Naar artikel

Verkeersregels in Slovenië

In Slovenië gelden andere regels dan in Nederland. Zorg dat je de afwijkende regels kent en voorkom boetes, of zelfs een rechtszaak.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.
Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders die korter dan twee jaar een rijbewijs hebben of jonger zijn dan 21 jaar, geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het is verboden om tijdens het rijden (ook op een fiets) een hoofdtelefoon of oortjes te dragen. 

Veilig inhalen

 • Bestuurders van een motorvoertuig moeten bij het inhalen van een (brom)fietser een zijdelingse afstand aanhouden van ten minste 1,50 m.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde kom zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt, tenzij dat gevaar voor ze oplevert.
 • Iedereen die in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt, wordt met klem geadviseerd een reflector, kleding met reflecterende strepen of een reflecterend veiligheidsvest te dragen. Ook wordt voetgangers geadviseerd een zaklantaarn te gebruiken als ze in het donker buiten de bebouwde kom langs de weg lopen.
Basisverkeersregels
 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Als een buschauffeur met zijn richtingaanwijzers aangeeft te willen wegrijden bij een bushalte, moet je de bus voorrang verlenen, ook buiten de bebouwde kom.
 • Je mag uitsluitend een kruising oprijden als je weet dat je daarna ongehinderd verder kunt rijden. Als je bij druk verkeer naar verwachting midden op de kruising stil zult blijven staan, mag je de kruising niet oprijden, ook al heb je voorrang of staat het stoplicht op groen.

Rotonde

 • Als je de rotonde op wilt rijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden, tenzij uit borden anders blijkt.
 • Net als in Nederland gebruik je je richtingaanwijzer alleen als je de rotonde verlaat en niet als je deze oprijdt. 

Ritsen

 • Als twee rijstroken worden samengevoegd is bij langzaam rijdend verkeer ritsen verplicht. Dit betekent het volgende:
  • Op de wegvallende rijstrook moeten bestuurders tot vlak voor de versmalling op de eigen rijstrook blijven rijden en dan pas invoegen.
  • Op de doorgaande rijstrook moeten bestuurders vlak voor de versmalling om beurten één voertuig de ruimte geven om in te voegen.
 • Als je niet doorrijdt tot de versmalling of invoegend verkeer geen voorrang verleent, kun je een boete krijgen.

Reddingsstrook bij file

 • In Slovenië ben je verplicht in een file een reddingsstrook (reševalni pas) in het midden vrij te houden voor de hulpdiensten.
 • Deze plicht geldt op alle snelwegen met minstens twee rijstroken per rijrichting, zoals auto(snel)wegen.
 • Begin met het vormen van een reddingsstrook zodra zich een file vormt en het verkeer stapvoets gaat rijden.
 • Verkeer op de meest linkse rijstrook moet zo veel mogelijk links gaan rijden en verkeer op de andere rijstroken moet zo ver mogelijk naar rechts.
 • Je mag de vluchtstrook gebruiken als dat nodig is om een voldoende brede reddingsstrook te vormen, maar in principe moet je de vluchtstrook vrijhouden.
 • Als je niet meewerkt aan het vormen van een reddingsstrook bij een file, kun je een hoge boete krijgen.

Inhalen

 • Het is verboden om in te halen vlak voor een kruising of voetgangersoversteekplaats.
 • Het is verboden om een schoolbus in te halen wanneer deze stilstaat om passagiers te laten in- en uitstappen.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Als uit borden blijkt dat op het trottoir mag worden geparkeerd, moet de bestuurder ervoor zorgen dat er minimaal 1,60 m aan ruimte overblijft voor voetgangers.
 • Parkeren is verboden op onder andere de volgende plaatsen:
  • Op een brug, viaduct, onderdoorgang, tunnel en dergelijke.
  • Op wegen binnen de bebouwde kom met twee of meer stroken in dezelfde rijrichting.
  • Binnen 15 m van een spoorwegovergang.
 • In het stadscentrum van onder andere Ljubliana, gelden de volgende parkeerregels: 
  • In witte zones, aangegeven met witte lijnen langs de kant van de weg, mag je maximaal 2 uur parkeren (parkeerautomaat).
  • In blauwe zones, aangegeven met blauwe lijnen langs de kant van de weg, mag je maximaal 30 minuten parkeren met een gratis ticket.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom en 's nachts is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Een bestuurder die ernstige gewonden of zieken vervoert, mag te allen tijde geluidssignalen geven.
 • Het gebruik van geluidssignalen in de buurt van een ziekenhuis is over het algemeen verboden, tenzij daardoor direct gevaar kan worden afgewend.

Achteruitrijden

 • Bij het achteruitrijden moet de bestuurder de alarmlichten gebruiken.

