Verkeersboetes in Kroatië

Hoeveel betaal je in Kroatië wanneer je per ongeluk door rood licht rijdt? En hoe zit het met het puntenrijbewijs of niet handsfree bellen? We zetten de verkeersboetes in Kroatië op een rij.

Nu actueel: incasso parkeergeld Kroatië

Boeteafhandeling

 • Hoewel de politie bij constatering van een verkeersovertreding een boete mag opleggen, is men niet verplicht de boete ter plekke te betalen.
 • De bekeuring moet in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst worden betaald (op bank- of postkantoor).
 • Soms wordt er 'snelrecht' toegepast en moet iemand binnen een paar dagen, vaak zelfs de volgende dag, voor de rechter verschijnen. De gedaagde heeft recht op een advocaat.

Puntenrijbewijs

 • Kroatië kent een strafpuntensysteem dat ook geldt voor buitenlanders.
 • Als een bestuurder van een motorvoertuig in 2 jaar tijd 9 punten krijgt, wordt zijn rijbewijs voor 9 tot 12 maanden ingenomen. Voor buitenlanders wordt een ontzegging in het rijbewijs aangetekend. 
 • Als een ontzegging van de rijbevoegdheid of een rijverbod wordt opgelegd aan de hand van dit systeem, geldt dat alleen in Kroatië.

Waarborgsom

 • Bij wijze van waarborgsom kan de politie het paspoort van de overtreder innemen totdat de boete is betaald.

Boete thuis ontvangen?

Arrestatie

 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.

Informatie

 • Voor meer informatie over boetes en juridisch advies zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.
 • Erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve informatie over boetes per land ook douaneregels, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en belangrijke adressen. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Boetetarieven

 • Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan.

Snelheidsovertreding

Binnen de bebouwde kom

 • Overschrijding tot 10 km/h: vanaf HRK 300.
 • Overschrijding van 10 tot 20 km/h: vanaf HRK 500.
 • Overschrijding van 20 tot 30 km/h: vanaf HRK 1.000.
 • Overschrijding van 30 tot 50 km/h: HRK 3.000-7.000.
 • Overschrijding vanaf 50 km/h: HRK 10.000-20.000 en/of een vrijheidsstraf van maximaal 60 dagen.

Buiten de bebouwde kom:

 • Overschrijding van 10 tot 30 km/h: vanaf HRK 500.
 • Overschrijding van 30 tot 50 km/h: vanaf HRK 2.000.
 • Overschrijding vanaf 50 km/h: HRK 5.000-15.000.

Door rood licht rijden

 • HRK 3.000-7.000.
 • In combinatie met gevaarzetting (bijvoorbeeld verhoogde snelheid, niet stoppen bij 2 of meer verkeerslichten): HRK 10.000-20.000.

Overtreding inhaalverbod

 • HRK 700-2.000.

Parkeerovertreding

 • HRK 300-500. Op gehandicaptenparkeerplaats HRK 700.

Niet verlenen van voorrang

 • Vanaf HRK 2.000.

Rijden zonder veiligheidsgordel/helm

 • Vanaf HRK 1.000.

Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden

 • Vanaf HRK 1.000.

Rijden onder invloed

 • Tot 0,5‰: vanaf HRK 700.
 • Van 0,5 tot 1,0‰: HRK 3.000-5.000.
 • Van 1,0‰ tot 1,5‰: HRK 5.000-15.000.
 • Meer dan 1,5‰ of bij weigering alcoholonderzoek: HRK 10.000-20.000 en/of een vrijheidsstraf van maximaal 60 dagen.
 • Rijden onder invloed van drugs: HRK 10.000-20.000 en/of een vrijheidsstraf van maximaal 60 dagen.

Diversen

Niet voeren van dimlicht overdag

 • Vanaf HRK 300 (geldt alleen van de laatste zondag in oktober tot de laatste zondag in maart).

Niet dragen van een helm door fietsers < 16 jaar

 • Vanaf HRK 300.

Niet in het bezit zijn van een bootvignet

 • Het niet hebben van een vignet voor een boot wordt met een flinke boete bestraft. Dit geldt ook voor het varen binnen een afstand van 300 m voor de kust. De hoogte van de boete is onbekend.

Rijden met een 'getuned' voertuig

 • Vanaf HRK 2.000.

Meer info over onderweg naar Kroatië

Tol in Kroatië
Actuele verkeersinformatie
Verkeerregels
Verplicht mee in de auto
Tanken in Kroatië