passende sneeuwkettingen verplicht, ongeacht de weersomstandigheden, tenzij op winterbanden wordt gereden.
 • Ook voor en na deze periode kan het verplicht worden gesteld om sneeuwkettingen (of winterbanden) te gebruiken als de weg is bedekt met minimaal 5 cm sneeuw of met ijzel.
 • De sneeuwkettingen moeten in elk geval worden gemonteerd op de banden van de aangedreven wielen.
 • Let op: Banden (ook zomerbanden) moeten een profieldiepte hebben van ten minste 4 mm.
 • Als bij een controle wordt vastgesteld dat de auto niet is voorzien van sneeuwkettingen (of winterbanden) terwijl dat wel verplicht is, mag je mogelijk niet verder rijden en kun je een boete krijgen.
 • In de gebieden Lika en Gorski Kotar is het verplicht sneeuwkettingen in de auto te hebben, en bij winterse omstandigheden te gebruiken, ongeacht het type banden waarop wordt gereden.

Spijkerbanden

 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is verboden op alle wegen.

Bijzonderheden

Sneeuwschep

 • Het is verplicht om in de winterperiode, die globaal van begin november tot eind april loopt, een kleine sneeuwschep in de auto te hebben.

Auto sneeuw- en ijsvrij

 • Tijdens de winterperiode zijn bestuurders verplicht ijs en sneeuw van de ruiten en de rest van hun auto te verwijderen voor ze wegrijden om zichzelf en achterop komende weggebruikers niet in gevaar te brengen.

Meer info over onderweg naar Kroatië

Tol in Kroatië
Actuele verkeersinformatie
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto
Tanken in Kroatië