Maximumsnelheid Slovenië

 Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde komAutowegenAutosnelwegen
Personenauto's en motoren5090110130
Personenauto's < 3500 kg  met aanhangwagen/caravan (B)5090100 (C)100 (C)
Campers < 3500 kg5090110130
Campers > 3500 kg tot 5700 kg50808080
 • A: Binnen de bebouwde kom worden steeds meer 30 km-zones ingesteld, dus let goed op de borden.
 • B: Voor voertuigen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg die een aanhanger trekken, is de maximumsnelheid op alle wegen buiten de bebouwde kom 80 km/h.
 • C: De ANWB adviseert je om met een caravan of aanhangwagen de Nederlandse maximumsnelheid van 90 km/h aan te houden. Rij hooguit 100 km/h als je combinatie daar geschikt voor is. Je kunt dit bijvoorbeeld controleren met de rekentool 'caravantrekker' (anwb.nl/auto/trekauto): als de ANWB het rijden met jouw combinatie een veilig keuze vindt én als de prestaties van de combinatie bij 80 of 90 km/h voldoende zijn (minstens 4 sterren), kun je overwegen 100 km/h te rijden waar dat is toegestaan.
 • De maximumsnelheid van 50 km/h binnen de bebouwde kom geldt nadat je een geel plaatsnaambord bent gepasseerd.
 • Je bent verplicht je snelheid aan te passen aan de weg- en weersomstandigheden. 
 • Bij een zicht van minder dan 50 m bedraagt de maximumsnelheid 50 km/h.
 • De minimumsnelheid op auto(snel)wegen bedraagt 60 km/h.
Flitspaalsignalering
 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Auto en camper

Verlichting
 • Het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag is verplicht.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.
 • Mistachterlichten mogen alleen worden gebruikt wanneer het zicht minder dan 50 m is.
Kinderen
 • Kinderen die kleiner zijn dan 1,50 m, moeten voorin of achterin in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Kinderen die groter zijn dan 1,50 m, mogen gewone veiligheidsgordels dragen.
 • Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet worden vervoerd in een auto als een kinderzitje of veiligheidsgordels ontbreken. Kinderen van 3 jaar en ouder en kleiner dan 1,50 m mogen in dat geval niet voorin worden vervoerd.
 • Als een kind met de rug naar voren voorin in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
Lading
 • De lading mag aan de achterzijde maximaal 1,5 m uitsteken. Als de lading meer dan 1 m uitsteekt naar achteren, moet er aan de achterste punt een rood-wit gestreept reflecterend waarschuwingsbord worden bevestigd. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Markeringsbord Italië Spanje. 's Nachts of bij slecht zicht moet de uitstekende lading bovendien worden voorzien van verlichting.
Dashcam
Slepen
 • Slepen op de auto(snel)weg is toegestaan tot uiterlijk de eerstvolgende afrit.
 • De trekkende auto moet aan de voorkant een gevarendriehoek voeren en de gesleepte auto aan de achterkant.
 • De trekkende auto moet alarmlichten voeren. 

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima
 NederlandSloveniëopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m(A)
Lengte combinatie18 m18,75 m(A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.
Uitrusting
 • In een auto die een caravan of aanhangwagen trekt, moeten twee gevarendriehoeken aanwezig zijn. 

Motor

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • De bestuurder en passagier(s) van een trike of quad moeten een helm dragen tenzij hun zitplaats is voorzien van een veiligheidsgordel.
Verlichting
 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.
Passagiers
 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet achter op een motor mee worden genomen.
Aanhanger
 • Het is toegestaan om een aanhanger aan een motor te koppelen.

Bromfiets en snorfiets

 • In Slovenië bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.
Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht.
Verlichting
 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.
Passagiers
 • Je mag alleen een passagier vervoeren als je ouder bent dan 16 jaar en er een speciale zitplaats en voetensteunen voor de passagier aanwezig zijn.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet achterop worden vervoerd.
Plaats op de weg
 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten ook snor- en bromfietsers hiervan gebruikmaken.
Naast elkaar rijden
 • Het is voor bromfietsers verboden naast elkaar te rijden.

Fiets

Helm
 • Fietsers tot en met 18 jaar moeten een helm dragen. Dit geldt ook voor fietspassagiers. Overige fietsers wordt aangeraden een helm te dragen.
Mobiele telefoon
 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan. 
Hoofdtelefoon of oortjes
 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes is verboden.
Verlichting en overige vereisten
 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben, gele of oranje reflectoren op de pedalen en twee gele of oranje reflectoren op de wielen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.
Passagiers
 • Je mag alleen een passagier vervoeren op een fiets die daar speciaal voor is gemaakt. 
 • Kinderen die jonger zijn dan 8 jaar, mogen alleen worden vervoerd in een geschikt fietszitje met verstelbare voetsteunen.
Aanhanger
 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld van maximaal 1 m breed.
 • De aanhanger moet aan de achterkant, in het midden, zijn voorzien van een reflector.
Naast elkaar rijden
 • Alleen op fietspaden die breed genoeg zijn is het toegestaan om naast elkaar te rijden.
Plaats op de weg
 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Waar fietspaden ontbreken, moet zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg gereden worden.
 • De maximumsnelheid op een fietspad is 25 km/h.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden
 • Verplicht in winterperiode - Van 15 november t/m 15 maart en ook buiten die periode bij winterse omstandigheden is het gebruik van winterbanden verplicht, tenzij er goed passende sneeuwkettingen in de auto aanwezig zijn. Dit wettelijke voorschrift geldt ook voor Nederlandse auto's.
 • Er is sprake van winterse omstandigheden bij sneeuwval, ijzel enzovoort.
 • Banden met de aanduiding M+S worden als winterband beschouwd. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop het sneeuwvloksymbool (3PMSF) wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Voor winterbanden is de minimale profieldiepte 3 mm.
 • Winterbanden moeten op alle wielen zijn gemonteerd. 
 • Als je tijdens winterse omstandigheden op zomerbanden (zonder sneeuwkettingen) rijdt en betrokken raakt bij een ongeval, bestaat de kans dat je (mede)aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval omdat je het verkeer onnodig in gevaar hebt gebracht.
 • Let op: In Duitsland is het rijden op winterbanden verplicht bij winterse omstandigheden en kan niet worden volstaan met het meenemen van sneeuwkettingen.
Sneeuwkettingen
 • Verplicht in auto in winterperiode - Van 15 november t/m 15 maart en ook buiten deze periode bij winterse omstandigheden is het verplicht goed passende sneeuwkettingen in de auto te hebben, tenzij de auto op winterbanden rijdt. Dit wettelijke voorschrift geldt ook voor Nederlandse auto's.
 • Er is sprake van winterse omstandigheden bij sneeuwval, ijzel enzovoort.
 • Let op: In de winterperiode is de minimale profieldiepte van zomerbanden 3 mm.
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dat wordt aangegeven met een rond, blauw verkeersbord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat.
 • Sneeuwkettingen kunnen worden gebruikt als er zoveel sneeuw op de weg ligt dat de band tijdens het rijden niet meer in contact komt met het wegdek zelf.
 • De maximumsnelheid bij het rijden met sneeuwkettingen bedraagt 50 km/h.
 • Als je tijdens winterse omstandigheden op zomerbanden zonder sneeuwkettingen rijdt en betrokken raakt bij een ongeval, bestaat de kans dat je (mede)aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval omdat je het verkeer onnodig in gevaar hebt gebracht.
Spijkerbanden
 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is verboden voor alle voertuigen op alle wegen.
Bijzonderheden

Auto sneeuw- en ijsvrij

 • Let op: Bestuurders zijn verplicht sneeuw van hun auto te verwijderen en ruiten en spiegels ijsvrij te maken voor ze wegrijden.

Zware voertuigen

 • Ook voor voertuigen met een toegestane maximummassa van 3500 kg of meer zijn winterbanden (of sneeuwkettingen in de kofferbak) verplicht in de winterperiode en bij winterse omstandigheden, maar moeten de winterbanden op ten minste de aangedreven wielen zijn gemonteerd. 
 • In deze voertuigen moet in de winter een sneeuwschep aanwezig zijn.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Slovenië wijken nauwelijks af van die in Nederland.
Auto en motor
 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een wit rechthoekig bord met daarop een geel driehoekig bord met een rode rand met een zwarte afbeelding van rennende kinderen en de tekst ŠolaVrtec of Igrišče waarschuwt voor overstekende kinderen bij een school, kleuterschool of speeltuin.
Fiets en voetganger
 • Behalve het bekende ronde blauwe bord Fietspad, zijn er ook vergelijkbare borden die een fiets-/voetpad aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.
Aanduidingen
SloveensNederlands
BolnišnicaZiekenhuis
CestiWegwerkzaamheden
ConaZone
DesnoRechts
IgriščeSpeeltuin
IzhodUitgang, afrit
LevoLinks
NevarnostGevaar
Nimaš prednostiVoorrang verlenen
ObvozOmleiding
OdprtOpen
ŠolaSchool
VrtecKleuterschool
ZavijteKeren

Speciaal voor jou geselecteerd

Pechhulp in het buitenland
Vanaf8,35per maand

Pechhulp in het buitenland

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.
Shop alles voor je vakantie
Shop nu

Shop alles voor je vakantie

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.
ANWB Reisverzekering
Nu10%korting

ANWB Reisverzekering

Met de doorlopende reisverzekering van de ANWB kun je erop vertrouwen dat alles écht goed geregeld is.
ANWB Creditcard
vanaf16.-per jaar

ANWB Creditcard

Speciaal voor leden zijn er de ANWB Creditcards. Overal op vakantie veilig en verzekerd betalen. Dat voelt goed!